vở bài tập toán lớp 3


Lời giải Vở bài xích luyện Toán lớp 3 sách mới mẻ Kết nối trí thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều hoặc nhất, cụ thể sẽ canh ty học viên đơn giản và dễ dàng vấn đáp thắc mắc & thực hiện bài xích luyện nhập Vở bài xích luyện Toán lớp 3 kể từ ê học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 3 nhằm đạt điểm trên cao nhập bài xích ganh đua Toán lớp 3 rộng lớn.

Giải Vở bài xích luyện Toán lớp 3 (sách mới)

Giải Vở bài xích luyện Toán lớp 3 (Kết nối tri thức)

Giải vở bài xích luyện Toán lớp 3 Tập 1

 • Bài 17: Hình tròn trĩnh. Tâm, nửa đường kính, 2 lần bán kính của hình tròn

  Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 3

 • Bài 18: Góc, góc vuông, góc ko vuông

 • Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông

 • Bài 20: Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đàng tròn trĩnh, hình vuông vắn, hình chữ nhật và vẽ trang trí

 • Bài 21: Khối lập phương, khối vỏ hộp hình chữ nhật

 • Bài 22: Luyện luyện chung

 • Bài 23: Nhân số với nhì chữ số với số với cùng một chữ số

Giải vở bài xích luyện Toán lớp 3 Tập 2

Để học tập chất lượng tốt những môn học tập lớp 3 Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 - KNTT
 • Giải Vở bài xích luyện Tiếng Việt lớp 3 - KNTT
 • Giải sgk Tiếng Anh lớp 3 Global Success
 • Giải sgk Đạo đức lớp 3 - KNTT
 • Giải sgk Tin học tập lớp 3 - KNTT
 • Giải sgk Công nghệ lớp 3 - KNTT
 • Giải sgk Hoạt động hưởng thụ lớp 3 - KNTT
 • Giải sgk Tự nhiên và xã hội lớp 3 - KNTT

Giải Vở bài xích luyện Toán lớp 3 (Cánh diều)

Giải vở bài xích luyện Toán lớp 3 Tập 1

Chương 1: Bảng nhân, bảng chia

Chương 2: Nhân, phân chia những số nhập phạm vi 1000

 • Luyện luyện cộng đồng trang 87, 88, 89

 • Mi-li-lít

 • Nhiệt độ

 • Góc vuông, góc ko vuông

 • Hình tam giác. Hình tứ giác

 • Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác

 • Hình chữ nhật

 • Hình vuông

 • Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông

 • Em ôn lại những gì đang được học tập trang 108, 109, 110, 111

 • Bài đánh giá số 2

 • Ôn luyện về quy tắc nhân, quy tắc phân chia nhập phạm vi 1 000

 • Ôn luyện về hình học tập và đo lường và thống kê trang 117, 118, 119

 • Ôn luyện cộng đồng trang 120, 121, 122

Giải vở bài xích luyện Toán lớp 3 Tập 2

Chương 3: Các số nhập phạm vi 100 000

Chương 4: Cộng, trừ, nhân, phân chia nhập phạm vi 100 000

 • Phép nằm trong nhập phạm vi 100 000

 • Phép trừ nhập phạm vi 100 000

 • Tiền Việt Nam

 • Nhân với số với cùng một chữ số (không nhớ)

 • Nhân với số với cùng một chữ số (có nhớ)

 • Luyện luyện trang 58, 59

  Xem thêm: tiếng việt lớp 2 cánh diều

 • Chia mang đến số với cùng một chữ số nhập phạm vi 100 000

 • Chia mang đến số với cùng một chữ số nhập phạm vi 100 000 (Tiếp theo) trang 63, 64, 65

 • Luyện luyện trang 66, 67, 68, 69

 • Chia mang đến số với cùng một chữ số nhập phạm vi 100 000 (Tiếp theo) trang 70, 71, 72

 • Luyện luyện trang 73, 74, 75

 • Luyện luyện cộng đồng trang 76, 77

 • Tìm bộ phận không biết của quy tắc tính

 • Tìm bộ phận không biết của quy tắc tính (Tiếp theo)

 • Luyện luyện cộng đồng trang 82, 83, 84, 85

 • Diện tích một hình

 • Đơn vị đo diện tích S. Xăng-ti-mét vuông

 • Diện tích hình chữ nhật, diện tích S hình vuông

 • Luyện luyện cộng đồng trang 92, 93, 94

 • Thu thập, phân loại, biên chép số liệu thống kê

 • Bảng số liệu thống kê

 • Khả năng xẩy ra của một sự kiện

 • Em ôn lại những gì đang được học tập trang 102, 103, 104

 • Bài đánh giá số 4 trang 105, 106, 107

 • Ôn luyện về số và quy tắc tính nhập phạm vi 100 000

 • Ôn luyện về số và quy tắc tính nhập phạm vi 100 000 (Tiếp theo)

 • Ôn luyện về hình học tập và đo lường và thống kê

 • Ôn luyện về một vài nguyên tố tổng hợp và xác suất

 • Ôn luyện cộng đồng trang 120, 121, 122

Để học tập chất lượng tốt những môn học tập lớp 3 Cánh diều hoặc khác:

 • Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 - Cánh diều
 • Giải Vở bài xích luyện Tiếng Việt lớp 3 - Cánh diều
 • Giải sgk Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World - Cánh diều
 • Giải sgk Đạo đức lớp 3 - Cánh diều
 • Giải sgk Tin học tập lớp 3 - Cánh diều
 • Giải sgk Công nghệ lớp 3 - Cánh diều
 • Giải sgk Hoạt động hưởng thụ lớp 3 - Cánh diều
 • Giải sgk Tự nhiên và xã hội lớp 3 - Cánh diều

Giải Vở bài xích luyện Toán lớp 3 (Chân trời sáng sủa tạo)

Giải vở bài xích luyện Toán lớp 3 Tập 1

Chương 1: Ôn luyện và té sung

Chương 2: Phép nhân, quy tắc phân chia nhập phạm vi 1 000

Ôn luyện học tập kì 1

Giải vở bài xích luyện Toán lớp 3 Tập 2

Chương 3: Các số cho tới 10 000

Chương 4: Các số cho tới 100 000

Ôn luyện cuối năm

Để học tập chất lượng tốt những môn học tập lớp 3 Chân trời tạo nên hoặc khác:

Xem thêm: sơ đồ tư duy đây thôn vĩ dạ

 • Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 - CTST
 • Giải Vở bài xích luyện Tiếng Việt lớp 3 - CTST
 • Giải sgk Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends - CTST
 • Giải sgk Đạo đức lớp 3 - CTST
 • Giải sgk Tin học tập lớp 3 - CTST
 • Giải sgk Công nghệ lớp 3 - CTST
 • Giải sgk Hoạt động hưởng thụ lớp 3 - CTST
 • Giải sgk Tự nhiên và xã hội lớp 3 - CTST

Xem thêm thắt biên soạn, giải bài xích luyện lớp 3 Kết nối trí thức những môn học tập hoặc khác:

Xem thêm thắt biên soạn, giải bài xích luyện lớp 3 Chân trời tạo nên những môn học tập hoặc khác:

Xem thêm thắt biên soạn, giải bài xích luyện lớp 3 Cánh diều những môn học tập hoặc khác: