từ điển pthh

Lý thuyết về hóa vô sinh và hóa cơ học vô công tác Hóa 11 vô nằm trong phong phú và đa dạng. Các em mong muốn xử lý chất lượng tốt những dạng bài xích tập luyện tương quan thì việc nắm rõ những phương trình chất hóa học tương quan là vấn đề quan trọng. Các nội dung này cũng thông thường xuyên xuất hiện nay trong những kỳ đua trung học phổ thông và ĐH. Vì vậy, sẽ giúp đỡ những em học hành hiệu suất cao, Team Marathon Education tiếp tục tổ hợp gửi cho tới những em từ điển phương trình hóa học vô sinh và hóa cơ học 11 không thiếu thốn và cụ thể nhất vô nội dung bài viết sau.

>>> Xem thêm: Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học Lớp 8, 9, 10 Cách Đọc Và Mẹo Nhớ Nhanh

Bạn đang xem: từ điển pthh

Từ Điển Phương Trình Hóa Học Vô Cơ Và Hữu Cơ Lớp 11

Từ Điển Phương Trình Hóa Học Vô Cơ Và Hữu Cơ Lớp 11

Từ điển phương trình chất hóa học về việc năng lượng điện li

Từ điển phương trình hóa học về việc năng lượng điện li bao hàm những phương trình chất hóa học sau:

 • HCl + NaOH → NaCl + H2O
 • H2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2H2O
 • 2CH3COONa + H2SO4 → CH3COOH + Na2SO4
 • Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O
 • 2Fe(OH)3 + 6HCl → 2FeCl3 + 6H2O
 • Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O
 • Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O
 • Zn(OH)2 + H2SO4 → ZnSO4 + 2H2O
 • Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O
 • FeCI3 + 3KOH → Fe(OH)3 + 3KCl
 • 2AlCI3 + 3Ba(OH)2 → 2AL(OH)3 + 3BaCl2
 • Fe2(SO4)3 + 3Ba(OH)2 → 2Fe(OH)3 + 3BaSO4
 • AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → AL(OH)3 + 3NH4Cl
 • Mg(NO3)2 + 2KOH → Mg(OH)2 + 2KNO3
 • Ba(NO3)2 + K2SO4 → BaSO4 + 2KNO3
 • BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl
 • CuCl2 + AgNO3 → Cu(NO3)3 + 2AgCl
 • HCl + Na2CO3 → 2NaCl + H2O + CO2
 • 2HCl + CaCO3 → CaCl2 + H2O + CO2
 • CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)3 + H2O + CO2
 • HCl + NaHCO3 → NaCl + H2O + CO2
 • K2CO3 + BaCl2 → 2KCl + BaCO3 
 • CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O
 • CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2
 • CO2 + NaOH → NaHCO3
 • Pb(NO3)2 + Na2S → PbS + 2NaNO3
 • (NH4)2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2NH4Cl
 • Fe2(SO4)2 + 3Ba(NO3)2 → 2Fe(NO3)3 + 3BaSO4
 • FeS + HCl → FeCl2 + H2S
 • NaH2PO4 + HNO3 → NaNO3 + H3PO4
 • NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl
 • NaOH + NH4NO3 → NaNO3 + NH3 + H2O
 • K3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4 + 3KNO3 
 • Na2S + 2HCl → H2S + 2NaCl
 • AgNO3 + ZnCl2 → Zn(NO3)2 + 2AgCl
 • Ba(NO3)2 + K2CO3 → 2KNO3 + BaCO3
 • AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 

Đặc biệt, nhằm ghi chép chất lượng tốt những phương trình chất hóa học về việc năng lượng điện li, những em cần thiết tóm vững chắc những nội dung sau:

