trắc nghiệm sử 12 bài 21Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21 (có đáp án): Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc

Bộ 60 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc với đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm khá đầy đủ những mức chừng nhận ra, thông hiểu, áp dụng canh ty học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kỹ năng và kiến thức nhằm đạt điểm trên cao vô bài xích ganh đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Sự khiếu nại cần thiết nào là tiếp tục xẩy ra vào trong ngày 10/10/1954?

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử 12 bài 21

Quảng cáo

A. Miền Bắc nước Việt Nam trọn vẹn giải tỏa.

B. Trung ương Đảng và nhà nước về bên Thủ đô.

C. Quân tao tiến bộ vô tiếp quản lí Thủ đô.

D. Tên chiến sĩ Pháp sau cùng rút ngoài nước Việt Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 2. Pháp triển khai rút quân ngoài miền Nam nước Việt Nam vô toàn cảnh nào là ?

A. Tất cả từng pháp luật được quy tấp tểnh bên trên Hiệp tấp tểnh và được kết thúc.

Quảng cáo

B. Pháp tiếp tục kết thúc gửi kí thác từng trách móc nhiệm thực hành Hiệp tấp tểnh Giơ-ne-vơ mang lại cơ quan ban ngành Bửu Lộc.

C. Pháp tiếp tục xúc tiến bộ từng việc mang lại công việc thống nhất non sông bởi vì tuyến phố tổng tuyển chọn cử nhị miền.

D. Rất nhiều pháp luật vô Hiệp tấp tểnh Giơ-ne-vơ không được kết thúc.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 3. Điền kể từ không đủ vô lời nói sau của Ngoại trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko nên là phàn nàn tiếc kí vãng, tuy nhiên là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc nước Việt Nam ko hé lối mang lại ..... bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”

A. Chủ nghĩa xã hội.

B. Chủ nghĩa nằm trong sản.

C. Cách mạng giải tỏa dân tộc bản địa.

D. Cách social ngôi nhà nghĩa.

Quảng cáo

Đáp án: B

“Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko nên là phàn nàn tiếc kí vãng, tuy nhiên là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc nước Việt Nam ko hé lối mang lại ngôi nhà nghĩa nằm trong sản bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”.

Câu 4. Nội dung nào là tiếp sau đây phản ánh đích thị tình hình cộng đồng của cách mệnh nước Việt Nam sau năm 1954?

A. nước Việt Nam tiếp tục hoàn thiện cơ hội social ngôi nhà nghĩa.

B. nước Việt Nam tiếp tục hoàn thiện cách mệnh giải tỏa dân tộc bản địa.

C. Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ hội social ngôi nhà nghĩa.

D. Một nửa non sông tiếp tục hoàn thiện cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 5. Vấn đề ruộng khu đất mang lại nông dân và được xác định phen thứ nhất vô văn khiếu nại nào là của Đảng ?

A. Cương lĩnh chủ yếu trị thứ nhất của Đảng (2/1930).

B. Luận cương chủ yếu trị của Đảng (10/1930).

Quảng cáo

C. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mon 10/1930.

D. Nghị quyết Đại hội Đảng cả nước phen loại nhất (3/1935).

Đáp án: A

Vấn đề ruộng khu đất mang lại nông dân và được xác định phen thứ nhất vô Cương lĩnh chủ yếu trị của Đảng (2/1930). Cương lĩnh tiếp tục xác lập việc triển khai thổ địa cách mệnh nhằm phân chia ruộng khu đất mang lại dân cày.

Câu 6. Cho cho tới năm 1956, tao tiếp tục tổ chức từng nào mùa cách tân ruộng khu đất ?

A. 2       B. 3          C. 4           D. 5

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 7. Nội dung nào là không phản ánh đích thị trở thành tựu của công việc cách tân ruộng khu đất ở miền Bắc nước Việt Nam trong mỗi năm 1954 - 1956?

A. Đã phân chia được 81 vạn héc-ta ruộng khu đất cho những hộ dân cày.

B. Hơn 2,5 triệu hộ mái ấm gia đình dân cày nước Việt Nam được cung cấp ruộng khu đất.

C. Thủ tiêu xài trọn vẹn quyền năng tài chính của giai cung cấp địa nông gia thôn.

D. Góp phần tạo hình đẳng cấp đái địa ngôi nhà ở vùng quê miền Bắc.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 8. Nội dung nào là không phản ánh đích thị sai lầm không mong muốn tuy nhiên miền Bắc gặp gỡ nên vô công việc hoàn thiện cách tân ruộng khu đất (1954 – 1956)?

