ý nghĩa về mặt di truyền của sự trao đổi chéo nhiễm sắc thể là

Câu hỏi:

01/08/2019 81,999

A. Làm tăng con số NST nhập tế bào

Bạn đang xem: ý nghĩa về mặt di truyền của sự trao đổi chéo nhiễm sắc thể là

B. Tạo đi ra sự ổn định tấp tểnh về vấn đề di truyền

C. Tạo đi ra nhiều loại giao phó tử, góp thêm phần dẫn đến sự đa dạng và phong phú sinh học

Đáp án chủ yếu xác

D. Duy trì tính đặc thù về cấu hình NST

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào là tại đây sở hữu ở hạn chế phân nhưng mà không tồn tại ở nguyên vẹn phân?

A. Xảy đi ra sự tiếp ăn ý và hoàn toàn có thể sở hữu hiện tượng kỳ lạ trao thay đổi chéo

B. Có sự phân loại của tế bào chất

C. Có sự phân loại nhân

D. NST tự động nhân song ở kì trung lừa lọc trở nên những NST kép

Câu 2:

Giảm phân chỉ xẩy ra ở loại tế bào nào là sau đây?

A. Tế bào sinh dưỡng

B. Tế bào giao phó tử

C. Tế bào sinh dục chín

D. Hợp tử

Câu 3:

Sự tiếp ăn ý và trao thay đổi chéo cánh NST ra mắt ở chu kì nào là nhập hạn chế phân?

A. Kì đầu I

B. Kì thân thuộc I

Xem thêm: đề thi lịch sử thpt quốc gia 2022

C. Kì đầu II

D. Kì thân thuộc II

Câu 4:

Trong hạn chế phân, những NST xếp bên trên mặt mày bằng xích đạo của thoi phân bào ở?

A. Kì thân thuộc I và kì sau I

B. Kì thân thuộc II và kì sau II

C. Kì thân thuộc I và kì thân thuộc II

D. Cả A và C

Câu 5:

Phát biểu nào là tại đây trúng với việc phân li của những NST ở kì sau I của hạn chế phân?

A. Phân li những NST đơn

B. Phân li những NST kép, ko tách tâm động

C. NST chỉ dịch chuyển về 1 vô cùng của tế bào

D. Tách tâm động rồi mới nhất phân li

Câu 6:

Những tuyên bố nào là sau đấy là đúng lúc nói đến hạn chế phân?

(1) Giai đoạn thực ra thực hiện giảm xuống 1/2 con số NST ở những tế bào con cái là hạn chế phân I

(2) Trong hạn chế phân sở hữu gấp đôi nhân song NST ở nhì kì trung gian

(3) Giảm phân sinh đi ra những tế bào con cái sở hữu con số NST giảm xuống 1/2 đối với tế bào mẹ

(4) Bốn tế bào con cái được sinh đi ra đều sở hữu n NST như là nhau về cấu trúc

Những phương án vấn đáp trúng là

A. (1), (2)

B. (1), (3)

Xem thêm: bốn công nghệ trụ cột của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là

C. (1), (2), (3)