ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào đồng khởi

hint-header

Cập nhật ngày: 11-09-2022

Bạn đang xem: ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào đồng khởi


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Hà Linh 11K


Ý nghĩa cần thiết nhất của trào lưu “Đồng khởi” (1959- 1960) là

fake dân chúng lên thực hiện công ty ở nhiều thôn, xã miền Nam.

B

thực hiện lung lắc hoàn toàn tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

C

giáng một đòn áp lực vô quyết sách thực dân mới nhất của Mĩ.

D

Chuyển cách mệnh miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng quý phái thế tấn công..

Chủ đề liên quan

Biện pháp được xem như “xương sống” của kế hoạch “Chiến giành giật đặc biệt” là

A

phanh những cuộc tiến quân mò mẫm khử.

B

tăng thời gian nhanh lực lượng quân team TP Sài Gòn.

C

tổ chức dồn dân, lập “Ấp chiến lược”.

D

dùng giải pháp “trực thăng vận”.

Vai trò chủ yếu của Mặt trận Dân tộc giải hòa miền Nam nước ta (20-12-1960) vô cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu giúp nước?

A

Xây dựng lực lượng cách mệnh miền Nam.

B

Giữ gìn lực lượng cách mệnh sẵn sàng tấn công.

C

Lãnh đạo dân chúng miền Nam xây đắp địa thế căn cứ.

D

Đoàn kết toàn dân chống Mĩ và tổ chức chính quyền tay sai.

Chiến thắng này của quân dân miền Nam tiếp tục phanh rời khỏi cao trào “tìm Mĩ tuy nhiên tiến công, lùng ngụy tuy nhiên diệt” bên trên từng miền Nam?

D

Chiến thắng vô nhị mùa khô

Nội dung này không phải là phương án của Mĩ Khi thực hiện tiến hành kế hoạch cuộc chiến tranh toàn cục (1965 - 1968) ở miền Nam Việt Nam?

A

Ồ ạt fake quân Mĩ và quân liên minh Mĩ vô miền Nam nước ta.

B

Tiến hành cuộc chiến tranh tiêu hủy miền Bắc phen loại nhất.

C

Rút dần dần quân Mĩ và quân liên minh ngoài mặt trận miền Nam.

D

Mở những cuộc tiến quân tiến công vô vùng “đất thánh Việt cộng”.

So với kế hoạch Chiến giành giật đặc trưng (1961-1965), kế hoạch Chiến giành giật toàn cục (1965-1968) của Mĩ ở miền Nam nước ta với điểm mới nhất nào?

A

Quân team Mĩ nhập vai trò đa phần bên trên mặt trận.

B

Quân team TP Sài Gòn nhập vai trò đa phần bên trên mặt trận.

C

Sở lãnh đạo quân sự chiến lược Mĩ ở miền Nam được xây dựng.

D

Mĩ dùng quân team TP Sài Gòn nhằm xâm lăng Camphuchia.

Trên mặt mũi trân quân sự chiến lược, thắng lợi này của tao minh chứng tao rất có thể vượt qua kế hoạch “Chiến giành giật đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam?

A

Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa).

B

Chiến thắng Ba Gia (Quảng Ngãi)

C

Chiến thắng Đồng Xoài (Biên Hòa).

D

Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho).

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng phen loại 21 tháng 7 năm 1973 tiếp tục nêu rõ ràng trách nhiệm cơ phiên bản của cách mệnh miền Nam là

A

nối tiếp cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

B

fake quý phái cơ hội social công ty nghĩa.

C

hoàn thành xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

D

fake quý phái quy trình tiến độ đấu giành giật tự do nhằm thống nhất quốc gia.

Thắng lợi này của quân dân miền Nam buộc Mĩ nên tuyên tía “phi Mĩ hóa” cuộc chiến tranh xâm lược?

A

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

B

Trận “Điện Biên Phủ bên trên không” năm 1972.

C

Cuộc tấn công kế hoạch năm 1972.

D

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

Nội dung này tại đây không phản ánh trúng tình hình nước ta vô thời gian 1954-1975?

A

Miền Nam đã và đang được giải hòa.

B

Xem thêm: điểm bão hòa co2 là thời điểm

Miền Nam không được giải hòa.

C

Miền Bắc đã và đang được giải hòa.

