vật lí 12

Để sở hữu sự sẵn sàng tốt nhất có thể cho tới kì ganh đua học tập kì và nhập quy trình ôn ganh đua Lý chất lượng nghiệp trung học phổ thông tới đây, Vuihoc tiếp tục biên soạn cỗ tài tư liệu tóm lược lý thuyết vật lý cơ 12 chung những em học viên đơn giản sở hữu tầm nhìn tổng quan lại về toàn cỗ lý thuyết lịch trình lý 12. Sở tư liệu được phân chia theo gót từng mục chính của từng chương rõ ràng và cụ thể. Tham khảo ngay!

Tổng phù hợp kiến thức và kỹ năng lý 12

Chương 1: Dao động cơ

Bạn đang xem: vật lí 12

Bài 1: Dao động điều hòa

- Lý thuyết về giao động điều hòa

- Phương trình giao động điều hòa

Bài 2: Con rung lắc lò xo

- Cấu tạo ra về con cái rung lắc lò xo

- Khảo sát giao động của lò xo

Bài 3: Con rung lắc đơn

- Kiến thức con cái rung lắc đơn

- Phương trình giao động của con cái rung lắc đơn

Bài 4: Dao động tắt dần dần. Dao động chống bức

- Lý thuyết về giao động tắc dần

- Lý thuyết về giao động chống bức

Bài 5: Tổng phù hợp nhì giao động điều tiết nằm trong phương, nằm trong tần số. Phương pháp Fre-Nen

- Lý thuyết về 2 giao động điều tiết nằm trong phương

- Lý thuyết về 2 giao động điều tiết nằm trong tần số

- Dao động tổng hợp

- Phương pháp Fre-nen 

Bài 6:Thực hành: Khảo sát thực nghiệm những toan luật giao động của con cái rung lắc đơn

Chương 2: Sóng cơ và sóng âm

Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

- Kiến thức về sóng cơ

- Các đại lượng về sóng cơ

- Phương trình sóng

Bài 8: Giao quẹt sóng

- Lý thuyết về gửi gắm quẹt sóng

- Công thức gửi gắm quẹt sóng

Bài 9: Sóng dừng

- Lý thuyết về sóng dừng

- Điều khiếu nại và những công thức sóng dừng

Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm

- Tần số

- Cường phỏng âm

- Mức phỏng độ mạnh âm

Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

- Độ cao của âm

- Độ đồ sộ của âm

- Âm sắc của âm

Chương 3: Dòng năng lượng điện xoay chiều

Bài 12: Đại cương về dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều

- Lý thuyết về dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều

- Độ lệch sóng của năng lượng điện áp và dòng sản phẩm điện

Bài 13: Các mạch năng lượng điện xoay chiều

Độ lệch sóng thân thích hiệu năng lượng điện thế U và độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện I

- Các loại mạch năng lượng điện xoay chiều

Bài 14: Mạch sở hữu R, L, C giắt nối tiếp

- Định luật Ôm

Độ lệch sóng thân thích năng lượng điện áp và dòng sản phẩm điện

- Hiện tượng nằm trong tận hưởng.

Bài 15: Công suất năng lượng điện hấp phụ của mạch năng lượng điện xoay chiều. Hệ số công suất

- Lý thuyết của mạch năng lượng điện xoay chiều

- Hệ số công suất

Bài 16: Truyền vận chuyển năng lượng điện năng. Máy biến đổi áp

- Lý thuyết máy biến đổi áp và nguyên tắc hoạt động

- Truyền vận chuyển năng lượng điện năng

Bài 17: Máy trừng trị năng lượng điện xoay chiều

- Máy trừng trị năng lượng điện xoay chiều 1 pha

- Máy trừng trị năng lượng điện xoay chiều 3 pha

Bài 18: Động cơ ko đồng hóa phụ vương pha

- Lý thuyết về mô tơ ko đồng bộ

- Lý thuyết về mô tơ ko đồng hóa 3 pha

Bài 19: Thực hành: Khảo sát đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều sở hữu R, L, C giắt nối tiếp

Chương 4: Dao động và sóng năng lượng điện từ

Bài 20: Mạch dao động

- Lý thuyết về mạch dao động

Lý thuyết sự biến đổi thiên năng lượng điện và độ mạnh dòng sản phẩm điện

- Dao động năng lượng điện kể từ tự động do

- Chu kì và tần số giao động riêng

Bài 21: Điện kể từ trường

Mối mối liên hệ thân thích năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

- Lý thuyết năng lượng điện kể từ ngôi trường và thuyết năng lượng điện kể từ Mắc-xoen

