unit 1 lớp 12 life stories

Bình chọn:

4.1 bên trên 248 phiếu

Bạn đang xem: unit 1 lớp 12 life stories

Vocabulary - Phần kể từ vựng - Unit 1 giờ đồng hồ Anh 12 mớiTổng hợp ý kể từ vựng (Vocabulary) SGK giờ đồng hồ Anh 12 mới mẻ unit 1 Xem điều giải

Luyện luyện kể từ vựng

Tổng hợp ý kể từ vựng Unit 1 Tiếng Anh 12 mới

Xem điều giải

Thì vượt lên trên khứ đơn và vượt lên trên khứ tiếp nối - Unit 1 - Tiếng Anh 12 mớiMối mối quan hệ thân ái thì vượt lên trên khứ đơn và thì vượt lên trên khứ tiếp diễn: công thức, cơ hội dùng và ví dụ minh họa ngữ pháp Unit 1: Life stories giờ đồng hồ Anh 12 mới Xem cụ thể

Quảng cáo

decumar

Mạo kể từ - Unit 1 - Tiếng Anh 12 mớiLý thuyết ngữ pháp về mạo kể từ (a/an, the) Unit 1. Life Stories giờ đồng hồ Anh 12 công tác mới Xem cụ thể

Getting Started - Unit 1 SGK giờ đồng hồ Anh 12 mới

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 3 skills 1

Hung and Quang are talking about famous people. Listen and read.

Xem điều giải

Language - Unit 1 SGK giờ đồng hồ Anh 12 mớiWrite the words given in the box next vĩ đại their meanings. Xem điều giải Communication and Culture - trang 15 Unit 1 SGK giờ đồng hồ Anh 12 mới mẻ Tổng hợp ý bài xích luyện sở hữu nhập phần Communication and Culture - trang 15 Unit 1 SGK giờ đồng hồ anh 12 mới mẻ Xem điều giải

Looking back - Unit 1 SGK giờ đồng hồ Anh 12 mới

Tick the word that does not have the same sound as the other two.

Xem điều giải

Project - Unit 1 SGK giờ đồng hồ Anh 12 mớiVận dụng kỹ năng và kiến thức vẫn học tập nhằm thực hiện bài xích luyện nhập phần Project - trang 17 Unit 1 SGK giờ đồng hồ anh 12 mới Xem điều giải