D

Đất nước trong thời điểm tạm thời bị phân tách hạn chế thực hiện nhị miền.

Thắng lợi của cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 là sự thay đổi mang đến cuộc kháng chiến chống Mĩ của dân chúng nước ta vì

A

buộc quân Mĩ và quân liên minh nên rút về nước.

B

fake cuộc kháng chiến quý phái quy trình tiến độ một vừa hai phải tiến công một vừa hai phải đàm.

C

buộc Mĩ nên ngừng cuộc chiến tranh và lập lại tự do ở nước ta.

D

thực hiện vỡ nợ kế hoạch toàn thế giới của Mĩ.

Sắp xếp những sự khiếu nại sau theo đuổi trình tự động thời gian:
1. Chiến thắng Vạn Tường. 2. Chiến thắng Ba Gia.
3. Chiến thắng nhị mùa thô. 4. Chiến thắng Điện Biên Phủ bên trên ko.

Thắng lợi này tiếp tục phanh rời khỏi kỉ vẹn toàn mới nhất mang đến dân tộc bản địa Việt Nam: kỉ vẹn toàn song lập dân tộc bản địa, thống nhất, tăng trưởng công ty nghĩa xã hội?

A

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

B

Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.

C

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

D

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1975.

Điểm mới nhất vô kế hoạch “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mĩ là

A

dùng thủ đoạn nước ngoài phó.

B

dùng thủ đoạn chủ yếu trị.

C

dùng thủ đoạn quân sự chiến lược.

D

dùng thủ đoạn tài chính.

Lực lượng nhập vai trò đa phần vô kế hoạch “Chiến giành giật viên bộ” (1965-1968) của Mĩ là ở miền Nam nước ta là

Ý nghĩa cần thiết nhất của thắng lợi “Điện Biên Phủ bên trên không” thời điểm cuối năm 1972 là

A

buộc Mĩ nên tuyên tía ngừng hẳn từng sinh hoạt chống đập phá miền Bắc.

B

vượt qua thủ đoạn tiêu hủy việc làm xây đắp CNXH ở miền Bắc của Mĩ.

C

buộc Mĩ nên kí Hiệp lăm le Pari về ngừng cuộc chiến tranh, lập lại tự do ở nước ta.

D

buộc Mĩ nên ngừng cuộc chiến tranh xâm lăng nước ta.

Thắng lợi tăng thêm ý nghĩa hoàn thành xong cơ phiên bản trách nhiệm tiến công mang đến “Mĩ cút”, tạo ra thời cơ tiện lợi nhằm dân chúng tao tiến thủ lên giải hòa trọn vẹn miền Nam là

A

Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

B

Cuộc tấn công kế hoạch xuân – hè 1972.

C

Chiến thắng “Điện Biên Phủ bên trên không” thời điểm cuối năm 1972.

D

Hiệp lăm le Pari 1973 về ngừng cuộc chiến tranh, lập lại tự do ở nước ta.

Một trong mỗi thủ đoạn của Mĩ vô thời gian 1954 - 1975 là phát triển thành miền Nam nước ta thành

B

địa thế căn cứ quân sự chiến lược có một không hai.

C

thị ngôi trường xuất khẩu có một không hai.

Nguyên nhân có tính chất quyết định nhất fake tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước 1954-1975 là do

A

Nhân dân tao có truyền thống yêu thương nước nồng nàn.

B

Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng.

C

Có hậu phương vững vững ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

D

Sự đoàn kết của dân chúng tía nước Đông Dương.

Chiến thắng của quân dân nước ta trong các công việc vượt qua cuộc tập dượt kích kế hoạch hàng không của Mĩ thời điểm cuối năm 1972 được xem như

B

trận “Điện Biên Phủ bên trên không”.

D

trận “Chi Lăng – Xương Giang”.

Thắng lợi này của quân dân miền Nam nước ta đã cho chúng ta thấy sự suy giảm và bất lực của quân team TP Sài Gòn, kỹ năng can thiệp quay về vị quân sự chiến lược đặc biệt giới hạn của Mĩ?

A

Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) 1965.

B

Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

C

Xem thêm: unit 1 lớp 12 life stories

Cuộc Tiến công kế hoạch năm 1972.

D

Chiến thắng Đường 14 – Phước Long (1974).