vbt tiếng việt lớp 5

Soạn bài bác, Giải vở bài bác luyện (SBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1, luyện 2, điều giải cụ thể chủ yếu mô tả, luyện kể từ và câu, luyện thực hiện văn

Bạn đang xem: vbt tiếng việt lớp 5

Tuần 1 - VN - Tổ quốc em

Tuần 2 - VN - Tổ quốc em

Tuần 3 - VN - Tổ quốc em

Tuần 4 - Cánh chim hoà bình

Tuần 5 - Cánh chim hoà bình

Tuân 6 - Cánh chim hoà bình

Tuần 7 - Con người với thiên nhiên

Tuần 8 - Con người với thiên nhiên

Tuần 9 - Con người với thiên nhiên

Tuần 10 - Ôn luyện thân mật học tập kì 1

Tuần 11 - Giữ lấy màu sắc xanh

Tuần 12 - Giữ lấy màu sắc xanh

Tuần 13 - Giữ lấy màu sắc xanh

Tuần 14 - Vì niềm hạnh phúc con cái người

Tuần 15 - Vì niềm hạnh phúc con cái người

Tuần 16 - Vì niềm hạnh phúc con cái người

Tuần 17 - Vì niềm hạnh phúc con cái người

Xem thêm: khi quan sát vật nhỏ qua kính lúp người ta phải đặt vật

Tuần 18 - Ôn luyện cuối học tập kì 1

Tuần đôi mươi - Người công dân

Tuần 21 - Người công dân

Tuần 22 - Vì cuộc sống thường ngày thanh bình

Tuần 19 - Người công dân

Tuần 23 - Vì cuộc sống thường ngày thanh bình

Tuần 24 - Vì cuộc sống thường ngày thanh bình

Tuần 25 - Nhớ nguồn

Tuần 26 - Nhớ nguồn

Tuần 27 - Nhớ nguồn

Tuần 28 - Ôn luyện thân mật học tập kì 2

Tuần 29 - Nam và nữ

Tuần 30 - Nam và nữ

Tuần 31 - Nam và nữ

Tuần 32 - Những người chủ tương lai

Xem thêm: giáo dục công dân 9

Tuần 33 - Những người chủ tương lai

Tuần 34 - Những người chủ tương lai

Tuần 35 - Ôn luyện cuối học tập kì 2


VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 5 - TẬP 2