unit 13 lớp 12 language focus


Match a half-sentenec from box A with a suitable half-sentence from box B. (Ghép nửa câu ở khuông A nửa câu tương thích ở khuông B.)

Tổng ăn ý đề thi đua học tập kì 1 lớp 12 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: unit 13 lớp 12 language focus

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Pronunciation

I. PRONUNCIATION

Practise reading these sentences. Make sure you links the words together as shown.

(Thực hành hiểu những câu này. Hãy chắc chắn là rằng chúng ta links những kể từ cùng nhau.)

1. Lookat these pictures. 

(Hãy nhìn những tấm hình này.)

2. The plane tookoff despite the fog.

(Chiếc máy cất cánh vẫn hạ cánh tuy vậy sở hữu sương quáng gà.)

3. Mrs. Brown's quiteold.

(Bà Brown khá già nua.)

4. She’s fromAustralia.

(Cô ấy tới từ Úc.)

5. She has many friendsin London.

(Cô ấy có tương đối nhiều chúng ta ở Luân Đôn.)

6. It upstairs.

(Nó trên tầng bên trên.)

7. Tomused to tát live here.

(Tom từng sinh sống ở phía trên.)

8. Puton your helmet, please.

(Làm ơn team nón bảo đảm của người sử dụng.)

9. I want to tát moveto the new flat with some friends.

(Tôi mong muốn fake cho tới nhà ở mới nhất với một số trong những bạn hữu.)

10. Don’t forget to tát turnoff the lights.

(Đừng quên tắt đèn.)

Quảng cáo

Grammar 1

II. GRAMMAR

1. Match a half-sentence from box A with a suitable half-sentence from box B.

(Ghép nửa câu ở cột A nửa câu tương thích ở cột B.)

A

B

 1. Finding a job is becoming

 2. Travelling is becoming

 3. As I waited for my interview, I became

 4. That hole in your pullover is getting

 5. As the conversation went on he became

 6. The suitcase seemed to tát get

 7. Her English is improving; it’s getting

 a. more and more nervous

 b. bigger and bigger

 c.  more and more difficult

 d. more and more talkative

 e. more and more expensive

 f. better and better

 g. heavier and heavier as I carried it upstairs

Lời giải chi tiết:

 1 - c . Finding a job is becoming more and more difficult.

(Tìm một việc làm đang được trở thành càng ngày càng trở ngại rộng lớn.)

 2 - e. Travelling is becoming more and more expensive.

(Du lịch đang được càng ngày càng trở thành giắt đỏ rực rộng lớn.)

 3 - a. As I waited for my interview, I became more and more nervous.

(Khi tôi đợi phỏng vấn, tôi dần dần lo ngại rộng lớn.)

 4 - b. That hole in your pullover is getting bigger and bigger.

(Cái lỗ bên trên cái áo phông thun của người sử dụng đang được trở thành to thêm.)

 5 - d. As the conversation went on he became more and more talkative.

(Khi cuộc truyện trò nối tiếp, anh tớ trở thành lắm chuyện.) 

 6 - g. The suitcase seemed to tát get heavier and heavier as I carried it upstairs.

(Va li nhường nhịn như trở nên ngày càng nặng trĩu hơn  khi tôi đem nó lên gác.)

 7 - f. Her English is improving; it’s getting better and better

(Tiếng Anh của cô ý ấy đang rất được cải thiện; nó đang được trở thành chất lượng rộng lớn.)

Grammar 2

Exercise 2: Complete each of the following sentences, using the structure comparative + and + comparative  with the words in brackets

(Hoàn chỉnh những câu sau, người sử dụng cấu hình “comparative + and + comparative" với kể từ vô ngoặc.)

1. His visit to tát Thủ đô New York seemed to tát get……...because he was very busy at work. (short)

2. Eating and travelling in this thành phố is getting……………. (expensive)

3. As the day went on, the weather got………………... (bad)

4. We had to tát stop the discussion because the question was becoming ……... (complicated)

Xem thêm: đề thi lịch sử thpt quốc gia 2022

5. Your English is OK now. Your pronunciation has got…………………. (good)

6. Little John is becoming…………………. (active) 

7. As it was getting dark, it was becoming……………to see everything in the house without electricity. (difficult)

8. I feel happy as my birthday is coming……………. (close)

Lời giải chi tiết:

1. His visit to tát Thủ đô New York seemed to tát get shorter and shorter because he was very busy at work.

(Chuyến thăm hỏi Thủ đô New York của ông nhường nhịn như càng ngày càng ngắn ngủn vì như thế ông vô cùng dành hết thời gian vô việc làm.)

Giải thích: short là tính kể từ ngắn ngủn => shorter and shorter

2. Eating and travelling in this thành phố is getting more and more expensive.

(Ăn tợp và đi đi lại lại vô TP.HCM này càng ngày càng giắt đỏ rực.)

