unit 2 lớp 11 writingLời giải bài bác tập dượt Unit 2 lớp 11 Writing trang 24 nhập Unit 2: The generation gap Tiếng Anh 11 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài bác tập dượt Tiếng Anh 11 Unit 2.

Tiếng Anh 11 Unit 2 Writing (trang 24) - Tiếng Anh 11 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: unit 2 lớp 11 writing

1 (trang 24 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in pairs. Complete the notes using the sentences (A-D) in the box (Làm việc theo đòi cặp. Hoàn trở nên những chú giải bằng phương pháp dùng những câu (A-D) nhập hộp)

A. The gap between teenagers and parents may become wider.

B. Too much screen time is bad for teenagers’ health.

C. Too much screen time can damage eyesight, reduce sleep time, and cause weight gain.

D. Teenagers may think their parents are not fair to lớn them.

Tiếng Anh 11 Unit 2 Writing (trang 24) | Tiếng Anh 11 Global Success

Đáp án:

1. B

2. C             

3. A             

4. D

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

NÊN:

KHÔNG NÊN:

Lý bởi 1: Thanh thiếu thốn niên sở hữu không nhiều thời hạn nhằm thực hiện bài bác tập dượt về ngôi nhà.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Thanh thiếu thốn niên dành riêng rất nhiều thời hạn nhằm coi đoạn Clip trực tuyến, đánh giá phương tiện đi lại truyền thông xã hội hoặc đùa trò đùa bên trên PC.

Lý bởi 2: Khoảng cơ hội thân thiết thanh thiếu thốn niên và thân phụ u hoàn toàn có thể trở thành rộng lớn rộng lớn.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Thanh thiếu thốn niên hoàn toàn có thể cho rằng thân phụ u của mình ko công bình với bọn họ.

Lý bởi 1: Chất lượng thời hạn bên trên screen cần thiết rộng lớn con số.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Thanh thiếu thốn niên hoàn toàn có thể học tập được rất nhiều kiến thức và kỹ năng hữu ích và kĩ năng quan trọng trải qua những trò đùa và đoạn Clip dạy dỗ trực tuyến.

Lý bởi 2: Quá nhiều thời hạn bên trên screen có hại cho sức khỏe mang lại sức mạnh của thanh thiếu thốn niên.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Quá nhiều thời hạn bên trên screen hoàn toàn có thể thực hiện lỗi thị giác, tách thời hạn ngủ và thực hiện tăng cân nặng.

Quảng cáo

2 (trang 24 Tiếng Anh 11 Global Success): Read an opinion essay and match each paragraph with the correct mô tả tìm kiếm (Đọc một bài bác luận chủ ý ​​và nối từng đoạn với tế bào miêu tả chủ yếu xác)

A. Second reason for supporting this view with examples and facts

B. Conclusion summarising the writer's point of view

C. First reason for supporting this view with examples and facts

D. Introduction to lớn the issue and the writer’s point of view

SHOULD PARENTS STRICTLY LIMIT TEENAGERS’ SCREEN TIME?

1. ______ Many teenagers nowadays spend too much time on digital devices. I firmly believe that parents should strictly limit their screen time for two reasons.

2. ______First of all, teenagers who spend a lot of time on screens are fess likely to lớn finish their homework. If parents limit their screen time, teenagers will have more time not only for learning, but also for outdoor activities.

3. ______ In addition, too much screen time is bad for teenagers’ health. Looking at a computer or điện thoại thông minh screen for a long time can damage their eyesight and cause headaches. Too much screen time may also lead to lớn sleep and weight problems.

4. ______ In conclusion, I think that parents need to lớn control the time their teenage children spend on digital devices. This will ensure that their children have time for homework and outdoor activities, and will protect children’s health.

Quảng cáo

Đáp án:

1. D   

2. C   

Xem thêm: bài 14 trang 43 sgk toán 8 tập 1

3. A   

4. B

Hướng dẫn dịch:

CHA MẸ CÓ NÊN HẠN CHẾ HẠN CHẾ THỜI GIAN XEM MÀN HÌNH CỦA THANH THIẾU NIÊN KHÔNG?

1. Giới thiệu yếu tố và ý kiến của những người viết

Nhiều thanh thiếu thốn niên thời buổi này dành riêng rất nhiều thời hạn cho những tranh bị chuyên môn số. Tôi tin cẩn chắc chắn rằng những bậc thân phụ u nên giới hạn nghiêm nhặt thời hạn dùng tranh bị của mình vì thế nhì nguyên nhân.

2. Lý bởi thứ nhất nhằm tương hỗ quan lại đặc điểm đó với những ví dụ và sự kiện

Trước không còn, những thanh thiếu thốn niên để nhiều thời hạn bên trên screen được nghĩ rằng sở hữu kĩ năng hoàn thành xong bài bác tập dượt về ngôi nhà. Nếu thân phụ u giới hạn thời hạn coi screen, thanh thiếu thốn niên sẽ sở hữu nhiều thời hạn rộng lớn không những mang lại việc học tập mà còn phải cho những hoạt động và sinh hoạt ngoài thiên nhiên.

