trắc nghiệm tài chính tiền tệ

163 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

(Có đáp án, cảnh báo rất có thể có rất nhiều câu trả lời)

1ức phỏng thanh toán của một gia tài được xác lập bởi: a) giá thành thời hạn nhằm trả gia tài tê liệt trở nên chi phí mặt mũi. b) giá thành tài chủ yếu nhằm trả gia tài tê liệt trở nên chi phí mặt mũi. c) Khả năng gia tài rất có thể được cung cấp một cơ hội đơn giản với giá chỉ thị ngôi trường. d)Cả a) và b). e) Có người sẵn sàng trả một trong những chi phí nhằm chiếm hữu gia tài tê liệt. 2ánh mỳ. Giá cTrong nền kinh tủa mế ộhit bình sện vậữt, yêu tinh tính theo đuổi sản phẩm hoá không giống là:ột gà có mức giá vì thế 10 ổ bánh mỳ, một bình sữa có mức giá vì thế 5 ổ

a) 10 ổ bánh mỳ b) 2 con cái gà c)Nửa con cái gà d) Không với ý nào là đúng 3ự Trong những tài sxếp chuẩn bị theo đuổi mản sau đây: (1) Tiức phỏng thanh khoềản mn giặảt; (2) Cm dần dần cổ ủphia những tài sếu; (3) Máy giản tê liệt là:ặt cũ; (4) Ngôi căn nhà cung cấp 4. Trật

Bạn đang xem: trắc nghiệm tài chính tiền tệ

a) 1-4-3- b) 4-3-1- c) 2-1-4- d) Không với câu nào là bên trên phía trên đúng 4ức cung chi phí tệ triển khai công dụng thực hiện phương tiện đi lại trao thay đổi cực tốt là: a)M1. b)M2. c)M3. d)Vàng và nước ngoài tệ mạnh. e)Không với phương án nào là đích.

TL: a) vì thế M1 là lượng chi phí với tính thanh toán tối đa. 5ệnh đề nào là ko đích trong số mệnh đề sau đây a)Giá trị của chi phí là lượng sản phẩm hoá tuy nhiên chi phí rất có thể mua sắm được b)Lạm phân phát thực hiện hạ thấp giá trị của chi phí tệ c)Lạm phân phát là hiện tượng giá thành tăng lên d)Nguyên nhân của lạm phát kinh tế là vì giá thành tăng lên TL: d) cả hai nguyên tố nằm trong nói đến 1 hiện tượng lạ là lân phát 6.Điều khiếu nại nhằm một sản phẩm hoá được đồng ý là chi phí vô nền kinh tế tài chính gồm: a) Thuận lợi trong những công việc phát hành rời khỏi một loạt và đơn giản trong những công việc xác lập độ quý hiếm. b) Được đồng ý rộng thoải mái. c) cũng có thể phân chia nhỏ và dùng lâu nhiều năm tuy nhiên không biến thành hỏng lỗi. d)Cả 3 phương án bên trên. e) Không với phương án nào là đích. 7ệnh đề nào là tiếp sau đây ko đúng vào khi nói đến Đặc điểm của chính sách phiên bản vị vàng? a) Nhà nước ko giới hạn việc đúc chi phí vàng. b) Tiền giấy tờ được tự tại quy đổi rời khỏi vàng với con số ko giới hạn. c) Tiền giấy tờ và chi phí vàng nằm trong được lưu thông ko giới hạn. d)Cả 3 phương án bên trên đều đích. TL: d) Vì phương án b) là một trong những mệnh đề đích. 8 thời kỳ chính sách phiên bản vị vàng: a) Chế phỏng tỷ giá chỉ thắt chặt và cố định và xác lập dựa vào hạ tầng “ngang giá chỉ vàng”. b) Thương mại Một trong những nước được khuyến nghị. c) Ngân sản phẩm Trung ương trọn vẹn rất có thể án lăm le được lượng chi phí đáp ứng. d)a) và b) TL: d) vì thế phương án c) là sai: lượng chi phí đáp ứng tùy thuộc vào dự trữ vàng.

