trong khi làm việc với cấu trúc bảng muốn chèn thêm một trường mới ta thực hiện

Câu hỏi:

28/08/2022 đôi mươi,340

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi thao tác làm việc với cấu tạo bảng, nhằm xác lập thương hiệu ngôi trường, tớ gõ thương hiệu ngôi trường bên trên cột:

A. File Name

B. Name

C. Name Field

D. Field Name

Câu 2:

Khi thao tác làm việc với cấu tạo bảng, nhằm xác lập loại tài liệu của ngôi trường, tớ xác lập thương hiệu loại tài liệu bên trên cột:

A. Data Type

B. Description

C. Field Type

D. Field Properties

Câu 3:

Khi thao tác làm việc với cấu tạo bảng, ham muốn xác lập khóa chủ yếu, tớ thực hiện: .... -> Primary Key

A. Insert

B. File

C. Edit

Xem thêm: chuyên đề lý 10 chân trời sáng tạo

D. Tools

Câu 4:

Trong Access, Lúc chỉ định và hướng dẫn khóa chủ yếu sai, mốn xóa khỏi khóa chủ yếu vẫn chỉ định và hướng dẫn, tớ nháy con chuột vô nút lệnh?

A.Trong Access, Lúc chỉ định và hướng dẫn khóa chủ yếu sai, mốn xóa khỏi khóa chủ yếu vẫn chỉ định và hướng dẫn, tớ nháy con chuột vô nút lệnh? (ảnh 1)

B.Trong Access, Lúc chỉ định và hướng dẫn khóa chủ yếu sai, mốn xóa khỏi khóa chủ yếu vẫn chỉ định và hướng dẫn, tớ nháy con chuột vô nút lệnh? (ảnh 2)

C.Trong Access, Lúc chỉ định và hướng dẫn khóa chủ yếu sai, mốn xóa khỏi khóa chủ yếu vẫn chỉ định và hướng dẫn, tớ nháy con chuột vô nút lệnh? (ảnh 3)

D.Trong Access, Lúc chỉ định và hướng dẫn khóa chủ yếu sai, mốn xóa khỏi khóa chủ yếu vẫn chỉ định và hướng dẫn, tớ nháy con chuột vô nút lệnh? (ảnh 4)

Câu 5:

Để thanh lọc theo gót dù tài liệu tớ lựa chọn hình tượng nào là sau đây?

A. Để thanh lọc theo gót dù tài liệu tớ lựa chọn hình tượng nào là sau đây? (ảnh 1)

B. img1

C. Để thanh lọc theo gót dù tài liệu tớ lựa chọn hình tượng nào là sau đây? (ảnh 2)

D.Để thanh lọc theo gót dù tài liệu tớ lựa chọn hình tượng nào là sau đây? (ảnh 3)

Câu 6:

Khi đang được thao tác làm việc với cấu tạo bảng, ham muốn lưu cấu tạo vô đĩa, tớ thực hiện:

A. Tools / Save

B. View / Save

C. File / Save

Xem thêm: unit 9 a first aid course

D. Format / Save