 • Phản ứng hòa hợp thân mật bazơ và axit tạo nên trở thành muối hạt và nước;
 • Điều khiếu nại nhằm xẩy ra phản xạ trao thay đổi ion vô hỗn hợp hóa học năng lượng điện li thì thành phầm tạo nên trở thành sau phản xạ nên có:
  • Chất kết tủa
  • Chất khí
  • Chất năng lượng điện li như CH3COOH, H2O,…;
 • Nắm rõ ràng tính tan khi những ion phối kết hợp lại cùng nhau. Cụ thể:
  • Chất kết tủa hoặc gặp gỡ như: BaSO3, BaCO3, BaSO4, AgCl, FeS, CaCO3,…
  • Chất khí hoặc gặp gỡ như: CO2, SO2, H2S,…
  • Một số muối hạt tan như muối hạt của Na+, K+, Li+, CH3COO,…

hoc-thu-voi-gv-truong-chuyen

Từ điển phương trình chất hóa học về Nitơ

Dưới đó là từ điển phương trình hóa học về Nitơ thông dụng thông thường gặp gỡ tuy nhiên những em nên ghi nhớ:

 • 3Mg + N2 → Mg3N2
 • 2Al + N2 → 2AlN
 • 4Li + N2 → 2Li2N
 • Li3N + 3H2O → 3LiOH + NH3
 • 2NO + O2 → 2NO2
 • 4NO2 + O2 + H2O → 4HNO3
 • NH4NO2 → N2 + 2H2O
 • NH4Cl + NaNO2 → N2 + NaCl + 2H2O

Ngoài rời khỏi, Nitơ còn tồn tại những phản xạ thuận nghịch ngợm như sau:

3H+2 + N_2\xrightleftharpoons{t^o,\ xt,\ p}2NH_3\\
N_2+O_2\xrightleftharpoons{t^o}2NO

Các em cần thiết đặc biệt quan trọng ghi ghi nhớ rằng Nitơ vừa vặn sở hữu tính khử (khi tính năng với H2 và kim loại) vừa vặn sở hữu tính lão hóa. Hình như, Nitơ hoàn toàn có thể được pha chế vô chống thử nghiệm kể từ amoni nitrit (NH4NO2).

Từ điển phương trình chất hóa học về Photpho

Bên bên dưới là một số trong những phương trình chất hóa học về Photpho thông dụng những em cần thiết tóm nhằm thực hiện bài xích tập luyện đơn giản và dễ dàng hơn:

 • 2P + 3Ca → Ca3P2
 • 2P + 3Mg → Mg3P2
 • 4P + 3O2 → 2P2O3
 • 4P + 5O2 (dư) → 2P2O5
 • 2P + 3Cl2 → 2PCl3
 • 2P + 5Cl2 (dư) → 2PCl5
 • 2P + 3S → P2S3
 • 2P + 5S → P2S5
 • 6P + 5KClO3 → 3P2O5 + 5KCl

Dựa bên trên những phương trình bên trên, tớ thấy Photpho sở hữu tính lão hóa khi tính năng với sắt kẽm kim loại, với nút lão hóa là -3 và tính năng với những hóa học sở hữu tính lão hóa như Cl2, O2,… số lão hóa tạo thêm +3, +5.

Xem thêm: lợi ích chủ yếu của việc khai thác tổng hợp tài nguyên biển đảo ở nước ta là

Từ điển phương trình chất hóa học về Cacbon và phù hợp hóa học của Cacbon

Kế tiếp, Marathon Education share cho tới những em từ điển phương trình hóa học về Cacbon và phù hợp hóa học của Cacbon.

Cacbon

 • 4Al + 3C → Al4C3
 • Ca + C → Ca2C
 • C + O2 → CO2 
 • C + CO2 → 2CO
 • ZnO + C → Zn + CO
 • SiO2 + 2C → Si + 2CO
 • Fe2O3 + 3C → 2Fe + 3CO
 • 2Al2O3 + 9C → AlCl + 6CO
 • C + 2H2 → CH4
 • 2C + Ca → CaC2
 • 3C + 2KClO3 → 2KCl + 3CO2
 • CaO + 2C → CaC2 + CO
 • SiO2 + 2C → Si + 2CO
 • 2H2SO4 (đậm đặc) + C → 2SO2 + CO2 + 2H2O (trong ĐK nhiệt độ độ)

Qua những phương trình bên trên, tớ thấy rằng Cacbon vừa vặn sở hữu tính khử vừa vặn sở hữu tính lão hóa, tuy nhiên tính khử đặc thù rộng lớn.