với con số ko giới hạn. 15."Giấy bạc ngân hàng" thực tế là: a)Một loại tín tệ. b)Tiền được sản xuất vì thế giấy tờ. c)Tiền được Thành lập và hoạt động trải qua hoạt động và sinh hoạt tín dụng thanh toán và ghi bên trên khối hệ thống tài khoản của ngân hàng. d)Tiền gửi lúc đầu và chi phí gửi vì thế những ngân hàng thương nghiệp dẫn đến. Chương 2 : Tài chủ yếu doanh nghiệp 16 trò của vốn liếng so với những công ty là: a)điều khiếu nại nền móng, đáp ứng sự tồn bên trên ổn định lăm le và cách tân và phát triển. b)điều khiếu nại nhằm công ty Thành lập và hoạt động và thắng lợi vô đối đầu và cạnh tranh. c)điều khiếu nại nhằm phát hành sale ra mắt liên tiếp và ổn định định d)điều khiếu nại nhằm góp vốn đầu tư và cách tân và phát triển. 17ốn lưu động của công ty theo đuổi nguyên tắc cộng đồng rất có thể được hiểu là: a)Giá trị của toàn cỗ gia tài lưu động của công ty tê liệt. b)Giá trị của gia tài lưu động và một trong những gia tài không giống với thời hạn luân trả từ 5 cho tới 10 năm. c)Giá trị của khí cụ làm việc và nguyên vẹn nhiên vật tư với thời hạn sử dụng ngắn. d)Giá trị của gia tài lưu động, vì thế phát minh sáng tạo sáng tạo và những loại bệnh khoán Nhà nước không giống. 18ốn thắt chặt và cố định theo đuổi nguyên tắc cộng đồng rất có thể được hiểu là: a) Giá trị của toàn cỗ gia tài thắt chặt và cố định, khu đất đai, xưởng sản xuất và những khoản đầu tư tài chủ yếu lâu năm của công ty. b) Giá trị của sản phẩm móc tranh bị, xưởng sản xuất, và góp vốn đầu tư lâu năm của công ty. c) Giá trị của gia tài thắt chặt và cố định hữu hình và vô hình dung của công ty.

d) Theo quy lăm le rõ ràng của từng nước trong những thời kỳ. 19ự không giống nhau căn phiên bản của vốn liếng lưu động và vốn liếng thắt chặt và cố định là: a) Quy tế bào và Đặc điểm luân trả. b)Đặc điểm luân trả, tầm quan trọng và kiểu dáng tồn bên trên. c) Quy tế bào và kiểu dáng tồn bên trên. d) Đặc điểm luân trả, kiểu dáng tồn bên trên, thời hạn dùng. e) Vai trò và Đặc điểm luân trả. 20ệp Viồn vệt Nam là:ốn cần thiết nhất thỏa mãn nhu cầu yêu cầu góp vốn đầu tư cách tân và phát triển và tân tiến hoá những doanh

a) Chủ công ty nếm nếm thêm vốn liếng vô phát hành sale. b) Ngân sách Nhà nước tương hỗ. c) Tín dụng trung và lâu năm kể từ những ngân hàng thương nghiệp, nhất là ngân hàng thương mại Nhà nuớc. d)Nguồn vốn liếng sẵn với trong số giai tầng dân ở. e) Nguồn vốn liếng kể từ nước ngoài: liên kết kinh doanh, vay mượn, nhận viện trợ. 21Ý nghĩa cệp là: ủa việc nghiên cứu và phân tích sự phân biệt thân thích vốn liếng thắt chặt và cố định và vốn liếng lưu động của một doanh

a) Tìm rời khỏi những giải pháp vận hành, dùng nhằm triển khai mạng hao gia tài cố định nhanh chóng nhất. b) Tìm rời khỏi những giải pháp nhằm vận hành và tăng nhanh chóng vòng xoay của vốn liếng lưu động. c) Tìm rời khỏi những giải pháp nhằm tiết kiệm ngân sách và chi phí vốn liếng. d)Tìm rời khỏi những giải pháp vận hành dùng hiệu suất cao nhất so với từng loại. e) Để bảo toàn vốn liếng thắt chặt và cố định và an toàn và đáng tin cậy vô dùng vốn liếng lưu động. 22ốn tín dụng thanh toán ngân hàng với những tầm quan trọng so với doang nghiệp rõ ràng là: a) Bổ xung tăng vốn liếng lưu động cho những doang nhiệp theo đuổi thời vụ và gia tăng hạch sách toán kinh tế tài chính. b)doanhTăng c nghiườệp hiệu suất cao kinh tế tài chính và tăng yêu cầu về vốn liếng vô quy trình phát hành sale của các

