từ thông qua một diện tích s không phụ thuộc yếu tố nào sau đây

Câu hỏi:

09/10/2019 156,453

A. góc tạo ra vị pháp tuyến và vectơ chạm màn hình từ

Bạn đang xem: từ thông qua một diện tích s không phụ thuộc yếu tố nào sau đây

C. sức nóng phỏng môi trường

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Từ trải qua một diện tích S S: ϕ = BScosα

Trong đó:

B: Độ rộng lớn chạm màn hình từ

S: là diện tích S của vòng chạc đang được xét

α: là góc tạo ra vị pháp tuyến và vectơ chạm màn hình từ

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là bên dưới đó là sai ? Suất năng lượng điện động tự động cảm có mức giá trị rộng lớn khi

A. loại năng lượng điện có mức giá trị lớn 

B. loại năng lượng điện hạn chế nhanh

C. loại năng lượng điện phát triển thành thiên nhanh

D. loại năng lượng điện tăng nhanh

Câu 2:

Độ rộng lớn của suất năng lượng điện động chạm màn hình vô mạch kín tỉ trọng với

A. năng lượng điện trở của mạch.

B. khuôn khổ kể từ trải qua mạch.

C. vận tốc phát triển thành thiên kể từ trải qua mạch ấy.

D. diện tích S của mạch.

Câu 3:

Độ rộng lớn của suất năng lượng điện động chạm màn hình vô một mạch kín được xác lập theo đuổi công thức:

A. eC = tϕ

Xem thêm: quê hương ngữ văn 8

B. eC = ϕt

C. eC = ϕt

D. eC =- ϕt

Câu 4:

Suất năng lượng điện động chạm màn hình là suất năng lượng điện động

A. sinh đi ra loại năng lượng điện chạm màn hình vô mạch kín.

B. sinh đi ra loại năng lượng điện vô mạch kín.

C. được sinh vị nguổn năng lượng điện chất hóa học.

D. được sinh vị loại năng lượng điện chạm màn hình.

Câu 5:

Hình vẽ nào là tại đây xác lập trúng chiều loại năng lượng điện chạm màn hình Khi mang đến nam châm từ dịch gửi lại ngay gần hoặc đi ra xa vời vòng chạc kín:

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Hiện tượng chạm màn hình năng lượng điện kể từ vô một mạch năng lượng điện vì thế chính vì sự đổi khác của loại năng lượng điện vô mạch cơ tạo ra được gọi là hiện tượng lạ tự động cảm.

B. Suất năng lượng điện động được sinh đi ra vì thế hiện tượng lạ tự động cảm gọi là suất năng lượng điện động tự động cảm gọi là suất năng lượng điện động tự động cảm.

C. Hiện tượng tự động cảm là 1 trong tình huống quan trọng đặc biệt của hiện tượng lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ.

Xem thêm: đây thôn vĩ dạ soạn

D. Suất năng lượng điện động chạm màn hình cũng chính là suất năng lượng điện động tự động cảm.