3. Lý bởi loại nhì nhằm tương hỗ quan lại đặc điểm đó bởi vì những ví dụ và sự kiện

Ngoài đi ra, dành riêng rất nhiều thời hạn bên trên screen có hại cho sức khỏe mang lại sức mạnh của thanh thiếu thốn niên. Nhìn nhập screen PC hoặc điện thoại thông minh mưu trí nhập thời hạn lâu năm hoàn toàn có thể thực hiện lỗi thị giác và thực hiện làm cho đầu đau. Quá nhiều thời hạn bên trên screen cũng hoàn toàn có thể dẫn theo những yếu tố về giấc mộng và trọng lượng.

4. Kết luận tóm lược ý kiến của những người viết

Tóm lại, tôi cho rằng thân phụ u cần thiết trấn áp thời hạn con cháu bọn họ giành riêng cho những tranh bị chuyên môn số. Như vậy tiếp tục đảm nói rằng con cháu của mình sở hữu thời hạn thực hiện bài bác tập dượt về ngôi nhà và những hoạt động và sinh hoạt ngoài thiên nhiên, mặt khác tiếp tục bảo đảm an toàn sức mạnh của trẻ em.

3 (trang 24 Tiếng Anh 11 Global Success): Write an opinion essay (120-150 words) stating the opposite view. (Viết một bài bác luận (120-150 từ) nêu ý kiến ngược lại)

Gợi ý:

Digital devices play an essential part of teenagers’ lives nowadays. I strongly believe that parents should not strictly limit their screen time for the following reasons.

First of all, I think that by limiting the use of technology, parents will also limit what teens can benefit from it. In fact, teenagers can learn a lot of useful knowledge and necessary skills through online educational games and videos.

In addition, when teenagers’ screen time is strictly controlled by their parents, the gap between parents and children may become wider. Teenagers may think that their parents are very mean and not fair to lớn them, and may refuse to lớn talk to lớn them.

In conclusion, I believe that it is not a good idea for parents to lớn strictly limit their teenagers’ screen time. Teens can benefit from screen activities that encourage learning and parents can develop a better relationship with their  children if they don’t control the time spent on electronic devices. 

Hướng dẫn dịch:

Các tranh bị chuyên môn số đóng góp một trong những phần quan trọng nhất nhập cuộc sống đời thường của thanh thiếu thốn niên thời buổi này. Tôi thực sự tin cẩn rằng những bậc thân phụ u tránh việc giới hạn nghiêm nhặt thời hạn dùng tranh bị của tôi vì thế những nguyên nhân sau.

Trước không còn, tôi cho rằng bằng phương pháp giới hạn dùng technology, thân phụ u cũng tiếp tục giới hạn những gì thanh thiếu thốn niên hoàn toàn có thể hưởng thụ kể từ nó. Trên thực tiễn, thanh thiếu thốn niên hoàn toàn có thể học tập được thật nhiều kiến thức và kỹ năng hữu ích và kĩ năng quan trọng trải qua những trò đùa và đoạn Clip dạy dỗ trực tuyến.

Ngoài đi ra, Lúc thời hạn dùng tranh bị của thanh thiếu thốn niên bị thân phụ u trấn áp ngặt nghèo, khoảng cách thân thiết thân phụ u và con cháu hoàn toàn có thể trở thành rộng lớn rộng lớn. Thanh thiếu thốn niên hoàn toàn có thể cho rằng thân phụ u của mình không đẹp tính và ko công bình với bọn họ, và hoàn toàn có thể kể từ chối rỉ tai với bọn họ.

Tóm lại, tôi tin cẩn rằng tránh việc nhằm thân phụ u giới hạn nghiêm nhặt thời hạn dùng tranh bị của thanh thiếu thốn niên. Thanh thiếu thốn niên hoàn toàn có thể hưởng thụ kể từ những hoạt động và sinh hoạt bên trên screen nhằm khuyến nghị tiếp thu kiến thức và thân phụ u hoàn toàn có thể cách tân và phát triển quan hệ chất lượng rộng lớn với con cháu nếu như bọn họ ko trấn áp thời hạn giành riêng cho những tranh bị năng lượng điện tử.

Lời giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 11 Unit 2: The generation gap hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 2

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Getting Started (trang 18, 19)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Language (trang 19, trăng tròn, 21)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Reading (trang 21, 22)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Speaking (trang 22, 23)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Listening (trang 23)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Communication and Culture (trang 25, 26)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Looking Back (trang 26, 27)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Project (trang 27)

Xem thêm thắt tiếng giải bài bác tập dượt Tiếng Anh lớp 11 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future
 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming
 • Tiếng Anh 11 Review 2

Xem thêm thắt những tư liệu canh ty học tập chất lượng Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài bác tập dượt Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề thi đua Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 sở hữu đáp án
 • 600 bài bác tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 sở hữu đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: soạn văn lớp 8 tập 1

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-2-relationships.jspGiải bài bác tập dượt lớp 11 sách mới mẻ những môn học