trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Câu hỏi:

08/10/2019 46,916

A. tỉ lệ thành phần thuận với góc cho tới.

Bạn đang xem: trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng

D. luôn luôn bé thêm hơn góc cho tới.

Đáp án chủ yếu xác

Giải thích: Đáp án D

+ Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ độ sáng thì góc khúc xạ luôn luôn tăng dần dần Lúc tăng góc cho tới.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những phần mềm tại đây, phần mềm của hiện tượng kỳ lạ hành động tự nhiên toàn phần là:

A. gương phẳng lặng.

B. gương cầu.

C. thấu kính.

D. cáp dẫn sáng sủa vô nội soi nó học tập.

Câu 2:

Nếu tách suất của môi trường xung quanh chứa chấp tia cho tới nhỏ rộng lớn tách suất của môi trường xung quanh chứa chấp tia khúc xạ thì góc khúc xạ

A. có thể to hơn hoặc nhỏ rộng lớn góc cho tới.

B. luôn to hơn góc cho tới.

C. luôn luôn tự góc cho tới.

D. luôn luôn nhỏ rộng lớn góc cho tới.

Câu 3:

Chiết suất vô cùng của một môi trường xung quanh truyền độ sáng rắn, lỏng, khí bất kì

A. luôn to hơn 1.     

B. luôn nhỏ rộng lớn 1.    

Xem thêm: quê hương ngữ văn 8

C. luôn tự 1.         

D. luôn luôn to hơn 0.

Câu 4:

Trong những đánh giá sau về hiện tượng kỳ lạ khúc xạ, đánh giá ko chính là

A. Tia khúc xạ nằm ở vị trí môi trường xung quanh thứ hai tiếp giáp với môi trường xung quanh chứa chấp tia cho tới.

B. Tia khúc xạ ở trong mặt mũi phẳng lặng chứa chấp tia cho tới và pháp tuyến.

C. Khi góc cho tới tự 0, góc khúc xạ cũng tự 0.

D. Góc khúc xạ luôn luôn tự góc cho tới.

Câu 5:

Phát biểu này sau đấy là ko đúng?

A. Ta luôn luôn với tia khúc xạ Lúc tia sáng sủa cút kể từ môi trường xung quanh với tách suất nhỏ quý phái môi trường xung quanh với tách suất to hơn.

B. Ta luôn luôn với tia khúc xạ Lúc tia sáng sủa cút kể từ môi trường xung quanh với tách suất rộng lớn quý phái môi trường xung quanh với tách suất nhỏ rộng lớn.

C. Khi chùm tia sáng sủa hành động tự nhiên toàn phần thì không tồn tại chùm tia khúc xạ.

D. Khi với sự hành động tự nhiên toàn phần, độ mạnh sáng sủa của chùm hành động tự nhiên gần như là tự độ mạnh sáng sủa của chùm sáng sủa cho tới.

Câu 6:

Khi chiếu độ sáng kể từ bầu không khí vô nước thì

A. góc khúc xạ hạn chế Lúc góc cho tới tăng 

B. góc khúc xạ luôn luôn tự góc tới

C. góc khúc xạ luôn luôn to hơn góc tới 

Xem thêm: trắc nghiệm công nghệ 11 bài 15

D. góc khúc xạ luôn luôn nhỏ rộng lớn góc tới