ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở bắc trung bộ là

hint-header

Cập nhật ngày: 04-12-2022

Bạn đang xem: ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở bắc trung bộ là


Chia sẻ bởi: Đoàn Báo Châu


Ý nghĩa hầu hết của việc tạo hình vùng thường xuyên canh cây lâu năm nhiều năm ở Bắc Trung Sở là

giải quyết việc thực hiện, hỗ trợ vật liệu mang đến công nghiệp.

B

sử dụng phù hợp khoáng sản khu đất, thêm phần bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên.

C

khai thác đảm bảo chất lượng hơn thế nữa mạnh, đưa đến nhiều sản phẩm nông nghiệp sản phẩm & hàng hóa.

D

chuyển dịch tổ chức cơ cấu nông nghiệp, tăng hiệu suất cao của góp vốn đầu tư.

Chủ đề liên quan

Ý nghĩa hầu hết của việc trở nên tân tiến những quần thể kinh tế tài chính ven bờ biển ở bắc Trung Sở là

A

trở nên tân tiến tổ chức cơ cấu bờ cõi, phân bổ lại làm việc, thay cho thay đổi diện mạo vùng.

B

phát triển phát triển sản phẩm & hàng hóa, tăng mạnh việc xuất khẩu, hấp dẫn góp vốn đầu tư.

C

 phát triển công nghiệp, thay cho thay đổi phân bổ phát triển, tạo nên nhiều việc thực hiện.

D

 làm chuyển dời tổ chức cơ cấu phát triển, đa dạng mẫu mã thành phầm, tạo hình thành phố mới.

Ý nghĩa hầu hết của việc trở nên tân tiến nuôi trồng thủy sản ở Bắc Trung Sở là

A

mở rộng lớn phát triển, nâng lên mứ sinh sống, xúc tiến phát triển kinh tế tài chính.

B

thay thay đổi tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính, đẩy mạnh thế mạnh, tạo nên sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu.

C

tạo thành phầm sản phẩm & hàng hóa, đa dạng mẫu mã phát triển, nâng lên vị thế của vùng.

D

thu mút hút góp vốn đầu tư, không ngừng mở rộng phân bổ phát triển, tạo nên nhiều việc thực hiện.

Chuyên môn hóa phát triển cây lâu năm nhiều năm ở vùng Bắc Trung Sở hầu hết nhờ vào ĐK tiện nghi này dau đây?

A

Đất phụ thân dan khá phì nhiêu vùng ụ phía tây, đem một vài hạ tầng chế đổi mới.

B

Nguồn làm việc nhộn nhịp, dân ở đem kinh nghiệm tay nghề đoạt được bất ngờ.

C

Đất cát trộn ở đồng vì thế ven bờ biển, nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió rét độ ẩm.

D

Cơ sở hạ tầng càng ngày càng đáp ứng, hấp dẫn được nguồn chi phí góp vốn đầu tư.

Ý nghĩa hầu hết của việc tạo hình vùng triệu tập chăn nuôi gia súc rộng lớn ở Bắc Trung Sở là

A

sử dụng phù hợp khoáng sản khu đất, thêm phần bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên.

B

giải quyết việc thực hiện, hỗ trợ vật liệu mang đến công nghiệp.

C

khai thác đảm bảo chất lượng hơn thế nữa mạnh, đưa đến nhiều sản phẩm nông nghiệp sản phẩm & hàng hóa.

D

chuyển dịch tổ chức cơ cấu nông nghiệp, tăng hiệu suất cao của góp vốn đầu tư.

Ý nghĩa hầu hết của việc xây đắp những cảng nước thâm thúy ở Bắc Trung Sở là

A

thúc đẩy trở nên tân tiến kinh tế tài chính hậu phương cảng, tạo hình màng lưới khu đô thị.

B

tăng cường hấp dẫn góp vốn đầu tư, chuyển dời tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính vùng quê ven bờ biển.

C

thúc đẩy trở nên tân tiến nền kinh tế tài chính hé, tạo hình những quần thể kinh tế tài chính ven bờ biển.

D

tăng cường hấp dẫn khách hàng du ngoạn, nâng lên năng lượng vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa.

Ý nghĩa chủ yếu của việc thu hút đầu tư nhập trở nên tân tiến công nghiệp ở Bắc Trung Bộ là

A

Khai thác hiệu suất cao nguồn lực có sẵn, nâng lên năng lượng cho những hạ tầng phát triển.

B

chuyển dịch tổ chức cơ cấu ngành, tạo hình nhiều quần thể công nghiệp triệu tập.

C

hoàn thiện hạ tầng vật hóa học, tạo nên thêm thắt nhiều việc thực hiện cho tất cả những người làm việc.

D

mở rộng lớn qui tế bào phát triển, nâng lên mức độ tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh mang đến nhiều thành phầm.