- Sự Viral tương tác năng lượng điện từ

Xem thêm: h2nch2cooh + naoh

Bài 22: Sóng năng lượng điện từ

- Lý thuyết về sóng năng lượng điện từ

- Phân loại sóng năng lượng điện từ

Bài 23: Nguyên tắc vấn đề liên hệ bởi vì sóng vô tuyến

- Nguyên tắc chung

- Cấu tạo ra và nguyên tắc của sản phẩm trừng trị thanh

Chương 5: Sóng ánh sáng

Bài 24: Tán sắc ánh sáng

- Lý thuyết giã sắc ánh sáng

- Ứng dụng giã sắc ánh sáng

- Công thức giã sắc ánh sáng

Bài 25: Giao quẹt ánh sáng

- Lý thuyết hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng

- Lý thuyết hiện tượng kỳ lạ gửi gắm quẹt ánh sáng

- Bước sóng khả năng chiếu sáng và color sắc

Bài 26: Các loại quang quẻ phổ

- Lý thuyết về quang quẻ phổ

Các cách thức phân tách quang quẻ phổ và lợi ích

Bài 27: Tia mặt trời và tia tử ngoại

- Lý thuyết về tia hồng ngoại

- Lý thuyết về tia tử ngoại

Bài 28: Tia X

- Lý thuyết về tia X

- Cơ chế về tia X

- Bản hóa học và phần mềm của tia X

Bài 29: Thực hành: Đo bước sóng khả năng chiếu sáng bởi vì cách thức gửi gắm thoa

Chương 6: Lượng tử ánh sáng

Bài 30: Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

- Lý thuyết về hiện tượng quang quẻ điện 

- Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện nhập và hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

- Định luật về số lượng giới hạn quang quẻ điện

Bài 31: Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện trong

- Lý thuyết về hiện tượng kỳ lạ quang quẻ điện 

Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện nhập và hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

Bài 32: Hiện tượng quang quẻ - trừng trị quang

- Lý thuyết về hiện tượng trừng trị quang

- Ứng dụng của hiện tượng kỳ lạ trừng trị quang

Bài 33: Mẫu nguyên vẹn tử Bo

- Lý thuyết hình mẫu nguyên vẹn tử Bo

Các định đề của Bo về cấu trúc nguyên vẹn tử

Bài 34: Sơ lược về laze

- Lý thuyết về Laze

- Ứng dụng về Laze

Chương 7: Hạt nhân nguyên vẹn tử

Bài 35: Tính hóa học và cấu trúc phân tử nhân

- Cấu tạo ra về phân tử nhân

- Đồng vị

- Khối lượng phân tử nhân

- Năng lượng phân tử nhân

Bài 36: Năng lượng links của phân tử nhân. Phản ứng phân tử nhân

- Độ hụt khối

- Lý thuyết về tích điện links và tích điện links riêng 

- Các toan luật bảo toàn

Bài 37: Phóng xạ

- Lý thuyết về hiện tượng kỳ lạ phóng xạ

- Định luật phóng xạ

Bài 38: Phản ứng phân hạch

- Lý thuyết về phản xạ phân hạch

- Đặc điểm của phản xạ phân hạch

Bài 39: Phản ứng nhiệt độ hạch

Chương 8: Từ vi tế bào cho tới vĩ mô

Bài 40: Các phân tử sơ cấp

Bài 41: Cấu tạo ra vũ trụ

Tóm tắt những kiến thức và kỹ năng cần thiết bắt được nhập lịch trình Vật Lý 12

Với nội dung của lý thuyết vật lý cơ 12, những em cần thiết gọi kỹ và nắm rõ những khái niệm, toan luật và những công thức Vật lý 12 kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên không giống. Cùng với cơ, những em học viên cũng cần phải lập bảng đối chiếu điểm tương đương và không giống nhau trong số những kiến thức và kỹ năng tương tự động nhau như con cái rung lắc đơn, con cái rung lắc lốc xoáy, tia tử nước ngoài và tia mặt trời, quang quẻ phổ vạch trừng trị xạ với quang quẻ phổ liên tiếp,…để tách lầm lẫn lý thuyết và công thức tính nhập quy trình giải bài xích luyện.

Bên cạnh cơ, những em học viên cũng cần nắm rõ những công thức và áp dụng được nhập những bài xích luyện cơ phiên bản tiếp sau đó từ từ tương tác không ngừng mở rộng kiến thức và kỹ năng cho những tuyến bài xích nâng lên. Một điểm cảnh báo nhập quy trình học tập công thức vật lý cơ, những em học viên cũng cần phải nắm rõ về chân thành và ý nghĩa và nguyên tắc của công thức, đơn vị chức năng tính dùng,… nhằm áp dụng sao cho tới hiệu suất cao và đúng mực nhất.

Vuihoc tiếp tục tổ hợp toàn cỗ kiến thức và kỹ năng Vật Lý 12 nhập tệp tin pdf nhằm những em học viên hoàn toàn có thể xem thêm. Hy vọng trên đây tiếp tục trở nên "cuốn tuột tay" tâm đầu ý hợp chung những em sở hữu sự sẵn sàng tốt nhất có thể cho tới kỳ ganh đua học tập kỳ na ná nhập quy trình ôn ganh đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Lý tới đây.

>>> Bài viết lách hoàn toàn có thể xem thêm thêm:

Tổng phù hợp kiến thức và kỹ năng Toán 12

Soạn văn 12

Tổng phù hợp kiến thức và kỹ năng Sinh 12

Xem thêm: p + hno3 loãng