a)Thuế b)Phí c)Lệ phí d)Sở hữu tài sản: DNNN và những gia tài không giống. 27ệc nghiên cứu và phân tích những hiệu quả xấu đi của Thuế với tác dụng: a) Đchúng.ể thiết kế plan giảm bớt thuế nhằm mục đích thuyên giảm nhiệm vụ thuế cho những công ty và công

b)Để thiết kế quyết sách thuế tối ưu, đáp ứng lợi nhuận Thuế mang lại Ngân sách Nhà nước. c) Để kích ứng xuất khẩu sản phẩm thế ra quốc tế và thuyên giảm nhiệm vụ thuế mang lại công bọn chúng. d) Để kích ứng nhập vào sản phẩm thế ra quốc tế và thuyên giảm nhiệm vụ thuế mang lại công bọn chúng. TL: b) Vì quyết sách thunền kinh tế tài chính vẫn đế ảđm bượảc xem là to tướng lợi nhuận thối ưu tế ức là gicao nhảấm thit. ểu những hiệu quả xấu đi của Thuế đối với

28.tác động của rạm hụt ngân sách so với nền kinh tế tài chính trải qua sự hiệu quả tới: a) Lãi suất thị ngôi trường. b) Tổng tiết kiệm ngân sách và chi phí vương quốc. c) Đầu tư và cán cân nặng thương nghiệp quốc tế. d)Cả a, b, c. 29ế được xem là với tầm quan trọng cần thiết so với nền kinh tế tài chính vì thế vì: a)KTQDế là thu nhập đa số của Ngân sách Nhà nước và là khí cụ vận hành và thay đổi mô hình lớn nền

b)giai đoThuế ạn công nghilà khí cụ đệể p hoá, hikích quí nhện đại hoá hiập khẩu và thú vị đện ni. ầu tư quốc tế vô VN , đặc trưng trong

c)Chính sách Thuế là một trong những trong mỗi nội dung cơ phiên bản của quyết sách tài chủ yếu vương quốc. d)tiếp ban hànhệc quy lăm le nhiệm vụ góp phần về Thuế thông thường được phổ trở thành Luật hoặc vì thế Sở Tài chủ yếu trực

30 những khoản chi sau, khoản chi nào là là nằm trong chi thông thường xuyên? a)Chi dân sinh KHHGĐ. d) Chi trợ cung cấp NS mang lại Phường, Xã. b)Chi khoa học tập, technology và môi truờng. e) Chi xử lý việc thực hiện.

c)Chi bù giá chỉ sản phẩm quyết sách. f) Chi dự trữ vật tư của Nhà nước. 31ên nhân thất thu Thuế ở VN bao gồm: a) Do quyết sách Thuế và những chưa ổn vô đầu tư chi tiêu của Ngân sách Nhà nước. b) Do giới hạn về trí tuệ của công bọn chúng và một trong những quan lại chức. c) Do những giới hạn của cán cỗ Thuế. d)Tất cả những nguyên vẹn nhân bên trên. e) Không nên những nguyên vẹn nhân bên trên. 32ọn lý lẽ bằng phẳng NSNN đúng: a) Thu NS – Chi NS > 0 b)Thu NS ( ko bao hàm thu kể từ cút vay) – Chi NS thông thường xuyên > 0 c) Thu NSNN – Chi thờng xuyên = Chi đầu t + trả nợ ( cả tín dụng thanh toán NN) d) Thu NS = Chi NS 33ác biện pháp nhằm tài trợ rạm hụt Ngân sách Nhà nước bao gồm: a) Tăng thuế, tăng tạo ra trái khoán nhà nước và Tín phiếu Kho bạc. b) Phát hành chi phí, tăng thuế thu nhập cá thể và tạo ra trái khoán nhà nước. c)Tăng thuế, tạo ra chi phí và trái khoán nhà nước nhằm vay mượn chi phí dân ở. d) Tăng thuế, tăng tạo ra chi phí và vay mượn nợ quốc tế. e) Không với biện pháp nào là bên trên phía trên. 34ó ảTrong những ginh tận hưởng đảếi pháp nhn nút cung tiằm khềắn tc phệ?ục rạm hụt Ngân sách Nhà nước tiếp sau đây, biện pháp nào là sẽ