Cơ cấu kinh tế tài chính vùng quê ven bờ biển ở Bắc Trung Sở đang xuất hiện sự thay cho thay đổi rõ ràng hầu hết là do

A

phát triển việc nuôi trồng thủy sản, nâng lên quality cuộc sống

B

tăng mạnh đánh bắt cá thủy sản xa cách bờ, đẩy mạnh chế đổi mới thủy sản.

C

giới hạn đánh bắt cá ven bờ, triệu tập trở nên tân tiến nông – lâm nghiệp.

D

tạo hình những vùng lúa thâm nám canh, đưa đến nhiều thành phầm sản phẩm & hàng hóa.

Ý nghĩa hầu hết của việc trở nên tân tiến các quy mô nông–lâm phối hợp ở vùng trung du của Bắc Trung Sở là

A

sử dụng phù hợp khoáng sản, tăng thu nhập, trở nên tân tiến hạ tầng kinh tế tài chính.

B

giải quyết việc thực hiện, hỗ trợ vật liệu mang đến công nghiệp chế đổi mới.

C

tạo mối cung cấp sản phẩm nông nghiệp sản phẩm & hàng hóa và đáp ứng mang đến yêu cầu xuất khẩu.

D

góp phần trả dịchcơ cấu nông nghiệp, tăng hiệu suất cao góp vốn đầu tư.

Ý nghĩa hầu hết của việc trở nên tân tiến ngư nghiệp ở Bắc Trung Sở là

A

sử dụng khoáng sản, bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên, trở nên tân tiến vững chắc và kiên cố.

B

cung cấp cho vật liệu mang đến chế đổi mới, tạo nên thành phầm có mức giá trị.

C

tạo nhiều sản phẩm & hàng hóa, giải quyết và xử lý việc thực hiện, nâng lên thu nhập.

D

đẩy thời gian nhanh vận tốc phát triển, chuyển dời tổ chức cơ cấu kinhtế.

Điều khiếu nại tiện nghi hầu hết nhằm trở nên tân tiến công nghiệp ở Bắc Trung Sở là

A

nguồn nguyên vẹn và nhiên liệu đầy đủ, vùng biển khơi nhiều tiềm năng, làm việc phần đông.

B

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 3 skills 1

năng lượng đáp ứng, nhiều vốn liếng, trao thay đổi sản phẩm & hàng hóa đơn giản dễ dàng qua chuyện cửa ngõ khẩu, cảng biển khơi.

C

vị trí cầu nối Bắc - Nam, giao thông vận tải vận tải đường bộ đồng hóa, chuyên môn làm việc được nâng lên.

D

một số tài nguyên trữ lượng rộng lớn, vật liệu kể từ nông nghiệp, làm việc kha khá rẻ rúng.

Cơ cấu kinh tế tài chính Bắc Trung Sở lúc này đem sự dịch trả cần thiết hầu hết tự hiệu quả của

A

phát triển hạ tầng vật hóa học kỹ năng, khai quật thế mạnh, nâng dân trí.

B

thu mút hút góp vốn đầu tư, trở nên tân tiến hạ tầng, nâng quality làm việc.

C

hội nhập toàn thế giới thâm thúy rộng lớn, phát triển kinh tế tài chính, không ngừng mở rộng những khu đô thị.

D

mở rộng lớn liên minh quốc tế, đào tạo và giảng dạy lực lượng lao động, đẩy mạnh những nguồn lực có sẵn.

Ý nghĩa hầu hết của việc xây đắp hạ tầng giao thông vận tải vận tải đường bộ ở Bắc Trung Sở là

A

tạo đi ra những thay cho thay đổi rộng lớn, xúc tiến sự trở nên tân tiến kinh tế tài chính xã hội mang đến vùng.

B

tạo tiện nghi đa dạng mẫu mã sản phẩm & hàng hóa vận trả, nâng lên vị thế của vùng.

C

tăng kỹ năng hấp dẫn những mối cung cấp góp vốn đầu tư, xúc tiến trở nên tân tiến kinh tế tài chính xã hội.

D

làm thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính vùng quê ven bờ biển, giải quyết và xử lý việc thực hiện.

Ý nghĩa hầu hết của việc trở nên tân tiến hạ tầng giao thông vận tải vận tải đường bộ ở Bắc Trung Sở là

A

phục vụ yêu cầu người dân, khai quật khoáng sản vạn vật thiên nhiên.

B

đẩy mạnh chia sẻ với những vùng xúc tiến trở nên tân tiến du ngoạn.

C

thúc đẩy trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội, tiện nghi hấp dẫn góp vốn đầu tư.

D

tạo hạ tầng tạo hình thành phố mới, phân bổ dân ở và làm việc.

