unit 5 skills 2 lớp 8


1. Work in pairs. Look at the photos and answer the following questions. 2. Listen to tát part of the programme “Charming Viet Nam”. Fill in each blank with no more phàn nàn TWO words. 3. Listen again and tick (v) T (True) or F (False). 4. Work in groups. Read the following pieces of advice for tourists at the Ok Om Bok Festival. Put them in the correct column. 5. Tom sent you an gmail. Read part of his gmail below.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 5 skills 2 lớp 8

Video chỉ dẫn giải

Listening

1. Work in pairs. Look at the photos and answer the following questions.

(Làm việc theo dõi cặp. Hãy để ý những tấm hình và vấn đáp những thắc mắc sau.)

1. What can you see in the photos?

(Bạn hoàn toàn có thể thấy gì trong những tấm hình.)

2. In which part of Vietnam might the festival occur?

(Vùng này ở VN hoàn toàn có thể ra mắt những tiệc tùng, lễ hội này?)

Lời giải chi tiết:

1. In picture a, I see it's a Flower garlands and coloured lanterns festival.

(Trong tấm hình a, bản thân thấy đấy là Lễ hội Hoa đăng.)

In picture b, I see it's a boat racing festival.

(Trong tấm hình b, bản thân thấy đấy là tiệc tùng, lễ hội đua thuyền.)

2. In Central region of Vietnam might the festival occur.

(Những tiệc tùng, lễ hội này hoàn toàn có thể ra mắt ở miền Trung VN.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen to tát part of the programme “Charming Viet Nam”. Fill in each blank with no more phàn nàn TWO words.

(Nghe 1 phần lịch trình “Duyên dáng vẻ Việt Nam”. Điền vào cụ thể từng khu vực rỗng tuếch không thật HAI kể từ.)

Ok Om Bok Festival

Purposes

(Mục đích)

To thank the Moon God

To mark the (1) _________ of the Khmer year

Time

(Thời gian)

mid-October (lunar calendar)

Offerings

(Lễ vật)

(2) _________ and fruits

Activities

(Các hoạt động)

Singing and dancing

Games and traditional (3) _________

Ngo Boat (4) _________

Phương pháp giải:

Bài nghe:  

The Ok Om Bok Festival

...Let's go to tát the Mekong Delta and join the Ok Om Bok Festival of the Khmer people. It is also called the Moon Worshipping Festival. Traditionally, the Khmers use the festival to tát thank the Moon God for giving them a good harvest. It also marks the over of the year of the Khmer calendar. Ok Om Bok occurs in mid-October according to tát the lunar calendar. When the moon is at its highest position, the monks and the elders offer young rice and fruits to tát the Moon God. Then, they take some young rice to tát feed children and ask them about their wishes. People sing and dance in the moonlight. Visitors can participate in games, watch traditional fashion shows and see flying lantern contests. The next day, villagers organise the Ngo Boat Race. This is a boat race that attracts many tourists. Here is some advice to tát tourists at the Ok Om Bok Festival. They should not wear shorts or sleeveless shirts when attending the religious ceremony. And don't litter the temple grounds. And now let's…

Tạm dịch: 

Lễ hội Ok Om Bok

...Hãy về Đồng tự sông Cửu Long và nhập cuộc Lễ hội Ok Om Bok của những người Khmer. Nó còn được gọi là Lễ hội cúng trăng. Theo truyền thống lịch sử, người Khmer sử dụng tiệc tùng, lễ hội này nhằm tạ ơn Thần Mặt trăng tiếp tục ban mang lại chúng ta một vụ mùa bội thu. Nó cũng lưu lại thời khắc kết giục 1 năm theo dõi lịch Khmer. Ok Om Bok ra mắt vô vào giữa tháng 10 theo dõi âm lịch. Khi mặt mũi trăng ở địa điểm tối đa, những thầy cúng và những cố lão dưng cốm và hoa quả trái cây lên Thần Mặt trăng. Sau tê liệt, chúng ta lấy một không nhiều cốm mang lại trẻ nhỏ ăn và căn vặn những em về ước mong muốn của tớ. Mọi người ca hát và nhảy múa bên dưới ánh trăng. Du khách hàng hoàn toàn có thể nhập cuộc những trò nghịch tặc, coi trình trình diễn phục trang truyền thống lịch sử và coi những cuộc ganh đua thả đèn trời. Ngày ngày sau, dân buôn bản tổ chức triển khai Đua ghe Ngo. Đây là cuộc đua thuyền thú vị thật nhiều khách hàng du ngoạn. Dưới đấy là một trong những tiếng răn dạy mang lại khách hàng du ngoạn bên trên Lễ hội Ok Om Bok. Họ tránh việc đem quần ngố hoặc áo ngắn tay Khi tham gia những nghi hoặc lễ tôn giáo. Không xả rác rến vô khuôn viên miếu. Và lúc này tất cả chúng ta hãy…

