trong các nhận định sau về hiện tượng khúc xạ nhận định không đúng là

Câu hỏi:

08/10/2019 84,702

A. Tia khúc xạ nằm ở vị trí môi trường xung quanh thứ hai tiếp giáp với môi trường xung quanh chứa chấp tia cho tới.

Bạn đang xem: trong các nhận định sau về hiện tượng khúc xạ nhận định không đúng là

B. Tia khúc xạ trực thuộc mặt mày phẳng lặng chứa chấp tia cho tới và pháp tuyến.

C. Khi góc cho tới vì thế 0, góc khúc xạ cũng vì thế 0.

D. Góc khúc xạ luôn luôn vì thế góc cho tới.

Đáp án chủ yếu xác

Giải thích: Đáp án D

Khi độ sáng truyền kể từ môi trường xung quanh với tách suất n1 lịch sự môi trường xung quanh với tách suất n2 thì n1.sin i = n2.sin r.

Do  (trừ tình huống tia sáng sủa truyền trực tiếp i = 0 => r = 0)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những phần mềm tại đây, phần mềm của hiện tượng lạ hành động tự nhiên toàn phần là:

A. gương phẳng lặng.

B. gương cầu.

C. thấu kính.

D. cáp dẫn sáng sủa nhập nội soi nó học tập.

Câu 2:

Nếu tách suất của môi trường xung quanh chứa chấp tia cho tới nhỏ rộng lớn tách suất của môi trường xung quanh chứa chấp tia khúc xạ thì góc khúc xạ

A. có thể to hơn hoặc nhỏ rộng lớn góc cho tới.

B. luôn to hơn góc cho tới.

C. luôn luôn vì thế góc cho tới.

D. luôn luôn nhỏ rộng lớn góc cho tới.

Câu 3:

Chiết suất vô cùng của một môi trường xung quanh truyền độ sáng rắn, lỏng, khí bất kì

A. luôn to hơn 1.     

Xem thêm: có hai điện tích điểm q1 và q2 chúng đẩy nhau khẳng định nào sau đây là đúng

B. luôn nhỏ rộng lớn 1.    

C. luôn vì thế 1.         

D. luôn luôn to hơn 0.

Câu 4:

Phát biểu này sau đó là ko đúng?

A. Ta luôn luôn với tia khúc xạ khi tia sáng sủa cút kể từ môi trường xung quanh với tách suất nhỏ lịch sự môi trường xung quanh với tách suất to hơn.

B. Ta luôn luôn với tia khúc xạ khi tia sáng sủa cút kể từ môi trường xung quanh với tách suất rộng lớn lịch sự môi trường xung quanh với tách suất nhỏ rộng lớn.

C. Khi chùm tia sáng sủa hành động tự nhiên toàn phần thì không tồn tại chùm tia khúc xạ.

D. Khi với sự hành động tự nhiên toàn phần, độ mạnh sáng sủa của chùm hành động tự nhiên gần như là vì thế độ mạnh sáng sủa của chùm sáng sủa cho tới.

Câu 5:

Khi chiếu độ sáng kể từ bầu không khí nhập nước thì

A. góc khúc xạ rời khi góc cho tới tăng 

B. góc khúc xạ luôn luôn vì thế góc tới

C. góc khúc xạ luôn luôn to hơn góc tới 

D. góc khúc xạ luôn luôn nhỏ rộng lớn góc tới

Câu 6:

Trong hiện tượng lạ khúc xạ độ sáng thì góc khúc xạ

A. tỉ lệ thành phần thuận với góc cho tới.

B. luôn luôn to hơn góc cho tới.

C. luôn luôn nhỏ thêm hơn góc cho tới.

Xem thêm: phản ứng hóa hợp là gì

D. luôn luôn nhỏ thêm hơn góc cho tới.