ứng dụng của sóng dừng

Trong vật lý cơ 12, bài bác luyện về sóng giới hạn lúc lắc lượng kiến thức và kỹ năng không hề nhỏ. Vì vậy, những em học viên cần thiết triệu tập ôn luyện thiệt chất lượng tốt nhằm thạo dạng bài bác này. Trong nội dung bài viết tại đây, VUIHOC tiếp tục khối hệ thống lại kiến thức và kỹ năng về sóng giới hạn như khái niệm, đặc điểm, những phương trình,... Các em nằm trong đón coi nhé!

1. Sóng giới hạn là gì?

Bạn đang xem: ứng dụng của sóng dừng

Để canh ty chúng ta học viên nắm rõ sóng giới hạn là gì, chúng ta hãy nằm trong thám thính hiểu tức thì tại đây.

Sóng giới hạn được tạo hình vị sự phú mẻ của 2 sóng trái hướng, là sóng hành động tự nhiên và sóng cho tới bên trên nằm trong 1 phương truyền. Kết trái ngược phú mẻ của sóng hành động tự nhiên và sóng cho tới được gọi là sóng giới hạn. Sóng cho tới và sóng hành động tự nhiên rất có thể phú mẻ cùng nhau và đưa đến hệ sóng giới hạn nếu như bọn chúng truyền bám theo nằm trong 1 phương.

Định nghĩa sóng dừng

Trong sóng giới hạn có một điểm luôn luôn đứng yên tĩnh được tớ gọi là nút và 1 vài ba điểm luôn luôn xấp xỉ với biên chừng cực lớn là bụng.

2. Ứng dụng của sóng dừng

Sóng giới hạn được phần mềm nhằm đo:

 • Đo bước sóng.

 • Đo những vận tốc truyền sóng.

 • Xác toan véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng. 

Ứng dụng của sóng dừng

Tham khảo tức thì cỗ tư liệu tổ hợp kiến thức và kỹ năng và chỉ dẫn cách thức giải từng dạng bài bác luyện nhập đề thi đua Lý thi đua trung học phổ thông Quốc Gia

3. Tính hóa học của sóng dừng

Hẳn những em học viên tiếp tục nắm rõ khái niệm về sóng giới hạn là gì. Vậy đặc điểm của sóng giới hạn được thể hình thành sao?

 • Điểm xấp xỉ với biên chừng vô cùng đái được gọi là nút sóng.

 • Điểm xấp xỉ với biên chừng cực lớn đó là bụng sóng.

 • Khoảng cơ hội nhì nút sóng thường xuyên cùng nhau là λ/2.

 • Khoảng cơ hội ở cả 2 nút sóng bất kì là kλ/2.

 • Khoảng cơ hội bụng sóng và nút sóng thường xuyên cùng nhau là λ/4.

 • Khoảng cơ hội thân thích 1 nút bất kì và 1 bụng và là: kλ/2 + λ/4.

 Tính hóa học sóng dừng

4. Điều khiếu nại nhằm xẩy ra hiện tượng kỳ lạ sóng giới hạn bên trên dây

4.1. Trường hợp ý nhì đầu là nút sóng (hai đầu cố định)

$l=k\frac{\lambda}{2}$

Số nút sóng = k + 1, Số bó sóng = số bụng sóng  = k 

Điều khiếu nại xẩy ra sóng giới hạn bên trên dây

4.2. Trường hợp ý một đầu là nút sóng còn một đầu là bụng sóng (một đầu thắt chặt và cố định, một đầu tự động do)

$l=(2k+1)\frac{\lambda}{4}$

 k = Số bó sóng nguyên; Số nút sóng = bụng sóng = k + 1

Điều khiếu nại xẩy ra hiện tượng kỳ lạ sóng giới hạn bên trên dây

5. Phương trình sóng dừng

5.1. Trường hợp ý cả đầu A và đầu B cố định

Ta đem phương trình sóng giới hạn sau:

Phương trình sóng hành động tự nhiên và sóng cho tới bên trên B liên tiếp là:

 sóng dừng

Điểm M cơ hội điểm B 1 khoảng chừng d bên trên phương trình sóng dừng:

 sóng dừng

Tại M đem biên chừng xấp xỉ của thành phần là:

 sóng giới hạn sóng dừng

5.2. Đầu A thắt chặt và cố định, đầu B tự động do

Phương trình của sóng cho tới và sóng hành động tự nhiên bên trên B là:

 sóng dừng

Điểm M cơ hội điểm B 1 khoảng chừng d bên trên phương trình sóng dừng:

 sóng dừng

Biên chừng xấp xỉ thành phần bên trên điểm M là:

 sóng dừng

Đăng ký tức thì nhằm nhận hoàn hảo bí quyết ôn luyện Vật Lý ôn thi đua chất lượng tốt nghiệp THPT

6. Một số bài bác luyện trắc nghiệm về sóng giới hạn kể từ cơ phiên bản cho tới nâng cao

Dưới đấy là những dạng bài bác luyện về sóng giới hạn vật lý cơ 12 hỗ trợ cho chúng ta học viên vận dụng nhập bài học kinh nghiệm thiệt đúng đắn và hiệu suất cao. Hãy nằm trong xem thêm tức thì nhé.