Lời giải chi tiết:

1. end

2. young rice

3. fashion shows

4. Race

Ok Om Bok Festival

Purposes

(Mục đích)

To thank the Moon God

(cảm tạ thần Mặt trăng)

To mark the end of the Khmer year

(đánh lốt sự kết giục của 1 năm Khmer)

Time

(Thời gian)

mid-October (lunar calendar)

(Giữa mon 10 âm lịch)

Offerings

(Lễ vật)

young rice and fruits

(cốm và hoa quả)

Activities

(Các hoạt động)

Singing and nhảy (múa hát)

Games and traditional fashion shows

(trò nghịch tặc và trình trình diễn phục trang truyền thống)

Ngo Boat Race

(Hội đua ghe Ngo)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Listen again and tick () T (True) or F (False).

(Nghe lại và lưu lại () T (True) hoặc F (Sai).)

T

F

1. Ok Om Bok is the Moon Worshipping Festival.

(Ok Om Bok là tiệc tùng, lễ hội cúng trăng.)

2. On the night of the festival, the elders talk about their wishes.

(Vào tối ra mắt tiệc tùng, lễ hội, những người dân rộng lớn tuổi tác nói tới những mơ ước của mình.)

3. There are lantern contests at the festival.

(Có thật nhiều cuộc ganh đua đèn lồng vô tiệc tùng, lễ hội.)

4. Tourists should wear informal clothes when attending the worshipping ceremony.

(Du khách hàng nên đem thiết bị thông thường Khi tham gia lễ cúng.)

Phương pháp giải:

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 3 skills 1

Bài nghe:  

The Ok Om Bok Festival

...Let's go to tát the Mekong Delta and join the Ok Om Bok Festival of the Khmer people. It is also called the Moon Worshipping Festival. Traditionally, the Khmers use the festival to tát thank the Moon God for giving them a good harvest. It also marks the over of the year of the Khmer calendar. Ok Om Bok occurs in mid-October according to tát the lunar calendar. When the moon is at its highest position, the monks and the elders offer young rice and fruits to tát the Moon God. Then, they take some young rice to tát feed children and ask them about their wishes. People sing and dance in the moonlight. Visitors can participate in games, watch traditional fashion shows and see flying lantern contests. The next day, villagers organise the Ngo Boat Race. This is a boat race that attracts many tourists. Here is some advice to tát tourists at the Ok Om Bok Festival. They should not wear shorts or sleeveless shirts when attending the religious ceremony. And don't litter the temple grounds. And now let's…

Tạm dịch: 

Lễ hội Ok Om Bok

...Hãy về Đồng tự sông Cửu Long và nhập cuộc Lễ hội Ok Om Bok của những người Khmer. Nó còn được gọi là Lễ hội cúng trăng. Theo truyền thống lịch sử, người Khmer sử dụng tiệc tùng, lễ hội này nhằm tạ ơn Thần Mặt trăng tiếp tục ban mang lại chúng ta một vụ mùa bội thu. Nó cũng lưu lại thời khắc kết giục 1 năm theo dõi lịch Khmer. Ok Om Bok ra mắt vô vào giữa tháng 10 theo dõi âm lịch. Khi mặt mũi trăng ở địa điểm tối đa, những thầy cúng và những cố lão dưng cốm và hoa quả trái cây lên Thần Mặt trăng. Sau tê liệt, chúng ta lấy một không nhiều cốm mang lại trẻ nhỏ ăn và căn vặn những em về ước mong muốn của tớ. Mọi người ca hát và nhảy múa bên dưới ánh trăng. Du khách hàng hoàn toàn có thể nhập cuộc những trò nghịch tặc, coi trình trình diễn phục trang truyền thống lịch sử và coi những cuộc ganh đua thả đèn trời. Ngày ngày sau, dân buôn bản tổ chức triển khai Đua ghe Ngo. Đây là cuộc đua thuyền thú vị thật nhiều khách hàng du ngoạn. Dưới đấy là một trong những tiếng răn dạy mang lại khách hàng du ngoạn bên trên Lễ hội Ok Om Bok. Họ tránh việc đem quần ngố hoặc áo ko tay Khi tham gia những nghi hoặc lễ tôn giáo. Không xả rác rến vô khuôn viên miếu. Và lúc này tất cả chúng ta hãy…