Hợp hóa học cacbon

 • 2CO + O2 → 2CO2
 • ZnO + CO → Zn + CO2
 • CuO + CO → Cu + CO2
 • Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2
 • CO + Cl2 → COCl2
 • CO2 + H2 → CO + H2O
 • CO2 + 2Mg → 2MgO + C

CO vừa vặn sở hữu tính khử vừa vặn sở hữu tính lão hóa cao. CO2 phản xạ với những sắt kẽm kim loại khi ở nhiệt độ chừng cao nên ko được sử dụng CO2 nhằm dập tắt những vụ cháy Mg, Al, Zn, K,… Hình như, CO2 còn phản xạ với hỗn hợp bazơ tạo nên trở thành muối hạt cacbonat và hidrocacbonat.

 • HCl + NaHCO3 → CO2 + NaCl + H2O
 • NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O
 • 3Na2CO3 + 2AlCl3 + 3H2O → 2Al(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl
 • Na2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + 2NaOH

Muối cacbonat là muối hạt của axit yếu hèn và sở hữu môi trường thiên nhiên bazơ yếu hèn.

Từ điển phương trình chất hóa học về Silic và phù hợp hóa học của Silic

Các PTHH về Silic cũng chính là lý thuyết thông dụng tuy nhiên những em cần thiết ghi nhớ:

\begin{aligned}
&\bull Si + O_2 \xrightarrow{t^o} SiO_2\\
&\bull SiO_2 + 2NaOH → Na_2SiO_3 + H_2O\\
&\bull Na_2SiO_3 + 2HCl → 2NaCl + H_2SiO_3\\
&\bull SiO_2 + CaO \xrightarrow{t^o} CaSiO_3 \\
\end{aligned}

Silic là 1 trong loại phi kim sinh hoạt chất hóa học yếu hèn rộng lớn C. Đồng thời Silic đioxit ko tan nội địa, tính năng với hỗn hợp kiềm và oxit bazo dẫn đến muối hạt silicat.

Từ điển phương trình chất hóa học về Ankan

Phản ứng thế với Br2, Cl2

\begin{aligned}
&\bull CH_4+Cl_2\xrightarrow{as,\ 1:1}CH_3Cl+HCl\\ 
&\bull CH_3Cl+Cl_2\xrightarrow{as}CH_2Cl_2+HCl\\
&\bull CH_2Cl_2+Cl_2\xrightarrow{as}CHCl_3+HCl\\
&\bull CHCl_3+Cl_2\xrightarrow{as}CCl_4,+HCl\\
&\bull C_3H_8+Cl_2\xrightarrow{as}CH_3-CHCl-CH_3\\
&\bull C_3H_8+Cl_2\xrightarrow{as}CH_3-CH_2-CH_2Cl\\
\end{aligned}

Phản ứng nhiệt độ phân

\begin{aligned}
&\bull CH_4\xrightarrow{t^o}C+2H_2\\ 
&\bull C_3H_8\xrightarrow{t^o}CH_4+C_2H_4\\
&\bull CH_4\xrightarrow{1500^oC}C_2H_2+2H_2\\
\end{aligned}

Phản ứng cháy

\begin{aligned}
&\bull CH_4+2O_2\xrightarrow{t^o}CO_2+2H_2O\\ 
&\bull CH_4+O_2\xrightarrow{xt,\ t^o}HCHO+H_2O\\
&\bull 2CH_4+O_2\xrightarrow{xt,\ t^o}2CH_3OH\\
&\bull 2CH_4+O_2\xrightarrow[Ni]{500^o}CO+2H_2
\end{aligned}

Từ điển phương trình chất hóa học về Anken

Phản ứng nằm trong Hidro, Halogen, H2O, HCl

\begin{aligned}
&\bull C_2H_4+H_2\xrightarrow[Ni]{t^o}C_2H_6\\ 
&\bull C_2H_4+Cl_2\to C_2H_4Cl_2\\
&\bull CH_2=CH_2+H_2O\xrightarrow[H+]{t^o}CH_3-CH_2-OH\\
&\bull CH_2=CH-CH_3+H_2O \to CH_3-CH_3-CH_3-OH \\
&\bull CH_2=CH_2+HCl \to CH_3-CH_2-Cl
\end{aligned}

Phản ứng oxi hóa

\begin{aligned}
&\bull 3CH_2=CH_2+2KMnO_4+4H_2O \to 3HOCH_2-CH_2-OH+2KOH+2MnO_2\\
&\bull CH_2=CH_2+\frac12O_2\xrightarrow{PdCl_2}CH_3CHO
\end{aligned}

Anken làm mất đi màu sắc dung dịch tím KMnO4.

