v lập phương

Cách tính thể tích của hình lập phương đặc biệt giản dị – thường thì, chúng ta chỉ việc nên tính chiều nhiều năm × chiều rộng lớn × chiều cao của hình lập phương. Vì những cạnh của hình lập phương đều phải có phỏng nhiều năm đều bằng nhau, một cách thứ hai của công thức thể tích là s3, vô đó s là phỏng nhiều năm cạnh của hình lập phương.

Bạn đang xem: v lập phương

Khái niệm khối lập phương

  • Khối lập phương là hình khối nhưng mà những mặt mũi mặt của chính nó là sáu hình vuông vắn đều bằng nhau.
  • Đường chéo cánh những mặt mũi mặt đều nhiều năm đều bằng nhau.
  • Đường chéo cánh của hình khối cũng nhiều năm đều bằng nhau.

Các công thức

Thể tích và diện tích S khối lập phươngCông thức tính Thể tích và diện tích S khối lập phương

  • V – thể tích
  • A – diện tích
  • a – những cạnh
  • D – đàng chéo cánh hình khối
  • d – đàng chéo cánh mặt mũi bên

Máy tính diện tích S hình lập phương Online

Hãy thể hiện 1 giá chỉ trị

a =
D =
d =

Xem thêm: nh3 hno3

Làm tròn trĩnh số thập phân

thể tích V =
diện tích A =