unit 9 lớp 10 global success


1. Listen and read. 2. Read the conversation again and answer the questions. 3. Match the words in A with the words in B lớn khuông phrases in 1. 4. Complete the following sentences based on the conversation.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 9 lớp 10 global success

Video chỉ dẫn giải

A presentation on the environment

1. Listen and read.

(Nghe và hiểu.)

Nam’s father: What are you doing, Nam?

Nam: I’m preparing a presentation for my geography class.

Nam’s father: What’s the topic?

Nam: It’s environmental protection. My teacher asked bầm lớn vì thế some research, but I don’t know where lớn start.

Nam’s father: I think you should identify some environmental problems first. What have you found ví far?

Nam: I’ve come up with a range of environmental issues such as global warming, deforestation, endangered animals and pollution, but I don’t know how lớn organise them.

Nam’s father: You should focus on each problem, explain the main causes of it, and the suggest the solutions.

Nam: Thanks, Dad. But presenting all the solutions will be hard.

Nam’s father: Have you asked your teacher for advice?

Nam: Yes, I have. She advised that I should start with small, practical actions lớn protect the environment before coming up with big ideas that need a lot of effort or money lớn succeed.

Nam’s father: Sounds good. You’d better follow her advice. When did she ask you lớn present it?

Nam: She said I should present it the following week.

Nam’s father: You still have a lot of time. Good luck!

Nam: Thanks, Dad.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Nam’s father: Nam ơi con cái đang khiến gì vậy?

Nam: Con đang được sẵn sàng một bài xích thuyết trình mang đến lớp học tập địa lý của con cái.

Nam’s father: Chủ đề là gì thế con?

Nam: Là đảm bảo môi trường thiên nhiên ạ. Giáo viên của con cái đòi hỏi triển khai một vài phân tích, tuy nhiên con cái ko biết chính thức kể từ đâu.

Nam’s father: Ba suy nghĩ trước tiên con cái nên xác lập một vài yếu tố về môi trường thiên nhiên. Đến lúc này thì con cái đang được nhìn thấy những gì rồi?

Nam: Con đang được thám thính rời khỏi hàng loạt những yếu tố về môi trường thiên nhiên như sự rét lên toàn thị trường quốc tế, nàn đập rừng, động vật hoang dã với nguy cơ tiềm ẩn tuyệt diệt và ô nhiễm và độc hại, tuy nhiên con cái ko biết phương pháp bố trí bọn chúng.

Nam’s father: Con nên triệu tập vào cụ thể từng yếu tố, phân tích và lý giải nguyên vẹn nhân chủ yếu của chính nó và khuyến cáo biện pháp.

Nam: Cảm ơn phụ vương. Nhưng việc trình diễn toàn bộ những biện pháp tiếp tục khó khăn phụ vương ạ.

Nam’s father: Con đang được chất vấn chủ kiến nghề giáo của con cái chưa?

Nam: Dạ, con cái với. Cô giáo khuyên nhủ con cái nên chính thức kể từ những hành vi nhỏ, thực tế nhằm đảm bảo môi trường thiên nhiên trước lúc nảy rời khỏi những phát minh rộng lớn cần thiết nhiều công sức của con người hoặc gia tài mới mẻ thành công xuất sắc.

Nam’s father: Nghe hoặc đấy. Tốt rộng lớn con cái nên tuân theo tiếng khuyên nhủ của cô ấy ấy. Khi này cô ấy đòi hỏi con cái trình diễn nó?

Nam: Cô ấy thưa con cái nên trình diễn nó vô tuần sau.

Nam’s father: Con vẫn tồn tại thật nhiều thời hạn. Chúc con cái may mắn!

Nam: Cảm ơn phụ vương.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the conversation again and answer the questions.

(Đọc lại đoạn đối thoại và vấn đáp những thắc mắc.)

1. What did Nam’s teacher ask him lớn do?

(Giáo viên của Nam đang được đòi hỏi các bạn ấy thực hiện gì?

2. What has Nam come up with ví far?

(Nam đang được suy nghĩ rời khỏi gì cho tới nay?)

3. When does Nam have lớn deliver the presentation?

(Khi này Nam nên trình diễn bài xích thuyết trình?)

Lời giải chi tiết:

1. She asked Nam lớn vì thế some research on the environmental protection.

(Cô ấy đòi hỏi Nam thực hiện một vài phân tích về đảm bảo môi trường thiên nhiên.)

Thông tin: Nam: It’s environmental protection. My teacher asked bầm lớn vì thế some research, but I don’t know where lớn start.