Bài 1: Trên chạc đem sóng giới hạn tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ gì?

A. Tất cả đều đứng yên

B. dạ sóng đan xen những nút sóng

C. Dao động với biên chừng cực lớn bên trên toàn bộ những điểm

D. Các điểm chuyện động nằm trong vận tốc

Giải:

Trong sóng giới hạn, nút là một vài điểm luôn luôn đứng yên tĩnh, còn điểm xấp xỉ với biên chừng cực lớn thì gọi là bụng.

B

Bài 2: Khoảng cơ hội nhì nút thường xuyên Lúc bên trên chạc đem sóng giới hạn là từng nào đối với bước sóng?

A. Một số vẹn toàn lần 

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{2}$

D. Một bước sóng

Giải:

Giữa 2 bụng hoặc 2 nút ngay tắp lự kề của sóng giới hạn đem khoảng cách là: $\frac{\lambda}{2}$

C

Bài 3: Khoảng cơ hội nhì nút thường xuyên Lúc bên trên chạc đem sóng giới hạn là từng nào, biết bước sóng λ = 4m

A. 4k m với k $\epsilon$ Z

B. 1m

C. 2m

D. 4m

Giải:

Giữa 2 bụng hoặc 2 nút ngay tắp lự kề của sóng giới hạn đem khoảng cách là:

$\frac{\lambda}{2}=\frac{4}{2}=2m$

C

Bài 4: Trên một sợi chạc đàn hồi đem sóng giới hạn, thân thích 5 nút sóng thường xuyên đem khoảng cách là 100 centimet. Tần số của sóng là 100 Hz, véc tơ vận tốc tức thời của sóng là:

A. 50 m/s

B. 100 m/s

C. 25 m/s

D. 75 m/s

Giải:

Giữa 5 nút ngay tắp lự kề khoảng cách là:

$4\frac{\lambda}{2}=100$ ⇒ λ = 50 centimet = 0,5 m

Vận tốc truyền của sóng là:

v = λf = 0,5.100 = 50 m/s

A

Bài 5: Trên một sợi chạc đàn hồi đem sóng giới hạn, thân thích 3 nút sóng thường xuyên đem khoảng cách là 100 centimet. Tần số của sóng là 50 Hz, véc tơ vận tốc tức thời của sóng là:

A. 50 m/s

B. 100 m/s

C. 25 m/s

D. 75 m/s

Giải: 

Xem thêm: ch4+h2o

Giữa 3 nút ngay tắp lự kề khoảng cách là:

$2\frac{\lambda}{2}=100$ ⇒ λ = 100 centimet = 1 m

Vận tốc truyền của sóng là:

v = λf = 1.50 = 50 m/s

A

Bài 6: Khoảng cơ hội thân thích 2 bụng sóng thường xuyên Lúc bên trên sợi chạc đem tính đàn hồi đem sóng giới hạn là gì? 

A. 2λ

B. λ

C. 14λ

D. 12λ

Giải:

Giữa 2 bụng hoặc 2 nút ngay tắp lự kề của sóng giới hạn đem khoảng cách là: $\frac{\lambda}{2}$.

D

Bài 7: Một sợi đàn hồi ở ngang đem 2 đầu là 2 đầu thắt chặt và cố định. Có sóng giới hạn và vận tốc truyền không thay đổi. Nếu tần số là 42 Hz thì đem số điểm bụng là 4. Hỏi bên trên chạc đem số điểm bụng là 6 thì tần số là bao nhiêu

A. 63 Hz

B. 28 Hz

C. 84 Hz

D. 36 Hz

Giải:

Điều khiếu nại nhằm bên trên chạc 2 đầu thắt chặt và cố định đem sóng dừng: $l=k\frac{\lambda}{2}$ (k $\epsilon$ N*)

Có: k = số bó sóng = số bụng sóng

Vậy: Số nút sóng = k + 1 

Ta đem 2 đầu thắt chặt và cố định là 2 nút

sóng dừng

 sóng dừng

A

Bài 8: Trong 1 buổi thực hành thực tế về sóng giới hạn, 1 học viên chiếm được tần số vừa lòng f- f= 200 Hz Lúc tăng dần dần tần số của dòng sản phẩm vạc sao cho tới sóng giới hạn xuất hiện tại bên trên chạc phù phù hợp với 1 bó sóng và 9 bó sóng. Hỏi máy xuất hiện tại tần số là từng nào Lúc sóng giới hạn xuất hiện tại với 6 nút sóng?