a)Phát hành tăng chi phí mặt mũi vô lưu thông. b)Vay dân ở nội địa trải qua tạo ra trái khoán nhà nước và Tín phiếu Kho bạc. c)Phát hành trái khoán Quốc tế. d)Phát hành và cung cấp trái khoán nhà nước cho những Ngân sản phẩm Thương mại. 35ải pháp bù đậy điệm rạm hụt Ngân sách Nhà nước với ngân sách thời cơ thấp nhất là: a) Chỉ cần thiết tạo ra tăng chi phí mặt mũi vô lưu thông.

e) Tcác Doanh Nghiệp và dân đựng cả những nư.ơi ra mắt những hoạt động và sinh hoạt mua sắm và cung cấp vốn liếng với thời hạn bên trên 1 năm Một trong những NHTM với

40ăn cứ được dùng nhằm phân biệt thị ngôi trường vốn liếng và thị ngôi trường chi phí tệ là: a) Thời hạn trả giao phó vốn liếng và cường độ khủng hoảng rủi ro. b) Thời hạn, công thức trả giao phó vốn liếng và những cửa hàng nhập cuộc. c) Công cụ tài chủ yếu được dùng và lãi vay. d) Các cửa hàng nhập cuộc và lãi vay. e)Thời hạn trả giao phó vốn liếng. 41ác khí cụ tài chủ yếu nào là tiếp sau đây khong là căn bệnh khoán: a) Chứng chỉ chi phí gửi (CDs). d) Thương phiếu. b) Kỳ phiếu Ngân sản phẩm. e) Tín phiếu Kho bạc. c) Cổ phiếu thường thì. f) Trái phiếu nhà nước. TL: d) Thđủ điều kiươện (vng phiề thu nhếu (Kỳ phiập và giá chỉ cếu và Hả) cốủi phia chếứu) là phng khoán.ương tiện thanh toán giao dịch, rất có thể ưu đãi, tuy nhiên chưa

42ác cửa hàng nhập cuộc thị ngôi trường há bao gồm: a)Ngân sản phẩm Trung Ương. b)Các tổ chức triển khai tài chủ yếu trung lừa lọc phi ngân hàng và những ngân hàng thương nghiệp member. c)Hộ mái ấm gia đình. d)Doanh nghiệp Nhà nước bên dưới kiểu dáng những Tổng công ty lớn. e)Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh với quy tế bào rất rộng. 43ếu chúng ta nhận định rằng nền kinh tế tài chính tiếp tục suy sụp vô năm cho tới, thì các bạn sẽ sở hữu tài sản: a) Cổ phiếu thường thì. d) Bất động sản. b) Trái phiếu nhà nước. e) Ngoại tệ mạnh. c)Vàng SJC. f) Đồ năng lượng điện tử và mộc quý. 44ắp xếp trật tự theo đuổi cường độ an toàn và đáng tin cậy của những khí cụ tài chủ yếu sau: a) Tín phiếu ngân khố d) Trái phiếu NH b) Ngân phiếu e) Trái phiếu CP