A. Quy thiếu sót một vài dân cày, cán cỗ, đảng viên trở thành địa ngôi nhà phong con kiến.

B. Không nom nhận đúng đắn những địa ngôi nhà nhập cuộc kháng chiến, đẳng cấp bên trên có công với nước.

C. Không nắm rõ phân tấp tểnh bộ phận giai cung cấp, vận dụng công cụ giáo điều.

D. Phát không còn ruộng khu đất mang lại dân cày nên nước nhà không hề ruộng.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 9. Trong rộng lớn 2 năm tổ chức cách tân ruộng khu đất (1954 – 1956), miền Bắc nước Việt Nam tiếp tục tiến bộ hành

A. 5 mùa rời tô và 4 mùa cách tân ruộng khu đất.

B. 6 mùa rời tô và 4 mùa cách tân ruộng khu đất.

C. 5 mùa rời tô và 6 mùa cách tân ruộng khu đất.

D. 6 mùa rời tô và 5 mùa cách tân ruộng khu đất.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 10. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1958 - 1960 là:

A. hoàn thiện cách mệnh ruộng khu đất.

B. triệu tập tôn tạo mối liên hệ phát triển.

C. tôn tạo mối liên hệ phát triển, những bước đầu tiên cải cách và phát triển tài chính xã hội.

D. những bước đầu tiên xây cất hạ tầng vật hóa học mang lại ngôi nhà nghĩa xã hội.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 11. Khâu chủ yếu của công việc tôn tạo mối liên hệ phát triển xã hội ngôi nhà nghĩa ở miền Bắc trong mỗi năm 1958 – 1960 là

A. xây dựng những doanh nghiệp công thương nghiệp nghiệp tư bạn dạng dân doanh.

B. hoạt động liên minh hoá vô phát triển nông nghiệp.

C. cải cách và phát triển bộ phận tài chính quốc doanh.

D. cải cách và phát triển những ngành nghề ngỗng tay chân.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 12. Đến năm 1960, công việc cải cách và phát triển tài chính - xã hội ở miền Bắc tiếp tục đạt được trở thành tựu gì ?

A. Xây dựng được 172 nhà máy sản xuất rộng lớn bởi TW quản lí lí.

B. Xây dựng được 192 nhà máy sản xuất rộng lớn bởi khu vực quản lí lí.

C. Xây dựng 500 nhà máy sản xuất rộng lớn bởi TW quản lí lí.

D. Xây dựng 217 nhà máy sản xuất rộng lớn bởi TW quản lí lí.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 13. Mô hình liên minh xã được xây cất trong mỗi ngành tài chính nào là ở Miền Bắc việt nam ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải vận tải đường bộ.

B. Nông nghiệp, tay chân nghiệp.

C. Nông nghiệp, tay chân nghiệp, thương nghiệp.

D. Thủ công, thương nghiệp, công nghiệp.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 14. Nội dung nào là tiếp sau đây phản ánh khá đầy đủ nhất trở thành tựu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1954 – 1960?

A. Căn bạn dạng xóa sổ bộ phận tách lột vô cuộc sống tài chính xã hội.

B. Hoàn thành công xuất sắc cuộc cách tân ruộng khu đất ở vùng quê.

C. Hoàn thành công xuất sắc cuộc phục sinh phát triển, đấu giành giật buộc Pháp thực hành Hiệp tấp tểnh Giơ-ne-vơ.

D. Hoàn trở thành cách tân ruộng khu đất, tôn tạo mối liên hệ phát triển, những bước đầu tiên cải cách và phát triển tài chính - xã hội.

Đáp án: D

Giải thích: Trong trong thời gian 1954 – 1960, miền Bắc tiếp tục hoàn thiện cách tân ruộng khu đất, tôn tạo mối liên hệ phát triển, những bước đầu tiên cải cách và phát triển tài chính - xã hội.

Câu 15. Nhiệm vụ của cách mệnh miền bắc nước ta tức thì sau thời điểm Hiệp tấp tểnh Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết là

A. đấu giành giật kháng đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành Ngô Đình Diệm.

B. xây cất hạ tầng vật hóa học kỹ năng mang lại ngôi nhà nghĩa xã hội.

C. hoàn thiện cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

D. hàn gắn chỗ bị thương cuộc chiến tranh, phục sinh tài chính.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 16. Từ năm 1954, Trung ương Đảng tiếp tục xác định trọng trách của cách mệnh Miền Nam là

A. đấu giành giật chủ yếu trị kháng Mĩ - Diệm, đề nghị thực hành Hiệp tấp tểnh Giơnevơ, bảo đảm hoà bình, lưu giữ gìn và cải cách và phát triển lục lượng cách mệnh.