Lời giải chi tiết:

1. Ok Om Bok is the Moon Worshipping Festival.

(Ok Om Bok là tiệc tùng, lễ hội cúng trăng.)

=> T 

Thông tin: It is also called the Moon Worshipping Festival. 

(Nó còn được gọi là Lễ hội cúng trăng.)

2. On the night of the festival, the elders talk about their wishes.

(Vào tối ra mắt tiệc tùng, lễ hội, những người dân rộng lớn tuổi tác nói tới những mơ ước của mình.)

=> F

Thông tin: ...the monks and the elders offer young rice and fruits to tát the Moon God. Then, they take some young rice to tát feed children and ask them about their wishes.

(...những thầy cúng và những cố lão dưng cốm và hoa quả trái cây lên Thần Mặt trăng. Sau tê liệt, chúng ta lấy một không nhiều cốm mang lại trẻ nhỏ ăn và căn vặn những em về ước mong muốn của tớ.)

3. There are lantern contests at the festival.

(Có thật nhiều cuộc ganh đua đèn lồng vô tiệc tùng, lễ hội.)

=> T

Thông tin: Visitors can participate in games, watch traditional fashion shows and see flying lantern contests.

(Du khách hàng hoàn toàn có thể nhập cuộc những trò nghịch tặc, coi trình trình diễn phục trang truyền thống lịch sử và coi những cuộc ganh đua thả đèn trời.)

4. Tourists should wear informal clothes when attending the worshipping ceremony.

(Du khách hàng nên đem thiết bị thông thường Khi tham gia lễ cúng.)

=> F 

Thông tin: They should not wear shorts or sleeveless shirts when attending the religious ceremony. 

(Họ tránh việc đem quần ngố hoặc áo ko tay Khi tham gia những nghi hoặc lễ tôn giáo.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Writing

4. Work in groups. Read the following pieces of advice for tourists at the Ok Om Bok Festival. Put them in the correct column.

(Làm việc group. Đọc những tiếng răn dạy tại đây giành cho khách hàng du ngoạn bên trên Lễ hội Ok Om Bok. Đặt nó vào đích thị cột.)

a. dress up for the Moon God offering ceremony

b. keep quiet when the monks and the elders are talking

c. climb on the animal statues in the temple ground

d. show respect to tát the monks and the elders

e. refuse young rice when the elders offer it to tát you

f. litter the temple ground

Lời giải chi tiết:

Do

(Nên làm)

Don’ts

(Không nên làm)

- dress up for the Moon God offering ceremony

(ăn đem rất đẹp mang lại sự kiện cúng trăng)

- keep quiet when the monks and the elders are talking.

(giữ trật tự động Khi những mái ấm sư và những người dân rộng lớn tuổi tác trình bày chuyện)

- show respect to tát the monks and the elders.

(thể hiện tại sự tôn trọng cho tới những mái ấm sư và những người dân rộng lớn tuổi)

- climb on the animal statues in the temple ground

(trèo lên những tượng động vật hoang dã vô sảnh đền)

- refuse young rice when the elders offer it to tát you

(từ chối phần cốm tuy nhiên người rộng lớn cho)

- litter the temple ground

(xả rác rến vô sảnh đền)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Tom sent you an gmail. Read part of his gmail below.

(Tom tiếp tục gửi cho chính mình một gmail. Đọc 1 phần gmail của anh ấy ấy bên dưới.)

“... Guess what! My dad is taking bủ with him to tát Soc Trang Province. We will be there during the Ok Om Bok Festival. What are some dos and don'ts at this festival? ...”

(“... Đoán xem! Bố tôi đang được dẫn tôi chuồn nằm trong cho tới tỉnh Sóc Trăng. Chúng tôi tiếp tục nhập cuộc Lễ hội Ok Om Bok. Một số nên và tránh việc bên trên tiệc tùng, lễ hội này là gì?…”)

Write an gmail (80 - 100 words) to tát advise Tom about participating in the Ok Om Bok Festival.