c) Chứng chỉ chi phí gửi f) Cổ phiếu TL: b-a-e-c-d-f 45ếu nợ quy đổi là: a) Cổ phiếu thường thì. b) Trái phiếu công ty lớn. c)Trái phiếu công ty lớn với tài năng trả trở nên CP thường thì. d) Trái phiếu nhà nước với tài năng quy đổi trở nên CP của bất kể công ty lớn CP nào là. e) Không nên những loại sách vở có mức giá bên trên. 46ị ngôi trường OTC: a) Là thị ngôi trường vô hình dung, hoạt động và sinh hoạt ra mắt xuyên suốt ngày tối và ở từng tất cả điểm. b) Là Sở thanh toán giao dịch loại nhì trong số nước với thị ngôi trường đầu tư và chứng khoán cách tân và phát triển. c) Là thị ngôi trường thanh toán giao dịch những loại CP của những công ty một vừa hai phải và nhỏ. d)Là thị ngôi trường tự động doanh của những công ty lớn đầu tư và chứng khoán member. e) Là thị ngôi trường mua sắm những loại đầu tư và chứng khoán. 47ác khí cụ tài chủ yếu bao gồm: a)Các loại sách vở có mức giá được giao thương mua bán bên trên thị ngôi trường tài chủ yếu. b)Cổ phiếu ưu đãi và phiếu nợ quy đổi. c)Thương phiếu và những bảo hộ của ngân hàng (Bank’s Acceptances). d)Các phương tiện đi lại thanh toán giao dịch ko sử dụng chi phí mặt mũi. 48ứng khoán là: a) Các sách vở có mức giá được giao thương mua bán bên trên thị ngôi trường tài chủ yếu. b) Cổ phiếu và trái khoán những loại. c)trườCác ging.ấy tờ có mức giá, đưa đến thu nhập, quyền nhập cuộc chiếm hữu hoặc đề nghị nợ, chạm được giao thương mua bán bên trên thị

d) Tín phiếu Kho bạc và những loại thương phiếu. 49ức năng cơ phiên bản nhất của thị ngôi trường đầu tư và chứng khoán là:

Xem thêm: thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo thu được

c)Lợi tức của trái khoán thấp rộng lớn tỷ suất coupon d) Không xác lập được chiến phẩm của trái ngược phiếu TL: c) chiến phẩm tỷ trọng nghịch tặc với giá chỉ trái ngược phiếu 54ọn mệnh đề đích trong số mệnh đề sau đây: a)Tỷ suất coupon của trái khoán thông thường là thắt chặt và cố định vô xuyên suốt thời hạn tồn bên trên của trái khoán. b)Lợi tức vì thế trái khoán đưa đến luôn luôn thắt chặt và cố định. c)Tỷ suất coupon của trái khoán vì thế với mệnh giá chỉ trái khoán. d)Tấi cả những loại trái khoán đều trả lãi. 55ái phiNếu mếu tộươt trái ngược phing tự động ếđang đu với tỷ ượsuc cung cấp vất coupon (trới mứả c lhàng năm) là 5%, kỳ hợi tức 8%, thị giá chỉ của trái ngược phiạn 4 năm, mếu này là bao nhiêu?ệnh giá chỉ $1000, các

a) $ b) $880, c) $900, d) $910, 56ấMt lợột Tín phii tức là 20%. Giá cếu Kho bạủc kỳ ha tín phiạn mếu tê liệt đột năm mược cung cấp bên trên thệnh giá chỉ $100 đang được đị ngôi trường làược cung cấp bên trên thị ngôi trường với tỷ

a) $80. b) $83. c) $90. d) $93. 57ỉ rời khỏi mệnh đề ko đích trong số mệnh đề sau: a)Rủi ro vỡ nợ càng tốt thì chiến phẩm của trái khoán càng cao b)Trái phiếu được bán ra với giá chỉ cao hơn nữa mệnh giá chỉ với quality đặc biệt cao c)Trái phiếu với tính thanh toán càng thông thường thì chiến phẩm càng cao d)Trái phiếu công ty lớn với chiến phẩm cao hơn nữa đối với trái khoán chủ yếu phủ 58ếu tố nào là ko được xem là mối cung cấp đáp ứng nguồn ngân sách mang lại vay a) Tiết kiệm của hộ gia đình