B. đấu giành giật vũ trang kháng Mĩ - Diệm, hoàn thiện giải tỏa Miền Nam, thống nhất non sông, fake toàn nước tiến bộ lên ngôi nhà nghĩa xã hội.

C. đấu giành giật hoà bình kháng cơ chế độc tài Ngô Đình Diệm, tiến bộ cho tới thống nhất non sông bởi vì tuyến phố tổng tuyển chọn cử tự tại.

D. Tiến hành cuộc kháng chiến kháng Mĩ, hoàn thiện sự nghiệp giải tỏa dân tộc bản địa, thống nhất non sông.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 17. Trong trong thời gian 1954 - 1958, Đảng ngôi nhà trương nhằm quần chúng. # miền Nam đấu giành giật chủ yếu trị kháng Mĩ - Diệm vì

A. lực lượng cách mệnh Miền Nam khi này còn non yếu ớt, ko thể tổ chức đấu giành giật vũ trang.

B. khi ê quân địch còn ko dám tấn công lực lượng cách mệnh bởi vì vũ lực.

C. tao tôn trọng, trang nghiêm chấp hành Hiệp tấp tểnh Giơnevơ, phụ thuộc vào hạ tầng pháp lí quốc tế nhằm đấu giành giật chủ yếu trị với địch là đa số.

D. thời điểm hiện tại đấu giành giật bởi vì quân sự chiến lược sẽ không còn lấy lại thắng lợi như tao ước muốn.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 18. Phong trào Hoà bình được chính thức lúc nào ? Tại đâu ?

A. Tháng 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Tháng 8/1955, Thành Phố Sài Gòn - Chợ Lớn.

C. Tháng 8/1954, Thành Phố Sài Gòn - Chợ Lớn.

D. Tháng 8/1955, Huế.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 19. Phong trào đấu giành giật chủ yếu trị ở Miền Nam trong mỗi năm 1954 - 1958 đã:

A. thực hiện suy giảm khối hệ thống cơ quan ban ngành địch ở những khu đô thị.

B. hội tụ quần chúng. # vô một phía trận kháng Mĩ - Diệm to lớn.

C. thực hiện thất bại quyết sách "tố nằm trong, khử cộng" của Mĩ và cơ quan ban ngành Ngô Đình Diệm.

D. những bước đầu tiên thực hiện thất bại thủ đoạn biến chuyển Miền Nam nước Việt Nam trở thành nằm trong địa loại mới nhất của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu trăng tròn. Hội nghị nào là của Ban Chấp hành Trung ương Đảng phen loại từng nào tiếp tục đưa ra quyết định nhằm quần chúng. # miền Nam dùng đấm đá bạo lực cách mệnh tấn công sập cơ quan ban ngành Mĩ - Diệm?

A. Hội nghị phen loại 15 (1-1959).

B. Hội nghị phen loại 15 (1-1960).

C. Hội nghị phen loại 14 (12-1959).

D. Hội nghị phen loại 14 (1-1960)

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 21. Hình thức khởi nghĩa ngăn chặn thống trị của Mĩ - Diệm tiếp tục ra mắt thứ nhất ở đâu ?

A. Ga Tre.         B. Tỉnh Bình Định.

C. Tỉnh Quảng Ngãi.         D. Tây Ninh.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 22. Điền tiếp kể từ không đủ vô câu sau : "Phong trào Đồng khởi tiếp tục ghi lại bước cải cách và phát triển của cách mệnh Miền Nam gửi kể từ thế ... thanh lịch thế... ".

A. thụ động … tấn công.

B. phòng thủ thụ động … tấn công.

C. lưu giữ gìn lực lượng … tấn công.

D. thụ động … dữ thế chủ động.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 23. Mặt trận Dân tộc giải tỏa Miền Nam nước Việt Nam được xây dựng vô Khi nào? Tại đâu?

A. Ngày trăng tròn /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Tỉnh Bình Định.

C. Ngày 20/12/1961, Ga Tre.

D. Ngày 20/2/1960, Sóc Trăng.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 24. Người thứ nhất lưu giữ chức Chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải tỏa miền Nam nước Việt Nam là

A. Nguyễn Thị Bình.         B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát.         D. Lẽ Đức Thọ.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 25. Nội dung nào là phản ánh chân thành và ý nghĩa lịch sử hào hùng của trào lưu "Đồng khởi"?

A. Làm lung lúc lắc toàn cỗ khối hệ thống ngụy quyền Thành Phố Sài Gòn, hé lối cho việc cải cách và phát triển liên tiếp của cách mệnh miền Nam.

B. Là thắng lợi ghi lại sự thất bại của cơ chế thực dân loại mới nhất của Mĩ ở miền Nam nước Việt Nam.

C. Là thắng lợi tăng thêm ý nghĩa kế hoạch thứ nhất của cách mệnh miền Nam, những bước đầu tiên lật sập cơ quan ban ngành tay sai.

