ứng động là hình thức phản ứng của cây trước

Đề bài

 • A

  Hình thức phản xạ của cây trứ tác nhân kích ứng ko toan hướng

  Bạn đang xem: ứng động là hình thức phản ứng của cây trước

 • B

  Hình thức phản xạ của cây trước nhiều tác nhân kích thích

 • C

  Hình thức phản xạ của cây trứ tác nhân kích ứng khi được bố trí theo hướng khi vô hướng

 • D

  Hình thức phản xạ của cây trứ tác nhân kích ứng không đúng định

Câu 2 :

Một ứng động ra mắt ở cây là do

 • A

  Tác nhân kích ứng một phía

 • B

  Tác nhân kích ứng ko toan hướng

 • C

  Tác nhân kích ứng toan hướng

 • D

  Tác nhân kích ứng của môi trường thiên nhiên.

Câu 3 :

Ứng động không giống với phía động ở điểm sáng nào là ?

 • A

  Có nhiều tác nhân kích thích

 • B

  Tác nhân kích ứng ko toan hướng

 • C

  Có sự hoạt động vô hướng

 • D

  Không tương quan tới việc phân loại tế bào

Câu 4 :

Hiện tượng ứng động với vai trò:

 • A

  Giúp cây thích ứng một cơ hội nhiều chủng loại với những biến hóa của môi trường

 • B

  Giúp cây tồn bên trên và cải cách và phát triển với vận tốc nhanh

 • C

  Giúp cây cải cách và phát triển theo dõi nhịp sinh học

 • D

  Tất cả đều đúng

Câu 5 :

Ứng động phát triển là:

 • A

  Ứng động sinh trưởng là hoạt động chạm màn hình bởi sự khác lạ về vận tốc phát triển dãn lâu năm của những tế bào bên trên nhì phía đối lập nhau của cơ sở (như lá, cánh hoa) bởi tác dụng của kích ứng.

 • B

  Ứng động sinh trưởng là hoạt động chạm màn hình ko bởi sự khác lạ về vận tốc phát triển dãn lâu năm của những tế bào bên trên nhì phía đối lập nhau của cơ sở (như lá, cánh hoa) bởi tác dụng của kích ứng.

 • C

  Ứng động sinh trưởng là hoạt động chạm màn hình bởi sự khác lạ về vận tốc phát triển dãn lâu năm của những tế bào bên trên một phía của cơ sở (như lá, cánh hoa) bởi tác dụng của kích ứng.

 • D

  Ứng động sinh trưởng là hoạt động chạm màn hình bởi sự khác lạ về vận tốc bị tiêu diệt cút của những tế bào bên trên một phía của cơ sở (như lá, cánh hoa) bởi tác dụng của kích ứng.

Câu 6 :

Những ứng động nào là bên dưới đấy là ứng động phát triển ?

 • A

  Hoa chục giờ nở nhập buổi sáng sớm. Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng

 • B

  Lá cây họ đỗ xòe rời khỏi và khép lại. khí khổng đóng góp và mở

 • C

  Sự đóng góp há của lá cây trinh bạch nữ

 • D

  Khí khổng đóng góp và há.

Câu 7 :

Vận động nở hoa ở thực vật Chịu đựng sự phân bổ đa phần bởi vì yếu tố nào là của môi trường thiên nhiên ngoài ?

 • A

  Nồng phỏng CO2 và O2

 • B

  Ánh sáng

 • C

  Độ độ ẩm ko khí

 • D

  Ánh sáng sủa và nhiệt độ độ

Câu 8 :

Loại hoa nào là tiếp sau đây với hoạt động nở hoa theo dõi ánh sáng

 • A

  Hoa nghệ tây, hoa dạ hương

 • B

  Hoa chục giờ, hoa quỳnh

 • C

  Họ hoa Cúc và hoa quỳnh

 • D

  Hoa nghệ tây, hoa Tuylip

Câu 9 :

Ứng động ko phát triển là:

 • A

  Ứng động ko sinh trưởng là loại ứng động không tồn tại sự phân loại và tăng trưởng của những tế bào (liên quan liêu đa phần cho tới hiện tượng lạ mức độ trưởng nước)

