vì sao nước nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng

Đề bài

Vì sao nước Nga năm 1917 lại sở hữu nhị cuộc cơ hội mạng?

Bạn đang xem: vì sao nước nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa nhập sgk trang 75-78, tư duy nhằm vấn đáp.

Lời giải chi tiết

Xem thêm: chất nào sau đây là chất điện li yếu

- Cuộc cách mệnh mon Hai vẫn lật sụp đổ cơ chế phong loài kiến Nga hoàng, mang lại quyền tự tại, dân công ty mang lại quần chúng. Tuy nhiên, sau cách mệnh mon Hai, viên diện 2 cơ quan ban ngành tuy vậy song tồn bên trên ở nước Nga. Đó là:

+ Chính quyền Xô ghi chép của người công nhân, dân cày và quân lính.

Xem thêm: số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số

+ nhà nước trợ thì tư sản của giai cấp cho tư sản và đại địa công ty tư sản hóa.

=> Cục diện bên trên yên cầu nước Nga cần tổ chức cuộc cách mệnh lượt loại nhị nhập mon Mười năm 1917 (Cách mạng mon Mười) nhằm lật sụp đổ cơ quan chính phủ trợ thì tư sản, giành cơ quan ban ngành trọn vẹn về phần mình giai cấp cho vô sản. Đây là 1 cuộc cơ hội social công ty nghĩa.

Loigiaihay.com