D. Đánh lốt bước cải cách và phát triển của cách mệnh Miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng thanh lịch tấn công cách mệnh.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 26. Đại hội đại biểu cả nước phen loại III của Đảng được tổ chức triển khai tại

A. Hương Cảng (Trung Quốc).

B. Thành Phố Sài Gòn.

C. Hà Thành.

D. Tân Trào

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 27. Đại hội Đảng cả nước phen loại III tiếp tục xác định cách mệnh miền Bắc

A. với tầm quan trọng quyết thẳng so với sự cải cách và phát triển của cách mệnh toàn nước.

B. với tầm quan trọng đưa ra quyết định so với công việc công nghiệp hoá, văn minh hoá non sông.

C. với tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất so với sự cải cách và phát triển của cách mệnh toàn nước.

D. tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất so với sự cải cách và phát triển của cách mệnh miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 28. Sau năm 1954, tiềm năng cộng đồng của cách mệnh nhị miền Bắc – Nam nước Việt Nam là gì ?

A. Kháng chiến kháng Mĩ, giải tỏa trọn vẹn miền Nam.

B. Kháng chiến kháng Mĩ ở miền Bắc, xây cất ngôi nhà nghĩa xã hội ở miền Nam.

C. Hoàn trở thành cơ hội social ngôi nhà nghĩa vô phạm vi toàn nước, triển khai hoà bình, thống nhất non sông.

D. Hoàn trở thành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân vô phạm vị toàn nước, triển khai hoà bình, thống nhất non sông.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 29. Đường lối tổ chức xây cất ngôi nhà nghĩa xã hội ở Miền Bắc được xác lập ra làm sao vô Đại hội Đảng cả nước phen loại III?

A. Ưu tiên cải cách và phát triển công nghiệp nhẹ nhõm - lấy công nghiệp nhẹ nhõm là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

B. Ra mức độ phái triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ nhõm - lấy công nghiệp nhẹ nhõm là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

C. Lấy công nghiệp nặng nề thực hiện nền tảng của nền tài chính - ưu tiên cải cách và phát triển công nghiệp nặng nề một cơ hội phải chăng.

D. Kết ăn ý cải cách và phát triển công nghiệp với nông nghiệp - lấy nông nghiệp là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 30. Đại hội đại biểu cả nước phen loại III tiếp tục bầu ai thực hiện Bế Tắc thư loại nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng?

A. Xì Gòn.     B. Lê Duẩn.

C. Trường Chinh.     D. Phạm Văn Đồng.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 31. Nội dung nào là không phản ánh trở thành tựu của plan Nhà nước 5 năm (1961 - 1965)?

Xem thêm: công thức nghiệm của phương trình bậc 2

A. Giá trị sản lượng công nghiệp nặng nề năm 1965 tăng 3 phen đối với năm 1960.

B. Công nghiệp quốc doanh lúc lắc tỉ trọng 93% vô tổng mức sản lượng ngành công nghiệp toàn miền Bắc.

C. Công nghiệp nhẹ nhõm, đái tay chân nghiệp tiếp tục giải quyết và xử lý được 80% sản phẩm chi tiêu và sử dụng quan trọng nhất mang lại quần chúng. #.

D. Thương nghiệp cá nhân được Nhà nước ưu tiên cải cách và phát triển nên đã sở hữu được được thị ngôi trường.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 166-167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 32. Một trong mỗi công trình xây dựng thuỷ lợi rộng lớn được xây cất vô giai đoạn miền Bắc triển khai plan Nhà nước 5 năm phen loại nhất (1961 – 1965) là

A. công trình xây dựng thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải.

B. công trình xây dựng thuỷ lợi Bái Thượng.

C. công trình xây dựng thuỷ lợi Đô Lương.

D. công trình xây dựng thuỷ nông Thác Huống.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 33. Một trong mỗi trào lưu ganh đua đua phát triển nông nghiệp được phân phát động trong mỗi năm triển khai plan 5 năm phen loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là

A. “thi đua với Thành Công”.

B. “thi đua với Đại Phong”.

C. ganh đua đua nhị “tốt”.

D. ganh đua đua tía “nhất”.

Đáp án: B

Giải thích: Một trong mỗi trào lưu ganh đua đua phát triển nông nghiệp được phân phát động trong mỗi năm triển khai plan 5 năm phen loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là “thi đua với Đại Phong”.

Câu 34.Đại hội đại biểu cả nước phen loại III của Đảng (9-1960) được tổ chức triển khai vô yếu tố hoàn cảnh nào?

