vì sao ở nước nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng

Đề bài

Vì sao nước Nga năm 1917 lại sở hữu nhị cuộc cơ hội mạng?

Bạn đang xem: vì sao ở nước nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa nhập sgk trang 75-78, tư duy nhằm vấn đáp.

Lời giải chi tiết

Xem thêm: mô tả quá trình hô hấp diễn ra ở tế bào

- Cuộc cách mệnh mon Hai tiếp tục lật sập cơ chế phong loài kiến Nga hoàng, mang đến quyền tự tại, dân mái ấm cho tới quần chúng. Tuy nhiên, sau cách mệnh mon Hai, viên diện 2 tổ chức chính quyền tuy nhiên song tồn bên trên ở nước Nga. Đó là:

+ Chính quyền Xô viết lách của người công nhân, dân cày và lính tráng.

Xem thêm: ở điều kiện thường chất nào sau đây ở trạng thái khí

+ nhà nước trợ thì tư sản của giai cung cấp tư sản và đại địa mái ấm tư sản hóa.

=> Cục diện bên trên yên cầu nước Nga cần tổ chức cuộc cách mệnh phen loại nhị nhập mon Mười năm 1917 (Cách mạng mon Mười) nhằm lật sập chính phủ nước nhà trợ thì tư sản, giành tổ chức chính quyền trọn vẹn về phần mình giai cung cấp vô sản. Đây là một trong những cuộc cơ hội social mái ấm nghĩa.

Loigiaihay.com