(Viết gmail (80 - 100 từ) tư vấn mang lại Tom về sự nhập cuộc Lễ hội Ok Om Bok.)

Lời giải chi tiết:

Dear Tom,

I'm happy to tát hear that you are going to tát join the Ok Om Bok Festival in Soc Trang Province. As I know, Ok Om Bok Festival, also called Moon Offering Festival is a traditional folk festival has existed for a very long time of Khmer people in Mekong Delta, especially in Tra Vinh and Soc Trang Provinces. 

Here are some advice for you about what you should and shouldn’t tự at that festival. First, I think you should wear trainer or shoes and comfortable clothes because maybe you will walk a lot. Remember not to tát refuse young rice when the elders offer it to tát you because it shows the gratefulness from the local people to tát the Moon God.

Also, I should remind you that you must not to tát litter on the ground or run rẩy away from your father. It's a big festival sánh it will be crowded, you should be careful to tát not get lost. Anyway, I hope you will have a great time with your dad and enjoy the festival.

Love,

Tạm dịch:

Gửi Tom,

Mình đặc biệt vui sướng khi nghe tới cậu tiếp tục nhập cuộc Lễ hộ Ok Om Bok ở Sóc Trăng, Theo bản thân biết thì tiệc tùng, lễ hội Ok Om Bok còn được gọi là Lễ hội cúng trăng, là 1 trong tiệc tùng, lễ hội truyền thống của người Khơ-me tiếp tục xuất hiện tại kể từ rất mất thời gian rồi, nhất là ở nhì tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng.

Và đấy là những điều cậu nên và tránh việc thực hiện ở tiệc tùng, lễ hội. Thứ nhất bản thân suy nghĩ là cậu nên đem giầy thể thao và đem thiết bị tự do thoải mái vì thế cậu tiếp tục nên dịch rời thật nhiều. Nhớ là ko được kể từ chối phần cốm tuy nhiên người rộng lớn tuổi tác đem mang lại vì thế nó thể hiện tại sự hàm ân của những người dân cho tới thần Mặt Trăng.

Mình cũng nhắc cậu là ko được xả rác rến bên trên lối Hay những tách thoát ra khỏi phụ thân cậu, Nó là 1 trong tiệc tùng, lễ hội rộng lớn nên tiếp tục rất nhiều người, và hãy cẩn trọng chớ nhằm chuồn lạc. Dù sao thì ao ước cậu sẽ sở hữu được một khoảng chừng thời hạn sung sướng với phụ thân và tận thưởng tiệc tùng, lễ hội.

Yêu thương,


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Looking back

  1. Choose the correct option to tát complete each sentence below. 2. Fill in each blank with the suitable size of the word given. 3. Complete the sentences with a, an, the or Ø (zero article). 4. Complete the text with a, an, the or Ø (zero article).

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Project

  1. Choose a custom or tradition practised in your hometown. 2. Search for information about that custom or tradition. You can ask your parents or grandparents about it. 3. Report your finding to tát your class. You can use visual sida to tát illustrate your report.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 1

  1. Work in pairs. Look at the pictures and answer the following questions. 2. Read the text. Choose the correct answer A, B or C. 3. Read the text again. Complete the mind map about a family buổi tiệc nhỏ. 4. Work in pairs. Put the questions (A - E) in the correct blanks (1- 5) to tát make a complete dialogue. Then role-play it. 5. Make notes about a normal family sự kiện that you take part in. Use the questions below as cues.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Communication

  1. Listen and read the conversation below. Pay attention to tát the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations. 3. Read the text about the lion dance in nhật bản and complete the table with the information from the text. 4. Work in groups. Read Mai’s notes on the Vietnamese unicorn dance. Compare the Vietnamese unicorn dance with the Japanese lion dance.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 2

  1. Choose the correct option in each sentence below. 2. Which of the underlined parts in each question is incorrect? Find and correct it. 3. Complete the sentences with a, an, the, or Ø (zero article). 4. Complete the text with the or Ø (zero article). GAME Bingo! Work in groups.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: chuyên đề lý 10 chân trời sáng tạo

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung học viên lớp 8 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.