 • B

  Ứng động ko sinh trưởng là loại ứng động với sự phân loại và tăng trưởng của những tế bào (liên quan liêu đa phần cho tới hiện tượng lạ mức độ trưởng nước)

 • C

  Ứng động ko sinh trưởng là loại ứng động không tồn tại sự bị tiêu diệt cút của những tế bào (liên quan liêu đa phần cho tới hiện tượng lạ mức độ trưởng nước)

 • D

  Ứng động ko sinh trưởng là loại ứng động với sự bị tiêu diệt cút nhanh gọn của những tế bào (liên quan liêu đa phần cho tới hiện tượng lạ mức độ trưởng nước)

Câu 10 :

Mô miêu tả nào là tại đây về hiện tượng lạ ứng động ko phát triển là ko đúng:

 • A

  Sự hoạt động ko tương quan tới việc phân loại và tăng trưởng của những tế bào

 • B

  Liên quan liêu tới việc trưởng nước, sự Viral kích ứng, phản xạ nhanh chóng ở những miền thường xuyên hóa

 • C

  Vận động theo dõi đồng hồ thời trang sinh học

 • D

  Vận động chạm màn hình uy lực bởi những chấn động và chạm đụng cơ học

Câu 11 :

Các hiện tượng lạ nào là tại đây nằm trong dạng ứng động ko sinh trưởng?

 • A

  Hoa chục giờ nở nhập buổi sáng sớm, khí khổng đóng góp há.

 • B

  Lá cây bọn họ Đậu xoè rời khỏi và khép lại theo dõi chu kỳ luân hồi ngày tối, khí khổng đóng góp há.

 • C

  Lá cây trinh bạch phái nữ khép lại khi với chạm đụng cơ học tập, khí khổng đóng góp há.

 • D

  Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng và thức ngủ của cây trinh bạch phái nữ.

Câu 12 :

Khi bị chạm đụng cơ học tập, lá cây trinh bạch phái nữ xếp lại. hình thức của việc hoạt động chạm màn hình này, phụ thuộc vào sự thay cho thay đổi của:

 • A

  Các thần kinh trung ương xúc cảm liên bào ở thực vật

 • B

  Xung động thần kinh trung ương thực vật

 • C

  Sức trương nước của tế bào

 • D

  Cả A,B,C

Câu 13 :

Những ứng động nào là tiếp sau đây theo dõi mức độ trương nước?

 • A

  Tua cuốn quấn vòng

 • B

  Hoa chục giờ nở nhập buổi sáng

 • C

  Hoa tình nhân công anh nở nhập khi sáng sủa và cụp lại khi nhá nhem tối

 • D

  Cây nắp rét bắt côn trùng

Câu 14 :

Cử động bắt bùi nhùi của thực vật với hình thức tương tự động với hoạt động nào là tại đây của cây ?

 • A

  Xòe lá của cây trinh bạch phái nữ, cây họ đỗ nhập sáng sủa sớm, khi mặt mày trời vừa phải lên

 • B

  Xếp lá cây của cây họ đỗ nhập chiều tối

 • C

  Xếp lá cây của cây trinh bạch phái nữ khi với chạm chạm

 • D

  Cả B và C

Câu 15 :

Sự đóng góp há khí khổng nằm trong dạng chạm màn hình nào là ?

 • A

  Ứng động sinh trưởng

 • B

  Ứng động ko sinh trưởng

 • C

  Hướng hóa

 • D

  Ứng động tiếp xúc

Câu 16 :

Sự thay cho thay đổi áp suất trương nước thực hiện lá cây trinh bạch phái nữ thay cho thay đổi hiện trạng hoạt động là do:

 • A

  Sự thay cho thay đổi hoạt động và sinh hoạt của những khí khổng

 • B

  Thay thay đổi mật độ ion K+ của ko bào

 • C

  Sự tăng mạnh quy trình tổ hợp những hóa học cơ học của diệp lục

 • D

  Thay thay vị trí của những bào quan liêu nhập tế bào.

