you sent me a present. thank you very much for it

Câu hỏi:

15/06/2022 12,783

You sent u a present. Thank you very much for it.

Bạn đang xem: you sent me a present. thank you very much for it

      _________________________________________________________________

Trả lời:

verified

Giải tự Vietjack

Thank you very much for the present (which / that) you sent u.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

A number of suggestions were made at the meeting, but most of them were not very practical.

      _________________________________________________________________

Xem thêm: tác động của gió mùa đông bắc mạnh nhất ở

Câu 2:

I was looking for a book this morning. I’ve found it now.

      ___________________________________________________________________

Câu 3:

The man is a famous actor. You met him at the các buổi party last night.

Câu 4:

London was once the largest đô thị in the world, but the population is now falling.

      _________________________________________________________________

Câu 5:

The team plays on the left. The team has never won the championship.

=>  The team__________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________________

Câu 6:

Even though she had a poor memory, she told interesting stories vĩ đại the children. (Despite)

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 3 skills 1

      ___________________________________________________________________