Phản ứng cháy

C_2H_4+3O_2\xrightarrow{t^o}2CO_2+2H_2O

Phản ứng trùng hợp

nCH_2=CH_2\xrightarrow{t^o,\ xt,\ p}\sout{\ (\ }CH_2-CH_2\sout{\ )\ }_n

Từ điển phương trình chất hóa học về Ankin

Phản ứng nằm trong Br2, H2, HCl, CH3COOH, nước, rượu

\begin{aligned}
&\bull CH\equiv CH+2Br_2 \to CHBr_2-CHBr_2\\
&\bull C_2H_2+2H_2\xrightarrow[Ni]{t^o}C_2H_6\\
&\bull C_2H_2+H_2\xrightarrow[Pd/PdCO_3]{t^o}C_2H_4\\
&\bull C_2H_2+HCl \xrightarrow{t^o,\ xt}CH_2=CHCl\\
&\bull CH_2=CHCl+HCl\xrightarrow{t^o,\ xt}CH_3-CHCl_2\\
&\bull CH\equiv CH+HCN\xrightarrow{xt}CH_2=CH-CN \\
&\bull CH_3COOH+CH\equiv CH\to CH_3COOCH=CH_2\\
&\bull CH \equiv CH+H_2O \xrightarrow[HgSO_4]{60-80^oC}CH_3CHO\\
&\bull CH\equiv CH+HOC_2H_5\to CH_2=CHO-C_2H_5
\end{aligned}

Phản ứng trùng hợp

\begin{aligned}
&2CH\equiv CH \xrightarrow[NH_4Cl]{CuCl_2}CH2=CH-C \equiv CH\\
&3CH \equiv CH \xrightarrow[C]{600^o} C_6H_6\\
&nCH\equiv CH \xrightarrow{t^o,\ xt, \ p} \sout{\ (\ }CH=CH\sout{\ )\ }n \text{ (Nhựa cupren)}
\end{aligned}

Phản ứng thế với ion kim loại

\begin{aligned}
&CH\equiv CH +2Na \to Na-C\equiv C-Na+H_2\\
&CH \equiv CH +2AgNO_3+2NH_3\to AgC\equiv CAg+2NH_4NO_3
&
\end{aligned}

Phản ứng oxi hóa

3C_2H_2+8KMnO_4\to 3KOOC-COOK+8MnO_2+2KOH+2H_2O

Từ điển phương trình chất hóa học về Ankađien

Phản ứng nằm trong H2, Br2, HCl

Xem thêm: cấu tạo của máy biến thế

\begin{aligned}
&CH_2=CH-CH=CH_2+2H_2 \xrightarrow[Ni]{t^o} CH_3-CH_2-CH_2-CH_3\\
&CH_2=CH-CH=CH_2+Br_2\to CH_2Br-CHBr-CH=CH_2\\
&CH_2=CH-CH=CH_2+HCl\xrightarrow{40^oC} CH_2Cl-CH_2-CH=CH_2\\
&CH_2=CH-CH=CH_2+HCl\xrightarrow{40^oC} CH_2Cl-CH=CH-CH_3\\
\end{aligned}

Phản ứng trùng hợp

nCH_2=CH-CH=CH_2\xrightarrow{t^o,\ xt, \ p} \sout{\ (\ }CH_2=CH-CH=CH_2\sout{\ )\ }n

Tham khảo tức thì những khoá học tập online của Marathon Education

Trong nội dung bài viết bên trên, Marathon Education tiếp tục share cho tới những em học viên từ điển phương trình chất hóa học vô cơ và cơ học lớp 11 không thiếu thốn, cụ thể. Hy vọng rằng những kiến thức và kỹ năng này phần này hùn những em nắm rõ kiến thức và kỹ năng chất lượng tốt rộng lớn. 

Hãy tương tác tức thì với Marathon sẽ được tư vấn nếu như những em mong muốn học online nâng lên kiến thức và kỹ năng nhé! Marathon Education chúc những em được điểm trên cao trong những bài xích đánh giá và kỳ đua chuẩn bị tới!