ý nghĩa chủ yếu của việc đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp ở tây nguyên là

Câu hỏi:

04/08/2019 30,274

B. tăng dần lượng sản phẩm nông nghiệp.

C. dùng hợp lý và phải chăng những khoáng sản.

Đáp án chủ yếu xác

D. nâng lên cuộc sống người dân.

Hướng dẫn: SGK/170, địa lí 12 cơ phiên bản.

Chọn: C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa đa số của việc cải tiến và phát triển những vùng thường xuyên canh cây lâu năm ở Tây Nguyên là

A. dùng hợp lý và phải chăng khoáng sản, tạo nên thành phầm sản phẩm & hàng hóa.

B. nâng lên trình độ chuyên môn của những người làm việc, đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên.

C. dẫn đến quy mô tạo ra mới mẻ, xử lý việc thực hiện.

D. giới hạn nàn du canh, thêm phần phân bổ lại dân sinh sống.

Câu 2:

Biện pháp hiệu suất cao nhất để tránh nàn đập rừng ở Tây Nguyên là:

A. chỉ khai quật rừng tạo ra.

B. đẩy mạnh đánh giá, xử trừng trị những vi phạm.

C. tích cự trồng rừng nhằm bù lại diện tích S rừng bị mất mặt.

D. kí thác khu đất, kí thác rừng nhằm người dân quản lí lí.

Câu 3:

Biện pháp cung cấp bách nhất lúc này nhằm đảm bảo an toàn rừng bất ngờ ở Tây Nguyên là

A. ngừng hoạt động rừng, ngăn ngừa biểu hiện đập rừng.

Xem thêm: cảm nhận về bài thơ quê hương của tế hanh

B. chú ý kí thác khu đất, kí thác rừng cho tất cả những người dân.

C. tăng nhanh việc khoanh nuôi, trồng rừng mới mẻ.

D. khai quật rừng hợp lý và phải chăng, tăng nhanh chế đổi mới mộc.

Câu 4:

Giải pháp đa số nhằm nâng lên độ quý hiếm tạo ra cây lâu năm nhiều năm ở Tây Nguyên là

A. Đẩy mạnh vá chế đổi mới và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp.

B. Ứng dụng technology trồng mới mẻ, hạn chế sâu sắc dịch.

C. Đảm bảo mối cung cấp nước tưới, dùng như thể mới mẻ.

D. Mở rộng lớn diện tích S hợp lý và phải chăng song song với đảm bảo an toàn rừng.

Câu 5:

Cây trà được trồng nhiều ở Tây Nguyên, đa số là vì điểm phía trên có

A. một mùa mưa và thô rõ ràng rệt.

B. tổng lượng mưa vô năm rộng lớn.

C. nhiệt độ thoáng mát ở những cao nguyên trung bộ cao.

D. nhiệt độ khá rét mướt ở những cao nguyên trung bộ thấp.

Câu 6:

Phát biểu này tại đây không trúng về ĐK sinh thái xanh nông nghiệp của Tây Nguyên?

A. Các cao nguyên trung bộ badan xếp tầng.

B.Thiếu nước trong đợt thô.

C. Có nhị mùa mưa, thô rõ ràng rệt.

Xem thêm: lệnh gán giá trị cho biến b nguyên nào sau đây là đúng

D. Đất nâu đỏ ửng đá vôi phì nhiêu.