A. Miền Bắc tiếp tục hoàn thiện công việc xây cất và tôn tạo xã hội ngôi nhà nghĩa, quần chúng. # đang được phấn khởi tin cậy tưởng hợp tác xây cất cơ chế mới nhất.

B. Cách mạng miền Nam đang được đứng trước những trở ngại rộng lớn, quyết sách "tố nằm trong, khử cộng” của Mĩ - Diệm đã trải mang lại lực lượng cách mệnh tổn thất u ám.

C. Cuộc kháng chiến kháng Mỹ của quần chúng. # tao đang được gặp gỡ trở ngại, chưa tồn tại sự cỗ vũ của những lực lượng tự do bên trên toàn cầu.

D. Cách mạng nhị miền Nam đang được gửi thanh lịch thế tấn công, miền Bắc tiếp tục hoàn thiện cách tân ruộng khu đất và phục sinh tài chính.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 35. Đại hội đại biểu cả nước phen loại III của Đảng (9-1960)có chân thành và ý nghĩa ra làm sao so với cách mệnh Việt Nam?

A. Đại hội tiếp tục đưa ra tuyến phố cải cách và phát triển của cách mệnh Việt Nam: kể từ cách mệnh tư sản dân quyền tiến bộ lên ngôi nhà nghĩa xã hội, hé đi ra thời kỳ mới nhất mang lại lịch sử hào hùng dân tộc bản địa.

B. Đại hội tiếp tục mang lại "nguồn ánh sáng” mới nhất mang lại dân tộc bản địa nước Việt Nam hoàn thiện cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân vô toàn nước và quá nhiều lên ngôi nhà nghĩa xã hội ở miền Bắc.

C. Đại hội tiếp tục hé đi ra 1 thời kỳ mới nhất mang lại lịch sử hào hùng nước Việt Nam - thời kỳ toàn nước tiến bộ lên tuyến phố xã hội ngôi nhà nghĩa.

D. Đại hội tiếp tục tiếp mức độ, dẫn đường mang lại cách mệnh miền Nam, nhằm quần chúng. # miền Nam tổ chức cuộc “Đồng khởi” thành công xuất sắc.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 36. Hệ thống lối Trường Sơn được gọi là lối 559 vì

A. tuyến phố này còn có tổng chiều lâu năm là 559 km.

B. đưa ra quyết định hé tuyến phố này của Thủ tướng mạo là đưa ra quyết định đem số 559.

C. thương hiệu tuyến phố được bịa đặt vô thời hạn tuy nhiên Đảng đưa ra quyết định hé lối (5 - 1959).

D. đơn vị chức năng thứ nhất tổ chức hé lối với 559 team viên.

Đáp án: C

Giải thích: Hệ thống lối Trường Sơn được gọi là lối 559 vì thế thương hiệu tuyến phố được bịa đặt vô thời hạn tuy nhiên Đảng đưa ra quyết định hé lối (5 - 1959).

Câu 37. Chiến lược "Chiến giành giật quánh biệt" của Mĩ là

A. một kiểu dáng mới nhất của ngôi nhà nghĩa thực dân cũ, dựa vào nền tảng lực lượng quân ngụy, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, bởi vì phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

B. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của ngôi nhà nghĩa thực dân mới nhất, được tổ chức bởi vì quân team viễn chinh Mĩ và quân chư hầu.

C. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của ngôi nhà nghĩa thực dân cũ, được tổ chức bởi vì Quân team chiến sĩ tấn công mướn, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

D. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của ngôi nhà nghĩa thực dân mới nhất, được tổ chức bởi vì quân team tay sai, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, bởi vì phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 168-169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 38. “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh quan trọng đặc biệt – là

A. điểm triệu tập quản lí lí hoạt động và sinh hoạt tài chính của quần chúng. # miền Nam.

B. một loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp quần chúng. #, triển khai "tát nước bắt cá", tấn công phá huỷ hoàn toàn trào lưu đấu giành giật cách mệnh miền Nam.

C. một quy mô xây cất tài chính - xã hội bởi Mĩ thẳng quản lí lí ở vùng khu đô thị miền Nam.

D. một quyết sách nhằm mục tiêu cướp lại ruộng khu đất của quần chúng. # tao, tạo ra ĐK cho những quyền năng địa ngôi nhà - tư sản hoá ở miền Nam cải cách và phát triển thực hiện điểm dựa xã hội mang lại cơ quan ban ngành Diệm.

Đáp án: B

Giải thích: “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh quan trọng đặc biệt – là 1 loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp quần chúng. #, triển khai "tát nước bắt cá", tấn công phá huỷ hoàn toàn trào lưu đấu giành giật cách mệnh miền Nam.

