unit 6 lớp 10 global success


1. Listen and read. 2. Read the conversation again. Decide whether the following statements are true (T) or false (F). 3. Match the words to tướng make meaningful phrases in 1. 4. Complete the summary below. Use the verb phrase from the conversation in 1.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 6 lớp 10 global success

Video chỉ dẫn giải

Equal job opportunities

(Các thời cơ việc làm bình đẳng)

1. Listen and read.

(Nghe và hiểu.)

At an international summer camp, Lan is talking with Mark and Linda about jobs.

Lan: It’s great to tướng have another week full of activities and trips at the camp.

Mark: Oh, yeah. I lượt thích the trip to tướng the kindergarten most. The kids were adorable and the teachers were great. I think I’ll be a kindergarten teacher.

Lan: That’s fantastic. My cousin works at a kindergarten and the children love being in his class. By the way, what tự you want to tướng be in the future, Linda?

Linda: Oh, I’ve always wanted to tướng be a surgeon, ví I’ll go to tướng medical school. What about you, Lan?

Lan: Me? My dream is to tướng become an airline pilot. That’s why I’m focusing on maths and physics, and exercising more to tướng improve my fitness.

Linda: Cool! I hope your dream will come true. In some countries girls may not be allowed to tướng be pilots.

Lan: That’s true, Linda. We’re lucky to tướng live in a country where boys and girls are encouraged to tướng tự the jobs they want.

Mark: I couldn’t agree more. Girls mustn’t be kept trang chính in today’s world. Boys and girls should be treated equally and given the same job opportunities.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tại một trại hè quốc tế, Lan đang được rỉ tai với Mark và Linda về việc làm.

Lan: Thật tuyệt khi sở hữu một tuần tràn những sinh hoạt và chuyến du ngoạn không giống bên trên trại hè.

Mark: Ồ, đích vậy. Mình quí chuyến du ngoạn cho tới ngôi trường mầm non nhất. Những đứa trẻ em thiệt dễ thương và nhà giáo thì tuyệt hảo. Mình nghĩ về bản thân tiếp tục là 1 trong những nhà giáo mầm non.

Lan: Thật tuyệt hảo. Anh bọn họ của tớ thao tác làm việc bên trên một ngôi trường mầm non và trẻ nhỏ quí ở nhập lớp của anh ấy ấy. Nhân tiện, mình muốn phát triển thành người ra làm sao nhập sau này thế Linda?

Linda: Ồ, bản thân thì luôn luôn ham muốn phát triển thành một chưng sĩ phẫu thuật, vậy nên bản thân tiếp tục đến lớp ngôi trường nó. Còn các bạn thì sao, Lan?

Lan: Mình á? Ước mơ của tớ là phát triển thành một phi công sản phẩm ko. Đó là nguyên nhân tại vì sao bản thân triệu tập nhập toán học tập và cơ vật lý, mặt khác tập luyện thể dục thể thao nhiều hơn thế nhằm nâng cấp thể hóa học của tớ.

Linda: Tuyệt đấy! Mình kỳ vọng ước mơ của các bạn sẽ phát triển thành một cách thực tế. Tại một vài vương quốc, phụ nữ rất có thể ko được phép tắc thực hiện phi công đáu.

Lan: Đúng vậy, Linda. Chúng tao thiệt suôn sẻ khi được sinh sống ở một vương quốc điểm phái mạnh và phái đẹp được khuyến nghị thực hiện những việc làm mà người ta ham muốn.

Mark: Mình trọn vẹn đồng ý. Con gái ko thể cứ bị kìm chân mãi nhập nhà tại toàn cầu thời nay được. Nam và phái đẹp cần được cư xử đồng đẳng và sở hữu thời cơ việc thực hiện như nhau.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the conversation again. Decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Đọc lại đoạn đối thoại. Quyết toan coi những câu sau là đích (T) hoặc sai (F).)

 

T

F

1. Linda would lượt thích to tướng be a kindergarten teacher.

   

2. Lan wants to tướng be a teacher of maths and physics in the future.

   

3. Mark says that girls mustn’t be kept trang chính in today’s world.

   

Lời giải chi tiết:

1. F

Linda would lượt thích to tướng be a kindergarten teacher.

(Linda ham muốn phát triển thành một nhà giáo mầm non.)

Thông tin: Linda: Oh, I’ve always wanted to tướng be a surgeon, ví I’ll go to tướng medical school.

(Linda: Ồ, bản thân thì luôn luôn ham muốn phát triển thành một chưng sĩ phẫu thuật, vậy nên bản thân tiếp tục đến lớp ngôi trường nó.)

2. F

Lan wants to tướng be a teacher of maths and physics in the future.

(Sau này Lan ham muốn phát triển thành nhà giáo dạy dỗ toán và lý.)

Thông tin: Lan: Me? My dream is to tướng become an airline pilot.

(Lan: Mình á? Ước mơ của tớ là phát triển thành một phi công sản phẩm ko.)