Câu 17 :

Cây thích nghi với môi trường thiên nhiên của chính nó bằng

 • A

  Hướng động và ứng động

 • B

  Đóng khí khổng, lá cụp xuống

 • C

  Sự tổ hợp sắc tố

 • D

  Thay thay đổi cấu hình tế bào

Câu 18 :

Khi đối chiếu phản xạ phía sáng sủa của cây với hoạt động nở hoa của cây, tuyên bố nào là tại đây sai?

 • A

  Đều là mẫu mã chạm màn hình của cây, gom cây thích ứng với môi trường thiên nhiên.

 • B

  Cửa hàng tế bào học tập của phản xạ phía sáng sủa và hoạt động nở hoa là như nhau.

 • C

  Cơ quan liêu tiến hành phản xạ phía sáng sủa và hoạt động nở hoa là không giống nhau.

 • D

  Hướng kích ứng của phản xạ phía sáng sủa và hoạt động nở hoa là như nhau.

Lời giải và đáp án

 • A

  Hình thức phản xạ của cây trứ tác nhân kích ứng ko toan hướng

 • B

  Hình thức phản xạ của cây trước nhiều tác nhân kích thích

 • C

  Hình thức phản xạ của cây trứ tác nhân kích ứng khi được bố trí theo hướng khi vô hướng

 • D

  Hình thức phản xạ của cây trứ tác nhân kích ứng không đúng định

Đáp án : A

Lời giải cụ thể :

Ứng động là mẫu mã phản xạ của cây trứ tác nhân kích ứng ko kim chỉ nan.

Câu 2 :

Một ứng động ra mắt ở cây là do

 • A

  Tác nhân kích ứng một phía

 • B

  Tác nhân kích ứng ko toan hướng

 • C

  Tác nhân kích ứng toan hướng

 • D

  Tác nhân kích ứng của môi trường thiên nhiên.

Đáp án : B

Lời giải cụ thể :

Tác nhân kích ứng của ứng động là những tác nhân ko kim chỉ nan.

Câu 3 :

Ứng động không giống với phía động ở điểm sáng nào là ?

 • A

  Có nhiều tác nhân kích thích

 • B

  Tác nhân kích ứng ko toan hướng

 • C

  Có sự hoạt động vô hướng

 • D

  Không tương quan tới việc phân loại tế bào

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Ứng động là vận động phản ứng của cây trước những tác nhân kích thích không kim chỉ nan của môi trường thiên nhiên (do tác dụng từ khá nhiều phía của môi trường).

Hướng động là vận động sinh trưởng của những cơ sở thực vật so với kích thích từ một phía xác lập.

Lời giải cụ thể :

Ứng động không giống với phía động là tác nhân kích ứng của ứng động là ko kim chỉ nan.

Câu 4 :

Hiện tượng ứng động với vai trò:

 • A

  Giúp cây thích ứng một cơ hội nhiều chủng loại với những biến hóa của môi trường

 • B

  Giúp cây tồn bên trên và cải cách và phát triển với vận tốc nhanh

 • C

  Giúp cây cải cách và phát triển theo dõi nhịp sinh học

 • D

  Tất cả đều đúng

Đáp án : A

Lời giải cụ thể :

Ứng động với tầm quan trọng gom cây thích ứng một cơ hội nhiều chủng loại với những biến hóa của môi trường

Câu 5 :

Ứng động phát triển là:

 • A

  Ứng động sinh trưởng là hoạt động chạm màn hình bởi sự khác lạ về vận tốc phát triển dãn lâu năm của những tế bào bên trên nhì phía đối lập nhau của cơ sở (như lá, cánh hoa) bởi tác dụng của kích ứng.

 • B

  Ứng động sinh trưởng là hoạt động chạm màn hình ko bởi sự khác lạ về vận tốc phát triển dãn lâu năm của những tế bào bên trên nhì phía đối lập nhau của cơ sở (như lá, cánh hoa) bởi tác dụng của kích ứng.

 • C

  Ứng động sinh trưởng là hoạt động chạm màn hình bởi sự khác lạ về vận tốc phát triển dãn lâu năm của những tế bào bên trên một phía của cơ sở (như lá, cánh hoa) bởi tác dụng của kích ứng.

 • D

  Ứng động sinh trưởng là hoạt động chạm màn hình bởi sự khác lạ về vận tốc bị tiêu diệt cút của những tế bào bên trên một phía của cơ sở (như lá, cánh hoa) bởi tác dụng của kích ứng.