Giải thích: expensive là tính kể từ dài => more and more expensive.

3. As the day went on, the weather got worse and worse.

(Ngày qua quýt ngày, khí hậu trở thành ngày càng xấu xa cút.)

Giải thích: tính kể từ bad fake lịch sự dạng đối chiếu rộng lớn là worse.

4. We had to tát stop the discussion because the question was becoming more and more complicated.

(Chúng tôi vẫn cần ngừng cuộc thảo luận vì như thế thắc mắc vẫn trở thành càng ngày càng phức tạp.)

Giải thích: tính kể từ complicated là tính kể từ lâu năm => đối chiếu rộng lớn là more complicated.

5. Your English is OK now. Your pronunciation has got better and better.

(Tiếng Anh của người sử dụng giờ đây rất hay. Phát âm của người sử dụng ngày càng chất lượng.)

Giải thích: tính kể từ good fake lịch sự đối chiếu rộng lớn là better.

6. Little John is becoming more and more active.

(Little John trở thành càng ngày càng biến hóa năng động.)

Giải thích: tính kể từ active là tính kể từ lâu năm => đối chiếu rộng lớn là more active.

7. As it was getting dark, it was becoming more and more difficult to see everything in the house without electricity. 

(Khi trời vẫn tối, càng ngày càng khó khăn giúp thấy tất cả vô mái ấm tuy nhiên không tồn tại năng lượng điện.)

Giải thích: tính kể từ difficult là tính kể từ lâu năm => đối chiếu rộng lớn là more difficult.

8. I feel happy as my birthday is coming closer and closer.

(Tôi cảm nhận thấy niềm hạnh phúc khi sinh nhật của tôi đang tới càng ngày càng ngay sát.)

Giải thích: close là tính kể từ ngắn ngủn => đối chiếu rộng lớn là closer.

Grammar 3

Exercise 3: Complete each of the following sentences, using the structure: the + comparative, the comparative. Choose a suitable half-sentence from the box.

(Hoàn chỉnh từng câu sau, người sử dụng cấu trúc: the + comparative, the + comparative. Chọn nửa câu tương thích vô khuông.)

the faster you will learn               the more I liked him                                the more impatient he became     the better I feel                          the sooner we will arrive              the more you want                                  the higher your bill will be           the better the service

Example: 

The earlier we leave ……………………

=> The earlier we leave, the sooner we will arrive.

(Bạn tách cút càng nhanh, chúng ta cho tới tê liệt càng nhanh.)

1. The warmer the weather………………………

2. The more you practise your English………………

3. The longer he waited…………………………     

4. The more electricity you use ……………………

5. The more expensive the khách sạn ……………       

6. The more I got to tát know him …………………

7. The more you have ……………………

Lời giải chi tiết:

1. The warmer the weather, the better I feel.

(Thời tiết càng giá tôi càng thấy khỏe khoắn rộng lớn.)

2. The more you practise your English, the faster you will learn.

(Bạn thực hành thực tế giờ đồng hồ Anh rộng rãi bàn sinh hoạt giờ đồng hồ Anh càng thời gian nhanh.)

3. The longer he waited, the more impatient he became.

(Bạn thực hành thực tế giờ đồng hồ Anh rộng rãi bàn sinh hoạt giờ đồng hồ Anh càng thời gian nhanh.)

4. The more electricity you use, the higher your bill will he.

(Bạn người sử dụng rộng rãi năng lượng điện hóa đơn chi phí năng lượng điện càng tốt.)

5. The more expensive the khách sạn, the better the service.

(Khách sạn càng cao giá cty càng chất lượng.)

6. The more I got to tát know him, the more I liked him.

(Càng biết nhiều về anh ấy tôi càng quí anh.)

7. The more you have, the more you want. 

(Bạn sở hữu rộng rãi mình muốn rộng rãi.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Test Yourself E - Unit 13 trang 148 Tiếng Anh 12

  Listen to tát the text and write down the missing word or number. The first one has been done as an example.

 • Writing - Unit 13 trang 144 Tiếng Anh 12

  You are going to tát write a mô tả tìm kiếm of a football mach between your school’s team and one of your neighbouring schools’ teams.

 • Listening- Unit 13 trang 142 Tiếng Anh 12

  Work in pairs. Ask and answer the following questions. ( Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau.)

 • Speaking - Unit 13 trang 141 Tiếng Anh 12

  Work in pairs. Discuss and write the name of the sport under each symbol. Which sport(s) vì thế you lượt thích / dislike? Give your reasons.

 • Reading - Unit 13 trang 138 Tiếng Anh 12

  Work in pairs. Look at the picture. Ask and answer the following questions. (Làm việc từng song. Nhìn hình và vấn đáp những thắc mắc sau.)

>> Xem thêm

Xem thêm: dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Luyện thi đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo chất lượng, không thiếu những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi đua chuyên nghiệp sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.