vai trò chủ yếu của bưu chính viễn thông là

Câu hỏi:

18/06/2022 13,981

A. thúc đẩy sinh hoạt phát hành và liên kết những ngành kinh tế tài chính cùng nhau.

Bạn đang xem: vai trò chủ yếu của bưu chính viễn thông là

B. gắn kết thân thiện cải tiến và phát triển kinh tế tài chính với cải tiến và phát triển xã hội ở những chống.

C. cung cấp cho những ĐK quan trọng cho tới sinh hoạt phát hành, xã hội.

Đáp án chủ yếu xác

D. vận trả quý khách, đáp ứng yêu cầu di chuyển của dân sinh sống, liên kết.

Đáp án chính là: C

Một số tầm quan trọng đa số của ngành bưu chủ yếu viễn thông là

- Ngành bưu chủ yếu viễn thông hỗ trợ những ĐK quan trọng cho tới sinh hoạt phát hành, xã hội; là hạ tầng hạ tầng cần thiết ở từng vương quốc.

- Thúc đẩy cải tiến và phát triển kinh tế tài chính, nâng lên cuộc sống vật hóa học và lòng tin cho tất cả những người dân.

- Giúp quy trình vận hành, quản lý của Nhà nước tiện lợi, tăng mạnh hội nhập quốc tế và đáp ứng bình an quốc chống.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bưu chủ yếu sở hữu trọng trách đa số là vận chuyển

A. bưu phẩm, thông tin, thư kể từ.

B. tin tức, năng lượng điện báo, thư kể từ.

C. điện báo, bưu phẩm, thông tin.

D. thư kể từ, bưu phẩm, năng lượng điện báo.

Câu 2:

Ngành này tại đây đảm nhận sự vận trả những thông tin một cơ hội nhanh gọn lẹ và kịp thời?

A. Giao thông sản phẩm ko.

B. Giao thông đường đi bộ.

C. Ngành vấn đề liên hệ.

D. Hàng hải và vô tuyến.

Câu 3:

Các tiêu chuẩn Reviews công ty bưu chủ yếu là

Xem thêm: với a là số thực dương tùy ý

A. thời lừa lọc cuộc gọi, unique cuộc gọi, thời hạn phú nhận.

B. thời lừa lọc cuộc gọi, lượng bưu phẩm, thời hạn phú nhận.

C. số lượng thư tín, lượng bưu phẩm, thời hạn phú nhận.

D. khối lượng bưu phẩm, thời hạn cuộc gọi, con số thư tín.

Câu 4:

Việc loài người tiếp tục thành công xuất sắc trong những việc truyền tín hiệu năng lượng điện báo ko chạc tiếp tục banh đi ra sự cải tiến và phát triển này bên dưới đây?

A. Thiết bị viễn thông dùng để làm trao thay đổi vấn đề.

B. Mạng toàn thị trường quốc tế www và những vũ khí Hartware.

C. Vận trả và trả trị thư kể từ, bưu phẩm.

D. Mở đi ra cuộc cách mệnh năng lượng điện báo ko chạc.

Câu 5:

Vai trò của ngành bưu chủ yếu viễn thông so với cải tiến và phát triển kinh tế tài chính không phải là

A. thay thay đổi phương thức tổ chức triển khai kinh tế tài chính, xúc tiến kinh tế tài chính cải tiến và phát triển.

B. cung ứng, truyền đạt vấn đề, vận trả bưu phẩm - khiếu nại.

C. tạo tiện lợi cho tới vận hành hành chủ yếu và bình an quốc chống.

D. hiện đại hoá, hạ tầng cần thiết, mang đến độ quý hiếm kinh tế tài chính cao.

Câu 6:

Ngành công nghiệp này vào vai trò ra quyết định nhất với việc cải tiến và phát triển của vấn đề liên lạc?

A. Công nghiệp cơ khí, hóa hóa học.

B. Công nghiệp luyện kim color.

C. Công nghiệp luyện kim đen sạm.

Xem thêm: tiếng anh 8 unit 2 making arrangements

D. Công nghiệp năng lượng điện tử tin cẩn học tập.