Đáp án : A

Xem thêm: speech is one of the most important

Lời giải cụ thể :

Ứng động sinh trưởng là hoạt động chạm màn hình bởi sự khác lạ về vận tốc phát triển dãn lâu năm của những tế bào bên trên nhì phía đối lập nhau của cơ sở (như lá, cánh hoa) bởi tác dụng của kích ứng.

Câu 6 :

Những ứng động nào là bên dưới đấy là ứng động phát triển ?

 • A

  Hoa chục giờ nở nhập buổi sáng sớm. Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng

 • B

  Lá cây họ đỗ xòe rời khỏi và khép lại. khí khổng đóng góp và mở

 • C

  Sự đóng góp há của lá cây trinh bạch nữ

 • D

  Khí khổng đóng góp và há.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Ứng động sinh trưởng là hoạt động chạm màn hình bởi sự khác lạ về vận tốc phát triển dãn lâu năm của những tế bào bên trên nhì phía đối lập nhau của cơ sở (như lá, cánh hoa) bởi tác dụng của kích thích

Lời giải cụ thể :

Các hiện tượng lạ ứng động phát triển là: hoa chục giờ nở nhập buổi sáng sớm, hiện tượng lạ thức, ngủ của chồi cây bàng.

Khí khổng đóng góp há và sự đóng góp há của lá cây trinh bạch phái nữ là ứng động ko phát triển vì thế không tồn tại sự phân loại tế bào → B,C,D sai

Câu 7 :

Vận động nở hoa ở thực vật Chịu đựng sự phân bổ đa phần bởi vì yếu tố nào là của môi trường thiên nhiên ngoài ?

 • A

  Nồng phỏng CO2 và O2

 • B

  Ánh sáng

 • C

  Độ độ ẩm ko khí

 • D

  Ánh sáng sủa và nhiệt độ độ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Vận động nở hoa là ứng động phát triển với sự khác lạ về vận tốc phát triển dãn lâu năm của những tế bào bên trên nhì phía đối lập nhau của cơ sở bởi tác dụng của kích ứng.

Lời giải cụ thể :

Vận động nở hoa ở thực vật Chịu đựng sự phân bổ đa phần của nhiệt độ phỏng và khả năng chiếu sáng.

Câu 8 :

Loại hoa nào là tiếp sau đây với hoạt động nở hoa theo dõi ánh sáng

 • A

  Hoa nghệ tây, hoa dạ hương

 • B

  Hoa chục giờ, hoa quỳnh

 • C

  Họ hoa Cúc và hoa quỳnh

 • D

  Hoa nghệ tây, hoa Tuylip

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Vận động nở hoa là ứng động phát triển với sự khác lạ về vận tốc phát triển dãn lâu năm của những tế bào bên trên nhì phía đối lập nhau của cơ sở bởi tác dụng của kích ứng.

Lời giải cụ thể :

Hoa bọn họ Cúc và hoa quỳnh nở hóa theo dõi khả năng chiếu sáng.

Hoa bọn họ cúc nở rời khỏi khi khả năng chiếu sáng chan hòa, khép lại nhập tối, còn hoa quỳnh chỉ nở về tối..

Câu 9 :

Ứng động ko phát triển là:

 • A

  Ứng động ko sinh trưởng là loại ứng động không tồn tại sự phân loại và tăng trưởng của những tế bào (liên quan liêu đa phần cho tới hiện tượng lạ mức độ trưởng nước)

 • B

  Ứng động ko sinh trưởng là loại ứng động với sự phân loại và tăng trưởng của những tế bào (liên quan liêu đa phần cho tới hiện tượng lạ mức độ trưởng nước)

 • C

  Ứng động ko sinh trưởng là loại ứng động không tồn tại sự bị tiêu diệt cút của những tế bào (liên quan liêu đa phần cho tới hiện tượng lạ mức độ trưởng nước)

 • D

  Ứng động ko sinh trưởng là loại ứng động với sự bị tiêu diệt cút nhanh gọn của những tế bào (liên quan liêu đa phần cho tới hiện tượng lạ mức độ trưởng nước)

Đáp án : A

Lời giải cụ thể :