b)Quỹ khấu hao gia tài thắt chặt và cố định của doanh nghiệp c) Thặng dư ngân sách của nhà nước và địa phương d) Các số vốn của doanh nghiệp 59 lý thuyết về dự trù về cấu tạo kỳ hạn của lãi vay thì: a) Các căn nhà góp vốn đầu tư không tồn tại sự khác lạ giữa các việc sở hữu những trái khoán lâu năm và thời gian ngắn. b)Lãi suất lâu năm tùy thuộc vào dự trù trong phòng góp vốn đầu tư về những lãi vay thời gian ngắn vô sau này. c) Sự ưa quí của những căn nhà góp vốn đầu tư với tổ chức triển khai đưa ra quyết định lãi vay lâu năm. d) Môi ngôi trường ưu tiên và thị ngôi trường phân cách tiến hành mang lại cấu tạo kỳ hạn trở nên không tồn tại chân thành và ý nghĩa. 60ọn những mệnh đề đích trong số mệnh đề sau: a) Chứng khoán có tính thanh toán càng tốt thì chiến phẩm càng thấp. b) Kỳ hạn đầu tư và chứng khoán càng nhiều năm thì chiến phẩm càng tốt. c) Các đầu tư và chứng khoán thời gian ngắn có tính khủng hoảng rủi ro về giá chỉ cao hơn nữa những đầu tư và chứng khoán lâu năm. d)Các mệnh đề a) và b) là đích. 61ườGii muả lăm le những yốn cho vay vốn vếu tố ốkhác ko thay cho đn trong những lúc chỉ mất không nhiều ngổi, vô điười muềốu kin cút vay mượn thì lãi suện nền kinh tế tài chính ấtht sị ẽtr:ường, Khi nhiều

a) tăng b)giảm c)không bị hình ảnh hưởng d) Thay thay đổi theo đuổi quyết sách thay đổi của Nhà nước. 62ếGiu sả ẽđ:ịnh những nguyên tố không giống không bao giờ thay đổi, Khi lãi vay bên trên thị ngôi trường tăng, thị giá chỉ của trái

a) tăng b)giảm c) ko thay cho đổi 63ếGiu sả ẽđ:ịnh những nguyên tố không giống không bao giờ thay đổi, Khi lãi vay bên trên thị ngôi trường hạn chế, thị giá chỉ của trái

a)tăng

d)cao gấp rất nhiều lần. 69ãi suất thực sự với nghĩa là: a) lãi vay ghi bên trên những hợp ý đồng kinh tế tài chính. b) là lãi vay ưu đãi hoặc tái mét ưu đãi. c)là lãi vay danh nghĩa sau thời điểm đang được vô hiệu hóa tỷ trọng lạm phát kinh tế. d) là lãi vay LIBOR, SIBOR hoặc PIBOR, v... 70 lãi vay hạn chế, vô ĐK ở VN, chúng ta sẽ: a) mua sắm nước ngoài tệ và vàng để tham gia trữ. b) cung cấp trái khoán nhà nước và góp vốn đầu tư vô những công ty. c) cung cấp trái khoán nhà nước đang được sở hữu và gửi chi phí rời khỏi quốc tế với lãi vay cao hơn nữa. d)tăng góp vốn đầu tư vô khu đất đai hoặc những nhà đất không giống. 71ảm xuNhu cốầng?u vay vốn ngân hàng của quý khách hàng tiếp tục thay cho thay đổi ra làm sao nếu như đầu tư chi tiêu của nhà nước và thuế

a) Tăng. b) Giảm. c) Không thay cho thay đổi. d)Không với hạ tầng để lấy rời khỏi nhận lăm le. 72ải chăng toàn bộ người xem đều cũng trở nên thiệt kinh Khi lãi vay tăng? a)Đúng, nhất là những ngân hàng thơng mại. b)Sai, vì thế những ngân hàng thơng mại tiếp tục luôn luôn đảm bảo chất lượng vì thế thu nhập kể từ lãi vay cho vay vốn. c)50% số ngời đảm bảo chất lượng và 50% số ngời bị thiệt kinh. d)Tất cả những nhận định và đánh giá bên trên đều sai. 73 những công ty lớn bVì sao những công ty lớn bảo hiểảm sinh mo hiểm tai nạng lạạn và tài si ko thực hiện nhản lại đư ầu tthư ế?nhiều vô trái khoán Địa phương, trong

a)Vì sinh mạng loài người là quý nhất. b)mạVì TPĐP cũng chính là mng. ột dạng TP Chính Phủ an toàn và đáng tin cậy tuy nhiên ko mê hoặc so với những Cty bảo đảm sinh