A. 150 Hz

B. 125 Hz

C. 100 Hz

D. 120 Hz

Giải:

Điều khiếu nại nhằm 2 đầu của sóng giới hạn là 2 nút: sóng dừng

 • 1 bó sóng: sóng dừng

 • 9 bó sóng: sóng dừng

Suy ra:

 sóng dừng

 • 6 nút sóng thì đem k = 6 -  1 = 5 bụng sóng 

 sóng dừng

 sóng dừng

B

Bài 9: Có sợi chạc AB chừng nhiều năm 100 centimet được căng ngang, đầu A được gắn một nhánh của âm phú mẻ và đem tần số xấp xỉ điều tiết là 40 Hz. Trên AB có một sóng giới hạn và A được gọi là một nút sóng. Trên AB vận tốc truyền sóng là đôi mươi m/s. Tính số nút và bụng sóng đem bên trên chạc, tính cả A và B.

A. 4 nút, 3 bụng

B. 4 nút, 4 bụng

C. 5 nút, 4 bụng

D. 5 nút, 5 bụng

Giải:

Có: sóng dừng

Điều khiếu nại nhằm bên trên chạc 2 đầu thắt chặt và cố định đem sóng dừng: $l=k \frac{\lambda}{2}$ (k $\epsilon$ N*)

Có: k = số bó sóng = số bụng sóng

⇒ Số nút sóng = k + 1 

Trên AB có: $k=\frac{AB}{\frac{\lambda}{2}}=\frac{2AB}{\lambda}=4$ bụng sóng

Suy rời khỏi số nút: 4 + 1 = 5 nút sóng

C

Bài 10: Có sợi chạc AB chừng nhiều năm 80 centimet được căng ngang, đầu A được gắn một nhánh của âm phú mẻ xấp xỉ và đem tần số xấp xỉ điều tiết là 50 Hz. Trên AB có một sóng giới hạn và A được gọi là một nút sóng. Tốc chừng truyền sóng bên trên AB là 16 m/s. Tính số nút và bụng sóng đem bên trên chạc, tính cả A và B.

A. 6 nút, 5 bụng

B. 5 nút, 5 bụng

C. 5 nút, 6 bụng

D. 6 nút, 6 bụng

Giải:

Có:  sóng dừng

Điều khiếu nại nhằm bên trên chạc 2 đầu thắt chặt và cố định đem sóng dừng: $l=k\frac{\lambda}{2}$ (k $\epsilon$ N*)

Có: k = số bó sóng = số bụng sóng

Suy ra: k + 1 = số nút sóng

Trên AB có: $k=\frac{l}{\frac{\lambda}{2}}=\frac{2AB}{\lambda}=\frac{2.80}{32}=5$ bụng sóng

Suy rời khỏi số nút: 5 + 1 = 6 nút sóng

A

Để gia tăng thêm thắt kiến thức và kỹ năng, bài giảng tại đây của thầy Huy Tiến sẽ cung ứng vừa đủ lý thuyết, công thức tương quan cho tới sóng giới hạn. Hình như thầy cũng chỉ dẫn giải cụ thể những bài bác luyện cơ phiên bản nhất về sóng giới hạn nhập sách giáo khoa vật lý cơ 12. Chú ý bám theo dõi nhằm đạt hiệu suất cao tốt nhất có thể nhé!

Đăng ký học tập demo PAS cầm dĩ nhiên 9+ thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông ngay!!!

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng trong suốt lộ trình học tập kể từ tổn thất gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập bám theo sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học đến lớp lại cho tới lúc nào hiểu bài bác thì thôi

⭐ Rèn tips tricks canh ty bức tốc thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền nhập quy trình học tập tập

Sau nội dung bài viết này, kỳ vọng những em học viên tiếp tục cầm dĩ nhiên được toàn cỗ lý thuyết và bài bác luyện vận dụng về sóng giới hạn trong lịch trình Vật Lý 12. Để được thêm nhiều bài bác giảng hoặc và tiếp nhận thêm thắt kiến thức và kỹ năng hữu dụng canh ty những em sẵn sàng cho tới quy trình ôn thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông môn Vật Lý nhập thời hạn cho tới, những em rất có thể truy vấn nền tảng Vuihoc.vn nhằm ĐK thông tin tài khoản để sở hữu được kiến thức và kỹ năng tốt nhất có thể nhé!

Tham khảo thêm:

Lý thuyết về phú mẻ sóng

Đặc trưng vật lý cơ của âm

Xem thêm: so2 kmno4