Ứng động ko sinh trưởng là loại ứng động không tồn tại sự phân loại và tăng trưởng của những tế bào (liên quan liêu đa phần cho tới hiện tượng lạ mức độ trưởng nước)

Câu 10 :

Mô miêu tả nào là tại đây về hiện tượng lạ ứng động ko phát triển là ko đúng:

 • A

  Sự hoạt động ko tương quan tới việc phân loại và tăng trưởng của những tế bào

 • B

  Liên quan liêu tới việc trưởng nước, sự Viral kích ứng, phản xạ nhanh chóng ở những miền thường xuyên hóa

 • C

  Vận động theo dõi đồng hồ thời trang sinh học

 • D

  Vận động chạm màn hình uy lực bởi những chấn động và chạm đụng cơ học

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Ứng động ko sinh trưởng là loại ứng động không tồn tại sự phân loại và tăng trưởng của những tế bào (liên quan liêu đa phần cho tới hiện tượng lạ mức độ trưởng nước)

Lời giải cụ thể :

Vận động theo dõi chu kỳ luân hồi ( đồng hồ thời trang sinh học) ko nằm trong ứng động ko phát triển, đấy là ứng động phát triển.

Câu 11 :

Các hiện tượng lạ nào là tại đây nằm trong dạng ứng động ko sinh trưởng?

 • A

  Hoa chục giờ nở nhập buổi sáng sớm, khí khổng đóng góp há.

 • B

  Lá cây bọn họ Đậu xoè rời khỏi và khép lại theo dõi chu kỳ luân hồi ngày tối, khí khổng đóng góp há.

 • C

  Lá cây trinh bạch phái nữ khép lại khi với chạm đụng cơ học tập, khí khổng đóng góp há.

 • D

  Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng và thức ngủ của cây trinh bạch phái nữ.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Ứng động ko sinh trưởng là loại ứng động không tồn tại sự phân loại và tăng trưởng của những tế bào (liên quan liêu đa phần cho tới hiện tượng lạ mức độ trưởng nước)

Lời giải cụ thể :

Ứng động ko phát triển là loại ứng động không tồn tại sự phát triển dãn lâu năm của những tế bào thực vật.

Xét những Phương án:

A sai vì thế hiện tượng lạ hoa chục giờ nở nhập buổi sáng sớm là ứng động sinh trưởng

B sai vì thế hiện tượng lạ Lá cây bọn họ Đậu xoè rời khỏi và khép lại theo dõi chu kỳ luân hồi ngày tối là ứng động sinh trưởng

C đúng

D sai vì thế hiện tượng lạ thức ngủ của chồi cây bang là ứng động sinh trưởng

Câu 12 :

Khi bị chạm đụng cơ học tập, lá cây trinh bạch phái nữ xếp lại. hình thức của việc hoạt động chạm màn hình này, phụ thuộc vào sự thay cho thay đổi của:

 • A

  Các thần kinh trung ương xúc cảm liên bào ở thực vật

 • B

  Xung động thần kinh trung ương thực vật

 • C

  Sức trương nước của tế bào

 • D

  Cả A,B,C

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Hiện tượng lá cây trinh bạch phái nữ xếp lại là ứng động ko phát triển.

Lời giải cụ thể :

Hiện tượng lá cây trinh bạch phái nữ xếp lại sở hữu hình thức là việc thay cho thay đổi mức độ trương nước của tế bào.

Câu 13 :

Những ứng động nào là tiếp sau đây theo dõi mức độ trương nước?

 • A

  Tua cuốn quấn vòng

 • B

  Hoa chục giờ nở nhập buổi sáng

 • C

  Hoa tình nhân công anh nở nhập khi sáng sủa và cụp lại khi nhá nhem tối

 • D

  Cây nắp rét bắt côn trùng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ứng động ko sinh trưởng là loại ứng động không tồn tại sự phân loại và tăng trưởng của những tế bào (liên quan liêu đa phần cho tới hiện tượng lạ mức độ trưởng nước)

Lời giải cụ thể :

Hiện tượng cây nắp rét bắt côn trùng nhỏ là ứng tấp nập ko phát triển hoạt động này là vì sự tách mức độ trương nước.

