trong dao động điều hòa gia tốc biến đổi

hint-header

Cập nhật ngày: 25-12-2022

Bạn đang xem: trong dao động điều hòa gia tốc biến đổi


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Huệ Chi


Gia tốc nhập một xê dịch điều tiết thay đổi đổi

B

lệch sóng π/4 đối với li độ

C

lệch sóng π/2 đối với li chừng.

D

ngược trộn đối với li chừng.

Chủ đề liên quan

Một vật xê dịch điều tiết theo gót phương trình x = 5cos (2πt) centimet. Nếu bên trên 1 thời điểm này cơ vật đang sẵn có li chừng x = 3cm và đang được hoạt động theo hướng dương thì tiếp sau đó 0,25 s vật sở hữu li chừng là

Một hóa học điểm xê dịch điều tiết theo gót phương trình x = 3cos (πt + π/2) centimet, trộn xê dịch của hóa học điểm khi t = 1,0 s là

Trong xê dịch điều tiết, li chừng, véc tơ vận tốc tức thời và tốc độ thay đổi điều tiết theo gót thời hạn và

Phát biểu này tại đây về quan hệ thân mật li chừng, véc tơ vận tốc tức thời, tốc độ là đúng?

A

Trong xê dịch điều tiết véc tơ vận tốc tức thời và li chừng luôn luôn nằm trong chiều.

B

Trong xê dịch điều tiết véc tơ vận tốc tức thời và tốc độ luôn luôn trái chiều.

C

Trong xê dịch điều tiết tốc độ và li chừng luôn luôn trái chiều.

Một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy ở ngang xê dịch điều tiết xung xung quanh địa điểm thăng bằng với chu kỳ luân hồi T = π/10 s. Đặt trục tọa chừng Ox ở ngang, gốc O bên trên địa điểm thăng bằng. Cho rằng khi t = 0, vật ở địa điểm sở hữu li chừng x = –1 centimet và được truyền véc tơ vận tốc tức thời 20 cm/s theo hướng dương. Khi cơ phương trình xê dịch của vật sở hữu dạng

A

x = 2 sin (20t – π/6) centimet.

B

x = 2 sin (20t – π/3) centimet.

C

x = 2 cos (20t – π/6) centimet.

D

x = 2 sin (20t + π/6) centimet.

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 3 skills 1

Nếu lựa chọn gốc tọa chừng trùng với địa điểm thăng bằng thì ở thời gian t, biểu thức mối liên hệ thân mật biên chừng A, li chừng x, véc tơ vận tốc tức thời v và tần số góc của hóa học điểm xê dịch điều tiết là

Vật xê dịch điều tiết với phương trình x = Acos (ωt + φ). Đồ thị trình diễn sự dựa vào của véc tơ vận tốc tức thời xê dịch v nhập li chừng x sở hữu dạng nào

Một vật xê dịch điều tiết Lúc qua loa địa điểm thăng bằng vật sở hữu véc tơ vận tốc tức thời v = đôi mươi cm/s và tốc độ cực to của vật là a = 2 m/s². Chọn t = 0 là khi vật qua loa địa điểm thăng bằng theo hướng âm của trục tọa chừng, phương trình xê dịch của vật là

C

x = 2cos (10t – π/2) centimet.

D

x = 2cos (10t + π/2) centimet.

Một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy treo trực tiếp đứng. Tại địa điểm thăng bằng lốc xoáy giãn nở ra 10 centimet. Cho vật xê dịch điều tiết. Ban đầu, vật sở hữu véc tơ vận tốc tức thời 40 cm/s và tốc độ –4 m/s². Lấy g = 10 m/s². Biên chừng xê dịch của vật là

D

4 centimet.

Một vật xê dịch điều tiết theo gót phương trình x = 5cos (2πt) centimet. Nếu bên trên 1 thời điểm này cơ vật đang sẵn có li chừng x = 3cm và đang được hoạt động theo hướng dương thì tiếp sau đó 0,25 s vật sở hữu li chừng là

Một vật xê dịch điều tiết Lúc vật sở hữu li chừng x1 = 3cm thì véc tơ vận tốc tức thời của chính nó là v1 = 40cm/s, Lúc vật qua loa địa điểm thăng bằng vật sở hữu véc tơ vận tốc tức thời v2 = 50cm. Li chừng của vật Lúc sở hữu véc tơ vận tốc tức thời v3 = 30cm/s là

Một hóa học điểm tiến hành xê dịch điều tiết với chu kì T = 3,14s và biên chừng A = 1m. Tại thời gian hóa học điểm trải qua địa điểm thăng bằng thì véc tơ vận tốc tức thời của chính nó có tính rộng lớn bằng

Phương trình xê dịch của một vật xê dịch điều tiết sở hữu dạng x = 6cos (10πt + π) (cm). Li chừng của vật Lúc trộn xê dịch vày π/3 là

Một vật xê dịch điều tiết, nhập thời hạn 1 phút vật tiến hành được 30 xê dịch. Chu kì xê dịch của vật là

Một vật xê dịch điều tiết sở hữu phương trình xê dịch là x = 5cos(2πt + π/3) (cm). Tốc chừng của vật Lúc sở hữu li chừng x = 3 centimet là

Một vật xê dịch điều tiết sở hữu phương trình xê dịch là x = 5cos (2πt + π/3) (cm). Lấy π² = 10. Gia tốc của vật Lúc sở hữu li chừng x = 3cm là

Một vật xê dịch điều tiết bên trên đoạn trực tiếp lâu năm 10cm và tiến hành 50 xê dịch nhập thời hạn 78,5 giây. Tìm véc tơ vận tốc tức thời và tốc độ của vật Lúc trải qua địa điểm sở hữu li chừng x = –3 centimet theo gót khunh hướng về địa điểm thăng bằng.

A

v = 0,16 m/s và a = 48 cm/s².

B

v = 0,16 m/s và a = 0,48 cm/s².

C

v = 16 m/s và a = 48 cm/s².

D

v = 0,16 cm/s và a = 48 cm/s².

Xem thêm: skill 1 unit 7 lớp 8

Một vật xê dịch điều tiết Lúc vật sở hữu li chừng x1 = 3cm thì véc tơ vận tốc tức thời của vật là v1 = 40cm/s, Lúc vật qua loa địa điểm thăng bằng thì véc tơ vận tốc tức thời của vật là v2 = 50cm/s. Tần số của xê dịch điều tiết là

Một vật xê dịch điều tiết bên trên hành trình lâu năm 40cm. Khi vật ở địa điểm x = 10cm thì vật sở hữu véc tơ vận tốc tức thời là v = 20π cm/s. Chu kì xê dịch của vật là

Một vật xê dịch điều tiết dọc từ trục Ox. Vận tốc của vật Lúc qua loa địa điểm thăng bằng là 62,8cm/s và tốc độ ở địa điểm biên là 2 m/s². Lấy π² = 10. Biên chừng và chu kì xê dịch của vật theo lần lượt là