(Nam: Là đảm bảo môi trường thiên nhiên ạ. Giáo viên của con cái đòi hỏi triển khai một vài phân tích, tuy nhiên con cái ko biết chính thức kể từ đâu.)

2. He’s come up with a range of environmental issues.

(Anh ấy thể hiện hàng loạt những yếu tố về môi trường thiên nhiên.)

Thông tin: Nam: I’ve come up with a range of environmental issues such as global warming, deforestation, endangered animals and pollution, but I don’t know how lớn organise them.

(Nam: Con đang được thám thính rời khỏi hàng loạt những yếu tố về môi trường thiên nhiên như sự rét lên toàn thị trường quốc tế, nàn đập rừng, động vật hoang dã với nguy cơ tiềm ẩn tuyệt diệt và ô nhiễm và độc hại, tuy nhiên con cái ko biết phương pháp bố trí bọn chúng.)

3. Nam has lớn deliver the presentation next week.

(Nam nên trình diễn bài xích thuyết trình vô tuần sau.)

Thông tin: Nam: She said I should present it the following week.

(Nam: Cô ấy thưa con cái nên trình diễn nó vô tuần sau.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Match the words in A with the words in B lớn khuông phrases in 1.

(Ghép những kể từ ở cột A với kể từ ở cột B muốn tạo trở thành những cụm kể từ vô bài xích 1.)

Xem thêm: dàn ý tả con mèo lớp 4

A

B

1. global

a. animals

2. practical

b. issues

3. environmental

c. actions

4. endangered

d. warming

Phương pháp giải:

global (adj): toàn cầu

practical (adj): thực tế, thiết thực

environmental (adj): thuộc về môi trường

endangered (adj): có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng

animals: động vật

issues: các vấn đề

actions: hành động

warming (n): sự rét lên

Lời giải chi tiết:

global warming: sự rét lên toàn cầu

practical actions: hành động thiết thực

environmental issues: các yếu tố về môi trường

endangered animals: các động vật hoang dã với nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

 4. Complete the following sentences based on the conversation.

(Hoàn trở thành những câu sau nhờ vào cuộc đối thoại.)

1. My teacher _______ bầm lớn vì thế some research on environmental protection.

2. She _______ that I should start with small, practical actions lớn protect the environment.

3. She _______ I should deliver my presentation the following week.

Lời giải chi tiết:

1. asked

2. advised

3. said

1. My teacher asked bầm lớn vì thế some research on environmental protection.

(Cô giáo đòi hỏi tôi thực hiện một vài phân tích về đảm bảo môi trường thiên nhiên.)

2. She advised that I should start with small, practical actions lớn protect the environment.

(Cô ấy khuyên nhủ rằng tôi nên chính thức vị những hành vi nhỏ, thực tế nhằm đảm bảo môi trường thiên nhiên.)

3. She said I should deliver my presentation the following week.

(Cô ấy thưa tôi nên trình diễn bài xích thuyết trình của tớ vô tuần sau.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 10 Unit 9 Language

  1. Listen and repeat. Pay attention lớn the stressed words in the sentences. 2. Mark the stressed syllables in the words in bold. Then practise saying the sentences with a natural rhythm. 1. Match the words and phrases with their meanings. 2. Complete the sentences using the correct khuông of the words and phrases in 1. 1. Choose the correct word or phrase lớn complete each sentence. 2. Change these sentences into reported speech.

 • Tiếng Anh 10 Unit 9 Reading

  1. Work in pairs. Look at the pictures and answer the following question. 2. Read the text and choose the best tittle for it. 3. Read the text again and decide which paragraph contains the following information. 4. Complete the sentences with the information from the text. Use no more than vãn TWO words for each answer. 5. Work in groups. Discuss the question.

 • Tiếng Anh 10 Unit 9 Speaking

  1. Work in pairs. Match the environmental problems with the suggested solutions. 2. Work in pairs. Complete the presentation outline below with the information in the box. 3. Work in groups. Choose an environmental problem in 1 and make a presentation on the solutions lớn it. Use the expressions below lớn help you.

 • Tiếng Anh 10 Unit 9 Listening

  1. Work in pairs an answer the question. 2. Nam and Mai are talking about Mai’s project on ways lớn save endangered animals. Listen lớn the conversation and decide whether the statements are true (T) or false (F). 3. Listen lớn the conversation again and complete the notes. Use ONE word for each gap. 4. Work in groups and answer the questions.

 • Tiếng Anh 10 Unit 9 Writing

  1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. 2. Read the text about WWF and complete the table. 3. Write a paragraph (120-150 words) about Save the Elephants, using the information in the table below.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: tiếng anh 8 tập 2

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết chung học viên học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.