Việc xây đắp khối hệ thống những trường bay, bến cảng ở Bắc Trung Sở nhằm mục tiêu mục tiêu hầu hết

A

nâng cao tầm quan trọng trung trả của vùng, hấp dẫn làm việc cho tới.

B

Hình trở thành chuỗi những khu đô thị và trung tâm công nghiệp ở phía tây.

C

tạo đi ra thế Open không chỉ có thế nhằm hội nhập, xúc tiến trở nên tân tiến kinh tế tài chính.

D

phát triển công nghiệp theo hướng thâm thúy, hấp dẫn nguồn chi phí góp vốn đầu tư.

Ngành công nghiệp phát triển vật tư xây đắp ở vùng Bắc Trung Sở trở nên tân tiến hầu hết do

A

thu mút hút nhiều góp vốn đầu tư quốc tế, thị ngôi trường to lớn, hạ tầng trở nên tân tiến.

B

hạ tầng trở nên tân tiến đồng hóa, mối cung cấp làm việc đầy đủ, chuyên môn phát triển cao.

C

lao động đem chuyên môn cao, nguồn chi phí góp vốn đầu tư rộng lớn, vật liệu đầy đủ.

D

nguyên liệu đa dạng, hấp dẫn nhiều dự án công trình góp vốn đầu tư, thị ngôi trường không ngừng mở rộng.

Thuận lợi hầu hết nhằm trở nên tân tiến công nghiệp ở Bắc Trung Sở là

A

mối cung cấp làm việc đầy đủ, thị ngôi trường không ngừng mở rộng, nhiều cảng biển khơi.

B

nhiều cảng biển khơi, vật liệu khá đầy đủ, hấp dẫn nhiều góp vốn đầu tư.

C

dân sinh nhộn nhịp, có tương đối nhiều quần thể công nghiệp, trung tâm công nghiệp.

D

nhiều tài nguyên, giá bán nhân lực khá rẻ rúng, những quần thể kinh tế tài chính ven bờ biển.

Giải pháp hầu hết tăng mạnh trở nên tân tiến công nghiệp ở Bắc Trung Sở là

A

phát triển hạ tầng vật hóa học kĩ thuật- hạ tầng, hấp dẫn góp vốn đầu tư và đào tạo và giảng dạy làm việc.

B

khai thác hiệu suất cao khoáng sản, trở nên tân tiến tích điện và quần thể kinh tế tài chính ven bờ biển.

C

nâng cao chuyên môn làm việc, đẩy mạnh link vùng và trở nên tân tiến thủy năng lượng điện.

D

đẩy mạnh trở nên tân tiến những quần thể kinh tế tài chính, không ngừng mở rộng thị ngôi trường, khai quật khoáng sản.

Ý nghĩa của việc tạo hình những vùng thường xuyên canh cây lâu năm và những vùng lúa thâm nám canh ở Bắc Trung Sở là

A

xúc tiến trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội của vùng và tạo nên ĐK tiện nghi hấp dẫn góp vốn đầu tư.

B

tạo nên hạ tầng tạo hình những thành phố mới, thay cho thay đổi diện mạo kinh tế tài chính vùng quê của vùng.

C

chuyển dời tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính và hỗ trợ vật liệu mang đến công nghiệp chế đổi mới.

D

khai quật đảm bảo chất lượng rộng lớn những thế mạnh về nông nghiệp và đưa đến nhiều sản phẩm nông nghiệp sản phẩm & hàng hóa.

Ý nghĩa hầu hết của việc tạo hình những vùng thường xuyên canh cây lâu năm nhiều năm ở Bắc Trung Sở là

A

đổi mới mẻ trồng trọt, tăng hiệu suất cao kinh tế tài chính, thay cho thay đổi diện mạo vùng quê.

B

thay thay đổi phương thức phát triển, đưa đến việc thực hiện, nâng lên vị thế của vùng.

C

phân trượt lại phát triển, tạo nên vật liệu mang đến công nghiệp, tăng sản phẩm nông nghiệp.

D

phát huy thế mạnh, trở nên tân tiến phát triển sản phẩm & hàng hóa, gắn kèm với công nghiệp.

Ý nghĩa hầu hết của việc trở nên tân tiến kinh tế tài chính của những thị xã phía tây ở vùng Bắc Trung Sở là

A

khai thác tối nhiều tiềm năng về kinh tế tài chính, xúc tiến việc tạo hình những chuỗi thành phố mới.

B

sử dụng hiệu suất cao khoáng sản vạn vật thiên nhiên, phân bổ lại dân ở, làm việc nhập vùng.

C

Xem thêm: sách bài tập lý 9

khai thác hiệu suất cao khoáng sản vạn vật thiên nhiên, xúc tiến chia sẻ với những nước láng giềng.

D

nâng lên cuộc sống cho tất cả những người dân, rời chênh chéo chuyên môn trở nên tân tiến nhập vùng.