Câu 39. Biện pháp nào là không được Mĩ - Diệm vận dụng vô quy trình triển khai kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" ?

A. Tiến hành trận chiến giành giật phá hủy bởi vì thủy quân và ko quân đi ra miền Bắc.

B. Trang bị phương tiện đi lại cuộc chiến tranh văn minh, thông dụng giải pháp "trực thăng vận", "thiết xa vời vận" mang lại quân nguỵ.

C. Tiến hành những cuộc hành binh càn quét tước quy tế bào rộng lớn vô những địa thế căn cứ cách mệnh.

D. Tăng cường viện trợ quân sự chiến lược mang lại cơ quan ban ngành Diệm, xây cất và cải cách và phát triển lực lượng ngụy quân.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 40. Tại sao Đảng tao fake ngôi nhà trương binh vận là 1 vô "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt” của Mĩ?

A. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tao là trận chiến đấu ko cân nặng mức độ thân mật một đế quốc mạnh mẽ và một nước nhược đái.

B. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tao là 1 cuộc kháng chiến ngăn chặn ngôi nhà nghĩa thực dân mới nhất, nên tích vô cùng binh vận nhằm thực hiện tan tung, sụp sập ngụy quân, ngụy quyền - điểm dựa của kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt”.

C. Vì lực lượng cách mệnh miền Nam còn yếu ớt, người sử dụng binh vận là 1 mũi giáp công nhằm triển khai phương châm "lấy vũ trang địch nhằm tấn công địch”.

D. Vì cách mệnh miền Nam là cút kể từ trào lưu đấu giành giật chủ yếu trị tiến bộ lên phân phát động quần chúng. # tổ chức trận chiến giành giật cách mệnh, binh vận cũng là 1 kiểu dáng đấu giành giật chủ yếu trị với hiệu suất cao.

Đáp án: D

Giải thích: Đảng tao fake ngôi nhà trương binh vận là 1 vô "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt” của Mĩ vì thế cách mệnh miền Nam là cút kể từ trào lưu đấu giành giật chủ yếu trị tiến bộ lên phân phát động quần chúng. # tổ chức trận chiến giành giật cách mệnh, binh vận cũng là 1 kiểu dáng đấu giành giật chủ yếu trị với hiệu suất cao.

Câu 41. Nội dung nào là phản ánh điểm lưu ý nổi trội của cuộc đấu giành giật kháng phá huỷ “ấp chiến lược” ở miền Nam?

A. Hoạt động của lực lượng quân giải tỏa tăng thêm ý nghĩa đưa ra quyết định mang lại thắng lợi của cuộc đấu giành giật.

B. Là cuộc đấu giành giật "giành khu đất, giành dân" thân mật lực lượng cách mệnh và phản cách mệnh bên trên những khu đô thị miền Nam.

C. Cuộc đấu giành giật kháng - phá huỷ ấp kế hoạch được tổ chức tuy nhiên song với hoạt động và sinh hoạt rào buôn kháng chiến ở vùng quê miền Nam.

D. Là cuộc đấu giành giật liên tiếp, dằng dai của quần chúng. # tao nhằm mục tiêu vượt mặt kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 42. Nội dung nào là phản ánh đích thị nghĩa lịch sử hào hùng của thắng lợi Ấp Bắc (1/1963)?

A. Cuộc đọ mức độ thứ nhất, thắng lợi thứ nhất của lực lượng vũ trang miền Nam với quân viễn chinh Mĩ.

B. Đánh lốt bước trưởng thành và cứng cáp của lực lượng vũ trang Miền Nam, thực hiện vỡ nợ giải pháp "trực thăng vận", "thiết xa vời vận" của Mĩ.

C. Là thắng lợi cần thiết, xác định quân dân miền Nam với đầy đủ kĩ năng vượt mặt quân team Thành Phố Sài Gòn.

D. Làm vỡ nợ về cơ bạn dạng kế hoạch “Chiến giành giật quánh biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 43. Sự khiếu nại thay máu chính quyền lật sập cơ quan ban ngành Diệm (1/ 11/1963) chứng minh điều gì?

A. Mâu thuẫn vô nội cỗ cơ quan ban ngành Thành Phố Sài Gòn, thân mật Mĩ - Diệm càng ngày càng thâm thúy, ko thể dung hoà được.

B. Đánh lốt một thất bại cần thiết của Mĩ trong các công việc thiết lập một cơ quan ban ngành tay sai ở Miền Nam.

C. Chứng tỏ cơ quan ban ngành Thành Phố Sài Gòn tiếp tục lung lúc lắc, rủi ro khủng hoảng thâm thúy, ko thể ko lật sập.

D. Chứng tỏ đế quốc Mĩ tiếp tục thất bại trong các công việc thiết lập cơ quan ban ngành tay sai ở miền Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 44. Nội dung nào là phản ánh đích thị tình hình Miền Nam tức thì sau cuộc thay máu chính quyền lật sập cơ quan ban ngành Diệm – Nhu ngày 1/11/1963?

