vở bài tập toán lớp 4 tập 2

Giải VBT Toán lớp 4 tập dượt 2

48 21.778

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 2

Bài viết lách và đã được lưu

Nâng cung cấp gói Pro nhằm thưởng thức trang web VnDoc.com KHÔNG quảng cáo, tải tệp tin rất rất nhanh ko mong chờ.

Mua ngay lập tức Từ 79.000đ

Tìm hiểu thêm

Vở bài bác tập dượt toán lớp 4 tập dượt 2 bao hàm những bài bác rèn luyện, thực hành thực tế sở hữu nằm trong nội dung, cường độ tựa như những bài bác tập dượt vô sách giáo khoa với những bài bác giải sở hữu câu nói. giải hoặc, thú vị. Mời chúng ta nằm trong tìm hiểu thêm chuyên chở về.

Xem thêm: giáo dục kinh tế và pháp luật 10 cánh diều

 • Thông tin cậy sách Vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 tập dượt 2
 • Giải Vở bài bác tập dượt toán lớp 4 tập dượt 2
  • Giải VBT Toán lớp 4 chương 3
  • Giải Toán lớp 4 chương 4
  • Giải VBT Toán lớp 4 chương 5
  • Giải VBT Toán lớp 4 chương 6

Thông tin cậy sách Vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 tập dượt 2

Trình bày: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Cách thực hiện bài bác tập dượt vô vở này cũng tương tự cách thức bài bác tập dượt vô sách giáo khoa. Trong khi, học viên còn được tạo quen thuộc với một trong những dạng bài bác tập dượt loại mới mẻ. Vì vậy nếu như học viên đã thử bài bác tập dượt vô sách giáo khoa rất có thể dùng vở bài bác tập dượt này khi tự động học tập hoặc ôn tập dượt.

Xem thêm: có bao nhiêu loại khối đa diện đều

Những bài bác tập dượt vô sách VBT Toán lớp 4 tập dượt 2 bám sát công tác hiện tại hành của Sở và đều phải có chỉ dẫn giải cụ thể.

Đây là một trong những cuốn sách lớp 4 rất rất tiện tìm hiểu thêm cho những em cũng tựa như những bậc cha mẹ dạy dỗ học tập mang lại con cái bản thân khi bắt gặp những câu hỏi chưa xuất hiện phía đê thế nào cho phù phù hợp với “phương pháp môn sư phạm".

Tất cả những bài bác tập dượt vô Vở bài bác tập dượt Toán 4, những em cần tự động bản thân thực hiện trước lúc coi phần chỉ dẫn giải vô cuốn sách này. Nếu thực hiện được như thế thì việc học tập của những em mới mẻ hiệu suất cao và đạt nhiều kết quả vô hoc tập dượt.

Giải VBT Toán lớp 4 chương 3

 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 84: Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 2
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 85: Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 5
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 86: Luyện tập
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 87: Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 9
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 88: Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 3
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 89: Luyện tập
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 90: Luyện tập dượt chung

Giải Toán lớp 4 chương 4

 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 91: Ki - lô - mét vuông
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 92: Luyện tập dượt Ki - lô - mét vuông
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 93: Hình bình hành
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 94: Diện tích Hình bình hành
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 95: Luyện tập
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 96: Phân số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 97: Phân số và luật lệ phân chia số tự động nhiên
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 98: Phân số và luật lệ phân chia số đương nhiên (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 99: Luyện tập
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 100: Phân số vày nhau
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 101: Rút gọn gàng phân số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 102: Luyện tập dượt rút gọn gàng phân số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 103: Quy đồng khuôn những phân số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 104: Quy đồng khuôn những phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 105: Luyện tập dượt Quy đồng khuôn những phân số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 106: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 107: So sánh nhị phân số nằm trong khuôn số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 108: Luyện tập dượt So sánh nhị phân số nằm trong khuôn số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 109: So sánh nhị phân số không giống khuôn số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 110: Luyện tập dượt So sánh nhị phân số không giống khuôn số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 111: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 112: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 113: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 114: Phép nằm trong phân số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 115: Phép nằm trong phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 116: Luyện tập dượt Phép nằm trong phân số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 117: Luyện tập dượt Phép nằm trong phân số (tiếp)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 118: Phép trừ phân số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 119: Phép trừ phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 120: Luyện tập dượt luật lệ trừ phân số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 121: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 122: Phép nhân phân số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 123: Luyện tập dượt Phép nhân phân số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 124: Luyện tập dượt Phép nhân phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 125: Tìm phân số của một số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 126: Phép phân chia phân số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 127: Luyện tập dượt Phép phân chia phân số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 128: Luyện tập dượt Phép phân chia phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 129: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 130: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 131: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 132: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 133: Hình thoi
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 134: Diện tích Hình thoi
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 135: Luyện tập dượt Diện tích hình thoi
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 136: Luyện tập dượt chung

Giải VBT Toán lớp 4 chương 5

 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 137: Giới thiệu tỉ số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 138: Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ của nhị số đó
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 139: Luyện tập dượt Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ của nhị số đó
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 140: Luyện tập dượt Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ của nhị số cơ (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 141: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 142: Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ số của nhị số đó
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 143: Luyện tập dượt Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ số của nhị số đó
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 144: Luyện tập dượt Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ số của nhị số đó
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 145: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 146: Luyện tập dượt công cộng (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 147: Tỉ lệ phiên bản đồ
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 148: Ứng dụng của tỉ lệ thành phần phiên bản đồ
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 149: Ứng dụng của tỉ lệ thành phần phiên bản đồ vật (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 150: Thực hành Ứng dụng của tỉ lệ thành phần phiên bản đồ
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 151: Thực hành Ứng dựng của tỉ lệ thành phần phiên bản đồ vật (tiếp theo)

Giải VBT Toán lớp 4 chương 6

 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 152: Ôn tập dượt về số tự động nhiên
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 153: Ôn tập dượt về số đương nhiên (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 154: Ôn tập dượt về số đương nhiên (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 155: Ôn tập dượt về những luật lệ tính với số tự động nhiên
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 156: Ôn tập dượt về những luật lệ tính với số đương nhiên (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 157: Ôn tập dượt về những luật lệ tính với số đương nhiên (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 158: Ôn tập dượt về biểu đồ
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 159: Ôn tập dượt về phân số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 160: Ôn tập dượt về những luật lệ tính với phân số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 161: Ôn tập dượt về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 162: Ôn tập dượt về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 163: Ôn tập dượt về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 164: Ôn tập dượt về đại lượng
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 165: Ôn tập dượt về đại lượng (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 166: Ôn tập dượt về đại lượng (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 167: Ôn tập dượt về hình học
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 168: Ôn tập dượt về hình học tập (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 169: Ôn tập dượt về lần số khoảng cộng
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 170: Ôn tập dượt về lần nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 171: Ôn tập dượt về lần nhị số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhị số đó
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 172: Luyện tập dượt công cộng chương 6
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 173: Luyện tập dượt công cộng chương 6
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 174: Luyện tập dượt công cộng chương 6 (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 175: Tự kiểm tra