việc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay

Câu hỏi:

22/03/2022 133,160

A. đang ra mắt với vận tốc còn chậm trễ.

Bạn đang xem: việc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay

Đáp án chủ yếu xác

B. làm hạ thấp tỉ trọng công nghiệp.

C. đang theo phía không ngừng mở rộng khu đô thị.

D. làm tăng nhiều tỉ trọng nông nghiệp.

Chọn đáp án A.

- A đúng: cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính việt nam đang được chuyển dời với vận tốc còn chậm trễ.

- B sai: Xu thế chuyển dời lúc này là tăng công nghiệp và cty.

- C sai: không ngừng mở rộng đô thị mới ko nằm trong phạm vi của cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính.

- D sai: Xu thế chuyển dời là hạn chế tỉ trọng nông nghiệp.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công nghiệp việt nam hiện tại nay

A. có nhiều trung tâm.

B. ít thành phầm.

C. chỉ đem khai khoáng.

D. rất tân tiến.

Câu 2:

Giải pháp đa số nâng lên hiệu suất cao chăn nuôi gia súc rộng lớn ở Trung du và miền núi Bắc Sở là

A. chế trở nên đồ ăn thích hợp, tôn tạo đồng cỏ, dùng những tương đương chất lượng.

B. chăn nuôi theo phía triệu tập, đảm bảo chất lượng chuồng trại, đồ ăn.

C. đẩy mạnh lai tạo nên tương đương, đảm bảo mối cung cấp đồ ăn, chống dịch dịch.

D. áp dụng tiến thủ cỗ kỹ năng, cải tiến và phát triển nông trại, chăn nuôi sản phẩm & hàng hóa.

Xem thêm: soạn bài người trong bao

Câu 3:

Ý nghĩa đa số của việc cải tiến và phát triển những quần thể kinh tế tài chính ven bờ biển ở Bắc Trung Sở là

A. phát triển cơ cấu tổ chức cương vực, phân bổ lại làm việc, thay cho thay đổi diện mạo vùng.

B. phát triển phát hành sản phẩm & hàng hóa, tăng mạnh việc xuất khẩu, hấp dẫn góp vốn đầu tư.

C. phát triển công nghiệp, thay cho thay đổi phân bổ phát hành, tạo nên nhiều việc thực hiện.

D. chuyển dịch cơ cấu tổ chức phát hành, nhiều chủng loại thành phầm, tạo hình thành phố mới.

Câu 4:

Thuận lợi đa số nhằm cải tiến và phát triển ngành cty ở Đồng vày sông Hồng là

A. nhiều làm việc kỹ năng, thị ngôi trường hấp phụ rộng lớn.

B. đô thị hóa không ngừng mở rộng, kinh tế tài chính sản phẩm & hàng hóa cải tiến và phát triển.

C. thu bú mớm nhiều góp vốn đầu tư, hội nhập toàn thế giới sâu sắc rộng lớn.

D. sản xuất nhiều chủng loại, có khá nhiều thế mạnh không giống nhau.

Câu 5:

Việc nhiều chủng loại hóa cơ cấu tổ chức cây lâu năm ở Tây Nguyên nhằm mục tiêu mục tiêu đa số là

A. phân phụ vương lại phát hành, dùng chất lượng tài nguyên

B. phát huy thế mạnh, tạo nên nhiều loại sản phẩm nông nghiệp.

C. thúc đẩy chế trở nên, không ngừng mở rộng những loại cty.

D. tạo đi ra việc thực hiện, hấp dẫn nhiều mối cung cấp góp vốn đầu tư.

Câu 6:

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 13, cho biết thêm cửa ngõ sông này tại đây nằm trong miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

A. Cửa Văn Úc.

B. Cửa Hội.

C. Cửa Nam Triệu.

Xem thêm: chính sách cấm đạo của nhà nguyễn đã dẫn đến hậu quả gì

D. Cửa Ba Lạt.