trong thời kì 1919 1930 nguyễn ái quốc đã

Trong giai đoạn 1919 - 1930, Nguyễn Ái Quốc đã

Bạn đang xem: trong thời kì 1919 1930 nguyễn ái quốc đã

A. đi ra câu nói. lôi kéo toàn nước kháng chiến.

B. xây dựng Nha Bình dân học tập vụ.

C. sẵn sàng cho việc Thành lập và hoạt động của Đảng Cộng sản nước ta.

D. xây dựng Mặt trận Tổ quốc nước ta.

Đáp án C

Sách 25 đề ôn đua Đánh Giá năng lượng 2024, ĐHQG TP.TP HCM - moonbook 149.000đ 250.000đ

Xem thêm: loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là

Combo sách học tập giờ đồng hồ anh tiếp xúc cơ phiên bản cho tất cả những người mới mẻ chính thức moonbook

300.000đ 149.000đ

Sách Tổng ôn địa lý lớp 12 ôn đua trung học phổ thông vương quốc Moonbook 200.000đ 119.000đ
Sách khối C mang lại 2k6, tổng ôn văn sử địa ôn đua thpt Moonbook 594.000đ 119.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Chữa đề đua học tập kỳ I

CLICK VÀO HỌC LIVESTREAM