Khi con cái bùi nhùi chạm nhập lá, mức độ trương sút giảm thực hiện những tua, nắp che lại lưu giữ chặt con cái bùi nhùi và tiết dịch hấp thụ.

Câu 14 :

Cử động bắt bùi nhùi của thực vật với hình thức tương tự động với hoạt động nào là tại đây của cây ?

 • A

  Xòe lá của cây trinh bạch phái nữ, cây họ đỗ nhập sáng sủa sớm, khi mặt mày trời vừa phải lên

 • B

  Xếp lá cây của cây họ đỗ nhập chiều tối

 • C

  Xếp lá cây của cây trinh bạch phái nữ khi với chạm chạm

 • D

  Cả B và C

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Ứng động ko sinh trưởng là loại ứng động không tồn tại sự phân loại và tăng trưởng của những tế bào (liên quan liêu đa phần cho tới hiện tượng lạ mức độ trương nước)

Lời giải cụ thể :

Cử động bắt bùi nhùi của thực vật là ứng động ko phát triển ứng với hiện tượng lạ xếp lá cây của cây trinh bạch phái nữ khi với chạm chạm

Câu 15 :

Sự đóng góp há khí khổng nằm trong dạng chạm màn hình nào là ?

 • A

  Ứng động sinh trưởng

 • B

  Ứng động ko sinh trưởng

 • C

  Hướng hóa

 • D

  Ứng động tiếp xúc

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Sự đóng góp há khí khổng ko tương quan tới việc phân loại tế bào

Lời giải cụ thể :

Sự đóng góp há khí khổng ko tương quan tới việc phân loại tế bào nên đấy là ứng động ko phát triển.

Câu 16 :

Sự thay cho thay đổi áp suất trương nước thực hiện lá cây trinh bạch phái nữ thay cho thay đổi hiện trạng hoạt động là do:

 • A

  Sự thay cho thay đổi hoạt động và sinh hoạt của những khí khổng

 • B

  Thay thay đổi mật độ ion K+ của ko bào

 • C

  Sự tăng mạnh quy trình tổ hợp những hóa học cơ học của diệp lục

 • D

  Thay thay vị trí của những bào quan liêu nhập tế bào.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Sự thay cho thay đổi áp suất trương nước thực hiện lá cây với hình thức tương tự động sự đóng góp há của khí khổng.

Lời giải cụ thể :

Sự thay cho thay đổi áp suất trương nước ở lá cây trinh bạch phái nữ là vì thay cho thay đổi mật độ ion K+ nhập tế bào. Khi mật độ K+ thấp, tế bào bị thoát nước thực hiện để lá cụp và ngược lại.

Câu 17 :

Cây thích nghi với môi trường thiên nhiên của chính nó bằng

 • A

  Hướng động và ứng động

 • B

  Đóng khí khổng, lá cụp xuống

 • C

  Sự tổ hợp sắc tố

 • D

  Thay thay đổi cấu hình tế bào

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Các hoạt động chạm màn hình gom thực vật thích ứng với môi trường thiên nhiên sinh sống của chính nó.

Lời giải cụ thể :

Cây thích nghi với môi trường thiên nhiên của chính nó bởi vì phía động và ứng động (sự cảm ứng).

Câu 18 :

Khi đối chiếu phản xạ phía sáng sủa của cây với hoạt động nở hoa của cây, tuyên bố nào là tại đây sai?

 • A

  Đều là mẫu mã chạm màn hình của cây, gom cây thích ứng với môi trường thiên nhiên.

 • B

  Cửa hàng tế bào học tập của phản xạ phía sáng sủa và hoạt động nở hoa là như nhau.

 • C

  Cơ quan liêu tiến hành phản xạ phía sáng sủa và hoạt động nở hoa là không giống nhau.

 • D

  Hướng kích ứng của phản xạ phía sáng sủa và hoạt động nở hoa là như nhau.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 3 skills 1

Hướng sáng sủa là phía động, hoạt động nở hoa là ứng động.

Lời giải cụ thể :

Phát biểu sai là D, phía kích ứng của phía sáng sủa là từ là 1 phía còn hoạt động nở hoa là vì kích ứng ko kim chỉ nan.