A. Mĩ tiếp tục kịp lúc fake Dương Văn Minh lên thay cho và nhanh gọn lẹ ổn định tấp tểnh tình hình.

B. Phong trào đấu giành giật kháng ngụy quyền ở Miền Nam trong thời điểm tạm thời dứt.

C. Chính quyền Thành Phố Sài Gòn lâm vào trong 1 cuộc rủi ro khủng hoảng triền miên với trên 10 cuộc thay máu chính quyền tiếp sau đó.

D. Mĩ kêu gọi con số rộng lớn quân viễn chinh vô Miền Nam canh ty cơ quan ban ngành Thành Phố Sài Gòn tại vị.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 45. Đến thời điểm cuối năm 1964, cơ quan ban ngành Thành Phố Sài Gòn chỉ với trấn áp được từng nào “ấp chiến lược” đối với dự kiến?

A. Khoảng 50% số ấp dự con kiến.

B. Khoảng 1/3 số ấp dự con kiến.

C. Khoảng 1/4 số ấp dự con kiến.

D. Khoảng 1/5 số ấp dự con kiến.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 46. Mục tiêu xài của plan Giôn-xơn – Mác Na-ma-ra là gì?

A. Hoàn trở thành bình tấp tểnh miền Nam trong tầm 18 mon.

B. Hoàn trở thành bình tấp tểnh miền Nam trong tầm 16 mon.

C. Hoàn trở thành bình tấp tểnh miền Nam trong tầm 24 mon.

D. Hoàn trở thành bình tấp tểnh với trọng tâm miền Nam trong tầm hai năm.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 47. Nội dung nào là phản ánh đích thị nghĩa những thắng lợi của tao bên trên mặt mày trận quân sự chiến lược vô sầm uất - xuân 1964 - 1965?

A. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, ghi lại sự sụp sập trọn vẹn của kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" ở miền Nam nước Việt Nam.

B. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, chứng minh quân dân miền Nam hoàn toàn có thể vượt mặt kế hoạch cuộc chiến tranh xâm lăng thực dân mới nhất của Mĩ.

C. Là thắng lợi ghi lại sự sụp sập cơ bạn dạng của kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" của đế quốc Mĩ.

D. Là thắng lợi ghi lại sự sụp sập trọn vẹn của quốc sách “ấp chiến lược” của địch.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 172 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 48. Một trào lưu ganh đua đua ở miền Nam vô giai đoạn đại chiến kháng kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" là

A. bắt lấy thắt sườn lưng địch tuy nhiên tấn công.

B. dò la Mĩ tuy nhiên tấn công, dò la ngụy tuy nhiên khử.

C. ganh đua đua Ấp Bắc, giết mổ giặc lập công.

D. vòng đai khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 49. Một trào lưu thanh niên được phân phát động vô năm 1965 ở miền Nam là

A. trào lưu "Hai giỏi".

B. trào lưu "Ba sẵn sàng".

C. trào lưu "Năm xung phong".

D. trào lưu ganh đua đua giành danh hiệu "Dũng sĩ khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: trào lưu thanh niên được phân phát động vô năm 1965 ở miền Nam là trào lưu "Năm xung phong".

Câu 50. Nội dung nào là tại đây không nên là trọng trách của miền Bắc nước Việt Nam sau 1954?

A. Viện trợ mang lại mặt trận miền Nam.

B. Tiến hành cơ hội social ngôi nhà nghĩa.

C. Trực tiếp kháng cơ chế Mĩ - Diệm.

D. Chống cuộc chiến tranh phá hủy của Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Sau năm 1954, miền Bắc ko thẳng đấu giành giật kháng cơ chế Mĩ – Diệm, này đó là trọng trách của cách mệnh miền Nam nước Việt Nam.

Câu 51. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Nam sau 1954 là gì?

A. Tiến hành đấu giành giật vũ trang nhằm vượt mặt cuộc chiến tranh xâm lăng của Mĩ, Diệm.

B. Tiến hành cơ hội social ngôi nhà nghĩa cùng theo với miền Bắc.

C. Cùng với miền Bắc tổ chức công việc xây cất ngôi nhà nghĩa xã hội.

D. Đấu giành giật ngăn lại tiếp viện của Mĩ mang lại cơ quan ban ngành Thành Phố Sài Gòn.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 52. Cách mạng miền Nam với tầm quan trọng ra làm sao trong các công việc tấn công sập thống trị của đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành tay sai, giải tỏa miền Nam thống nhất khu đất nước?