c)Vì loai hình bảo đảm tai nạn đáng tiếc và gia tài nhất thiết nên đảm bảo chất lượng nhuận. d)Vì công ty lớn bảo đảm sinh mạng mong muốn không ngừng mở rộng cho vay vốn thời gian ngắn để sở hữu hiệu suất cao rộng lớn. 74ăng lên nằm trong tĐể rất có thể ổốn được lăm le lãi suộ của cung tiất ở ềmn tột mệ bứởc cút vì:ộ chắc chắn, sự tạo thêm vô cầu chi phí tệ dẫn theo sự

a) Cung và cầu chi phí tệ luôn luôn dịch chuyển nằm trong chiều cùng nhau và nằm trong chiều với lãi vay. b) Cung và cầu chi phí tệ luôn luôn dịch chuyển ngược hướng cùng nhau và ngược hướng với lãi vay. c) Cung và cầu chi phí tệ luôn luôn dịch chuyển nằm trong chiều cùng nhau và ngược hướng với lãi vay. d)Lãi suất tùy thuộc vào cung và cầu chi phí tệ. 75ãi suất trả mang lại chi phí gửi (huy động vốn) của ngân hàng tùy thuộc vào những yếu hèn tố: a)nhu cầu về nguồn ngân sách của ngân hàng và thời hạn của khoản chi phí gửi. b)nhu cầu và thời hạn vay vốn ngân hàng của quý khách hàng. c)mức phỏng khủng hoảng rủi ro của khoản vay mượn và thời hạn dùng vốn liếng của quý khách hàng. d)quy tế bào và thời hạn của khoản chi phí gửi. 76.đoán sTrong nẽ tạo thêm thì:ền kinh tế tài chính thị ngôi trường, giả thiết những nguyên tố không giống không bao giờ thay đổi, Khi lạm phát kinh tế được dự

a)Lãi suất danh nghĩa tiếp tục tăng. b)Lãi suất danh nghĩa tiếp tục hạn chế. c)Lãi suất thực tiếp tục tăng. d)Lãi suất thực với Xu thế hạn chế. e)Không với hạ tầng nhằm xác lập. 77ãi suất cho vay vốn của ngân hàng so với những khoản vay mượn không giống nhau tiếp tục không giống nhau dựa vào vào: a) cường độ khủng hoảng rủi ro của khoản vay mượn. b) thời hạn của khoản vay mượn nhiều năm ngắn ngủn không giống nhau. c) quý khách hàng vay vốn ngân hàng nằm trong đối tượng người tiêu dùng ưu tiên. d) vùng địa lý của quý khách hàng vay vốn ngân hàng. e)tất cả những trờng hợp ý bên trên.

d)khách hàngđổi mới nhất technology, phong phú hoá thành phầm cty, tăng mạnh tài năng tiếp cận, thân mật và gần gũi và hỗ trợ

83ợ quá hạn là hiện tượng cộng đồng của những ngân hàng thương nghiệp vì thế vì: a) những ngân hàng luôn luôn đuổi theo khủng hoảng rủi ro nhằm tối nhiều hoá lợi tức đầu tư. b) những ngân hàng nỗ lực cho vay vốn tối đa rất có thể. c)có những nguyên vẹn nhân khách hàng quan lại bất khả kháng dẫn theo nợ quá hạn. d) với sự can thiệp rất nhiều của nhà nước. 84ại sao một ngân hàng với quy tế bào rộng lớn thờng dễ làm rời khỏi nhiều lợi tức đầu tư rộng lớn ngân hàng nhỏ? a) đảm bảo chất lượng thế và quyền lợi theo đuổi quy tế bào. b) với tiềm năng rộng lớn vô kêu gọi và dùng vốn liếng, với đáng tin tưởng và nhiều quý khách hàng. c) với ĐK nhằm nâng cấp technology, phong phú hoá hoạt động và sinh hoạt thuyên giảm khủng hoảng rủi ro. d)vì toàn bộ những nguyên tố bên trên. 85.đóCác phòng ban vận hành NN rất cần phải giới hạn ko cho những NH sở hữu một số ít loại gia tài với nào