3. T

Mark says that girls mustn’t be kept trang chính in today’s world.

(Mark bảo rằng phụ nữ ko thể cứ bị kìm chân mãi nhập nhà tại toàn cầu thời nay được.)

Thông tin: Mark: I couldn’t agree more. Girls mustn’t be kept trang chính in today’s world. Boys and girls should be treated equally and given the same job opportunities.

(Mark: Mình trọn vẹn đồng ý. Con gái ko thể cứ bị kìm chân mãi nhập nhà tại toàn cầu thời nay được. Nam và phái đẹp cần được cư xử đồng đẳng và sở hữu thời cơ việc thực hiện như nhau.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Match the words to tướng make meaningful phrases in 1.

Xem thêm: cảm nhận về bài thơ quê hương của tế hanh

(Ghép những kể từ sẽ tạo trở nên những cụm kể từ sở hữu nghĩa nhập bài xích 1.)

1. treated

a. school

2. medical

b. opportunities

3. job

c. equally

Phương pháp giải:

- treated: đối xử

- school (n): trường học

- medical (adj): liên quan lại cho tới nó khoa

- opportunities: cơ hội

- job (n): công việc

- equally (adv): một cơ hội bình đẳng

Lời giải chi tiết:

1. treated equally: đối xử bình đẳng

2. school medical: trường y

3. opportunities job: cơ hội việc làm

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

 4. Complete the summary below. Use the verb phrase from the conversation in 1.

(Hoàn bộ phận tóm lược bên dưới. Sử dụng cụm động kể từ nhập cuộc đối thoại ở bài xích 1.)

The students are talking about future jobs. While Mark wants to tướng work as a kindergarten teacher, Linda wants to tướng be a surgeon. Lan dreams to tướng be an airline pilot. Linda says that in some countries girls (1) ______ to tướng be pilots. Mark thinks girls (2) ______ trang chính in today’s world. He says that boys and girls (3) _______ equally and given the same job opportunities.

Lời giải chi tiết:

1. may not be allowed

2. mustn’t be kept

3. should be treated

The students are talking about future jobs. While Mark wants to tướng work as a kindergarten teacher, Linda wants to tướng be a surgeon. Lan dreams to tướng be an airline pilot. Linda says that in some countries girls (1) may not be allowed to tướng be pilots. Mark thinks girls (2) mustn’t be kept trang chính in today’s world. He says that boys and girls (3) should be treated equally and given the same job opportunities.

Tạm dịch:

Các SV đang được nói đến việc làm nhập sau này. Trong khi Mark ham muốn thực hiện nhà giáo mầm non, Linda ham muốn phát triển thành chưng sĩ phẫu thuật. Lan ước mơ phát triển thành phi công sản phẩm ko. Linda bảo rằng ở một vài vương quốc, phụ nữ rất có thể ko được phép tắc thực hiện phi công. Mark nhận định rằng phụ nữ ko thể cứ bị kìm chân mãi nhập nhà tại toàn cầu thời nay được. Cậu bảo rằng đàn ông và phụ nữ nên được cư xử đồng đẳng và sở hữu thời cơ việc thực hiện như nhau.

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 10 Unit 6 Language

  1. Listen and repeat. Pay attention to tướng the stressed syllable in each word. 2. Listen and mark the stressed syllables in the words in bold. 1. Match the words with their meanings. 2. Complete the following sentences using the words in 1. 1. Choose the best answer. 2. Rewrite the following sentences using the passive voice.

 • Tiếng Anh 10 Unit 6 Reading

  1. Match the sentences with the pictures. 2. Read the text and circle the correct meanings of the highlighted words and phrases. 3. Read the text again and decide whether the following statements are true (T), false (F) or not given (NG).4. Work in groups. Discuss possible solutions to tướng one of the following problems.

 • Tiếng Anh 10 Unit 6 Speaking

  1. Work in pairs. Decide which jobs are traditionally considered male or female. Use the expressions given to tướng help you. 2. Work in pairs. Discuss why the jobs mentioned in 1 are traditionally done by men or women. Use the ideas below to tướng help you. 3. Work in groups of three. Talk about your career choice(s).

 • Tiếng Anh 10 Unit 6 Listening

  1. Work in pairs. Look at the picture and tell your partner what this woman’s job is. 2. Listen to tướng a talk about Valentina Tereshkova. Choose the best answer to tướng complete each sentence. 3. Listen again and give short answers to tướng the following questions. 4. Work in groups. Discuss the following questions.

 • Tiếng Anh 10 Unit 6 Writing

  1. Choose suitable information from the box below to tướng complete the table. 2. Work in pairs. Do you think both men and women can tự the surgeon’s job well? Give reasons. Use the ideas below to tướng help you. 3. Write a paragraph (120 - 150 words) about the surgeon's job. Use these guiding questions to tướng help you.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: cảm nhận bài thơ quê hương

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết hùn học viên học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.