A. Có tầm quan trọng cần thiết nhất.

B. Có tầm quan trọng cơ bạn dạng nhất.

C. Có tầm quan trọng đưa ra quyết định thẳng.

D. Có tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 53. Thủ đô Hà Thành được giải tỏa vô thời hạn nào?

A. 10 -10- 1954.       B. 25 - 10 -1955.

C. 12 - 12- 1954.       D. 18 - 10 - 1954.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 54. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Bắc sau năm 1954 là gì?

A. Đấu giành giật kháng Mĩ - Diệm.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

C. Chuyển thanh lịch tổ chức cơ hội social ngôi nhà nghĩa.

D. Hoàn trở thành thống nhất non sông về mặt mày nước nhà.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 55. Đường lối thể hiện nay sự phát minh, độc đáo và khác biệt của Đảng vô thời kháng Mĩ cứu giúp nước là:

A. Tiến hành cơ hội social ngôi nhà nghĩa ở miền Bắc.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân ở miền Nam.

C. Tiến hành mặt khác cách mệnh dân tộc bản địa dân ngôi nhà ở miền Nam và cơ hội social ngôi nhà nghĩa ở miền Bắc.

D. Tất cả những lối lối bên trên.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 56. Miền Bắc việt nam trọn vẹn được giải tỏa vô thời hạn nào?

A. 10 - 10 - 1954.       B. 16 - 5 -1955.

C. 10 - 10 - 1955.       D. 13 - 5 -1955.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 57. Nội dung nào là phản ánh khá đầy đủ nhất trọng trách của cách mệnh việt nam sau năm 1954?

A. Xây dựng ngôi nhà nghĩa xã hội ở miền Bắc, tương hỗ mang lại cách mệnh miền Nam.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân ngôi nhà ở miền Nam, kháng Mĩ - Diệm.

C. Miền Bắc xây cất ngôi nhà nghĩa xã hội, miền Nam tổ chức cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân, tiến bộ cho tới thống nhất nước ngôi nhà.

D. Miền Bắc xây cất ngôi nhà nghĩa xã hội, tiếp viện mang lại miền Nam, miền Nam tổ chức cách mệnh dân người chủ dân, bảo đảm miền Bắc triển khai thống nhất nước ngôi nhà.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 58. Thắng lợi cần thiết nhất vô công việc cách tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là

A. tiếp tục cấu kết dân cày vô cuộc đấu giành giật ngăn chặn quân địch mới nhất – đế quốc Mĩ.

B. giải tỏa dân cày ngoài ách áp bức, tách lột của địa ngôi nhà phong con kiến.

C. fake dân cày lên vị thế thực hiện ngôi nhà ở vùng quê.

D. tiếp tục tấn công sập toàn cỗ giai cung cấp địa ngôi nhà phong con kiến.

Đáp án: B

Giải thích: Thắng lợi cần thiết nhất vô công việc cách tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là giải tỏa dân cày ngoài ách áp bức, tách lột của địa ngôi nhà phong con kiến.

Câu 59. Đến năm 1960, ở miền Bắc với 85% hộ dân cày, 68% diện tích S khu đất đai vô liên minh xã nông nghiệp. Đó là thành phẩm của:

A. cách tân ruộng khu đất.

B. phục sinh tài chính.

C. tôn tạo xã hội ngôi nhà nghĩa.

D. xây cất liên minh xã.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 60. Lý do cơ bạn dạng nhất kéo đến trào lưu “Đồng khởi” (1959 – 1960) là:

A. Mĩ - Diệm phá huỷ Hiệp tấp tểnh Giơ-ne-vơ, triển khai quyết sách "tố nằm trong, khử cộng".

B. sự soi lối của Nghị quyết Hội nghị phen loại 15 của Đảng về lối lối cách mệnh miền Nam.

C. quyết sách thống trị của Mĩ - Diệm thực hiện mang lại cách mệnh miền Nam bị tổn thất u ám.

D. quần chúng. # miền Nam mong muốn đứng lên giành lấy quyền sinh sống.

Đáp án: B

Xem thêm: giải địa 10 cánh diều

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 với đáp án ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu giành giật kháng Đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành Thành Phố Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền non sông thẳng đại chiến kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa vặn đại chiến vừa vặn phát triển (1965-1973) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền non sông thẳng đại chiến kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa vặn đại chiến vừa vặn phát triển (1965-1973) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cải cách và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn miền nam bộ (1973-1975) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cải cách và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn miền nam bộ (1973-1975) (phần 2)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official