a)chính bđể tạảo rời khỏi môi trn thân thích những ngân hàngờng đối đầu và cạnh tranh bình đ này. ẳng vô nền kinh tế tài chính và sự an toàn và đáng tin cậy, hiệu suất cao sale cho

b)để những ngân hàng triệu tập vô những hoạt động và sinh hoạt truyền thống lịch sử. c)để hạn chế áp lực nặng nề đối đầu và cạnh tranh Một trong những trung lừa lọc tài chủ yếu vô một địa phận. d)để giới hạn sự xâm nhập quá thâm thúy của những ngân hàng vô những công ty. 86ác hoạt động và sinh hoạt thanh toán giao dịch theo đuổi kỳ hạn so với những khí cụ tài chủ yếu sẽ sở hữu tác dụng: a) tăng tính thanh toán cho những khí cụ tài chủ yếu. b)giảm thiểu khủng hoảng rủi ro cho những khí cụ tài chủ yếu. c) phong phú hoá và tăng tính sôi động của những hoạt động và sinh hoạt của thị ngôi trường tài chủ yếu. d) thỏa mãn nhu cầu yêu cầu của từng đối tượng người tiêu dùng nhập cuộc thị ngôi trường tài chủ yếu. 87ách?Trong trờng hợp ý nào là thì “giá trị thị ngôi trường của một NH trở nên thông thường hơn” độ quý hiếm bên trên sổ

Xem thêm: đặc điểm nổi bật của địa hình vùng núi đông bắc là

a) Tình trạng nợ xấu xa mà đến mức chắc chắn và nguy hại tịch thu nợ là đặc biệt trở ngại. b)Có tín hiệu vỡ nợ rõ nét.

c)Đang là bị đơn trong số vụ khiếu nại tụng. d) Cơ cấu gia tài bất hợp lí. 88ọng nhTrong những group nguyên vẹn nhân dất? ẫn cho tới khủng hoảng rủi ro tín dụng thanh toán thì group nguyên vẹn nhân nào là được xem là quan

a)Nhóm nguyên vẹn nhân thuộc sở hữu Chính phủ b)Nhóm nguyên vẹn nhân thuộc sở hữu hiệp hội cộng đồng ngân hàng thế giới c)Nhóm nguyên vẹn nhân thuộc sở hữu phiên bản thân thích ngân hàng thương mại d)Nhóm nguyên vẹn nhân thuộc sở hữu quý khách hàng. 89ỷ lệ dự trữ đề nghị so với những ngân hàng thơng mại nhất thiết phải: a) vì thế 10 % Nguồn vốn liếng kêu gọi. b) vì thế 10 % Nguồn vốn liếng. c) vì thế 10 % Doanh số cho vay vốn. d) vì thế 10 % Tiền gửi ko kỳ hạn. e)theo quy lăm le của Ngân sản phẩm Trung ương vào cụ thể từng thời kỳ. 90ài sản thế chấp ngân hàng cho 1 khoản vay mượn nên thỏa mãn nhu cầu những chi tiêu chuẩn: a)có độ quý hiếm chi phí tệ và đáp ứng những đòi hỏi pháp luật quan trọng. b)có thời hạn dùng lâu nhiều năm và được không ít người ưa quí. c)có độ quý hiếm bên trên 5.000 VND và đợc thật nhiều ngời ưa quí. d)thuộc quyền chiếm hữu hợp lí của ngời vay vốn ngân hàng và có mức giá trị kể từ 200 VND. 91ự an toàn và đáng tin cậy và hiệu suất cao vô sale của một ngân hàng thơng mại rất có thể đuợc hiểu là: a) tuân hành một cơ hội trang nghiêm toàn bộ những quy lăm le của Ngân sản phẩm Trung ơng. b) với tỷ suất lợi tức đầu tư bên trên 10% năm và nợ quá hạn dới 8%. c) không tồn tại nợ xấu xa và nợ quá hạn. d)hoạt động theo như đúng quy lăm le của pháp lý, đảm bảo chất lượng nhuận và tỷ trọng nợ quá hạn ở tại mức được cho phép. 92ỷ trọng vốn liếng công ty chiếm hữu bên trên tổng gia tài của một NHTM được xem là an toàn và đáng tin cậy Khi đạt ở mức: a) 18%