trắc nghiệm sử 12 bài 20Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài đôi mươi (có đáp án): Cuộc kháng chiến cả nước chống

Bộ 30 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 20: Cuộc kháng chiến cả nước kháng thực dân Pháp kết thúc đẩy (1953-1954) với đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm không hề thiếu những mức chừng phân biệt, thông hiểu, áp dụng chung học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kiến thức và kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao vô bài xích thi đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Bước quý phái năm 1953, thái chừng của Pháp về trận chiến giành giật ở Đông Dương với gì thay cho đổi?

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử 12 bài 20

Quảng cáo

A. Muốn kết thúc đẩy nhanh chóng trận chiến giành giật.

B. Muốn trì đình việc thương lượng hoà bình.

C. Muốn rút ngoài trận chiến vô danh dự.

D. Muốn kéo dãn dài trận chiến giành giật.

Đáp án: C

Giải thích: Sau 8 năm tổ chức cuộc chiến tranh xâm lăng nước Việt Nam, thực dân Pháp bị tổn thất áp lực. Cách quý phái năm 1953, Pháp đưa ra plan Nava với kỳ vọng trong tầm 18 mon tiếp tục giành lấy một thắng lợi ra quyết định nhằm “kết thúc đẩy cuộc chiến tranh vô danh dự”.

Câu 2. Kế hoạch Nava (1953) được đưa ra với mong muốn tiếp tục giành thắng lợi ra quyết định vô bao lâu?

A. 12 mon.         B. 16 mon.

C. 18 mon.         D. đôi mươi mon.

Quảng cáo

Đáp án: C

Giải thích: Năm 1953, Pháp đưa ra plan Nava với kỳ vọng trong tầm 18 mon tiếp tục giành lấy một thắng lợi ra quyết định nhằm “kết thúc đẩy cuộc chiến tranh vô danh dự”.

Câu 3. Khó khăn lớn số 1 của quân Pháp bên trên mặt trận Đông Dương từ thời điểm năm 1953 là

A. thiếu hụt hẳn một lực lượng cơ động mạnh nhằm ứng phó với những cuộc tấn công mới nhất của quân tớ.

B. Mỹ không thể viện trợ cho tới trận chiến giành giật xâm lăng Đông Dương của Pháp.

C. thiếu hụt một vị lãnh đạo chất lượng, trung thành với chủ với quyền lợi của nước Pháp.

D. quân Pháp không thể tài năng tiến công trả quân group nước Việt Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Khó khăn lớn số 1 của quân Pháp bên trên mặt trận Đông Dương từ thời điểm năm 1953 là thiếu hụt hẳn một lực lượng cơ động mạnh nhằm ứng phó với những cuộc tấn công mới nhất của quân tớ.

Câu 4. Nhận toan nào là tiếp sau đây không đích về Kế hoạch Nava (1953) của thực dân Pháp?

Quảng cáo

A. Là nỗ lực tối đa của quân Pháp với việc trợ giúp của Mĩ.

B. Phản ánh sự phụ thuộc thâm thúy của Pháp vô Mĩ vô trận chiến giành giật Đông Dương.

C. Thể hiện nay tính khinh suất của quân Pháp lúc không xử lý được xích míc thân ái yếu tố triệu tập và phân nghiền quân.

D. Khẳng toan quân Pháp vẫn giành được thế công ty Động bên trên toàn mặt trận.

Đáp án: D

Giải thích: Kế hoạch Nava (1953) của thực dân Pháp được triển khai Lúc Pháp tổn thất thế dữ thế chủ động bên trên mặt trận chủ yếu Bắc Sở, bởi vậy plan này sẽ không xác minh quân Pháp vẫn giành được thế công ty Động bên trên toàn mặt trận.

Câu 5. Trong bước loại nhất của Kế hoạch Nava, Pháp triệu tập lưu giữ thế phòng thủ kế hoạch ở đâu ?

A. Bắc Sở, Trung Sở.         B. Bắc Sở.

C. Nam Sở, Trung Sở.         D. Nam Sở.

Đáp án: B

Giải thích: Trong bước loại nhất của Kế hoạch Nava, Pháp triệu tập lưu giữ thế phòng thủ kế hoạch ở Bắc Sở, tấn công kế hoạch ở miền Trung và Nam Đông Dương.

Câu 6. Cách vô Đông - Xuân 1953 – 1954, thủ đoạn của Pháp – Mĩ là

Quảng cáo

A. giành một thắng lợi ra quyết định nhằm “kết thúc đẩy cuộc chiến tranh vô danh dự”.

B. giành lấy một thắng lợi quân sự chiến lược nhằm nối tiếp trận chiến giành giật xâm lăng nước Việt Nam.

C. giành lại quyền dữ thế chủ động kế hoạch bên trên mặt trận chủ yếu Bắc Sở.

D. giành thắng lợi quân sự chiến lược nhằm nâng lên vị thế của nước Pháp bên trên trái đất.

Đáp án: A

Giải thích: Cách vô Đông Xuân 1953 – 1954, thủ đoạn của Pháp – Mĩ là giành một thắng lợi ra quyết định nhằm “kết thúc đẩy cuộc chiến tranh vô danh dự”.

Câu 7. Phương phía kế hoạch của tớ vô Đông - Xuân 1953 - 1954 là

A. tiến công về đồng bởi vì, điểm Pháp triệu tập binh sĩ nhằm cướp lưu giữ.

B. tiến công vô những địa thế căn cứ của Pháp vùng rừng núi, điểm quân tớ hoàn toàn có thể đẩy mạnh ưu thế tác chiến.

C. tiến công vô những phía cần thiết về kế hoạch tuy nhiên địch kha khá yếu ớt.

D. tiến công vô những địa điểm kế hoạch tuy nhiên địch kha khá yếu ớt ở nước Việt Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Phương phía kế hoạch của tớ vô Đông - Xuân 1953 - 1954 là triệu tập lực lượng tiến công vô những phía cần thiết về kế hoạch tuy nhiên địch kha khá yếu ớt.

Câu 8. Trong cuộc Tiến công kế hoạch Đông - Xuân 1953 – 1954, tớ vẫn buộc địch cần phân nghiền binh sĩ ở những vị trí bên dưới đây?

A. Điện Biên Phủ, Xênô, Luông Phabang, Mường Sài, Plâyku.

B. Điện Biên Phủ, Luông Phabang, Xênô, Plâyku, Lai Châu.

C. Điện Biên Phủ, Mường Sài, Xênô, Plâyku, Kon Tum.

D. Điện Biên Phủ, Xênô, Luông Phabang, Mường Sài, Kon Tum.

Đáp án: A

Giải thích: Trong cuộc Tiến công kế hoạch Đông - Xuân 1953 – 1954, ngoài Đồng bằng phẳng Bắc Sở, tớ vẫn buộc địch cần phân nghiền binh sĩ ở Điện Biên Phủ, Xênô, Luông Phabang, Mường Sài, Plâyku.

Câu 9. Để triển khai plan Nava, kể từ thu – đông đúc 1953, Nava tập dượt 44 tè đoàn cơ động ở

A. đồng bởi vì Bắc Sở.

B. Tây Bắc.

C. Thượng Lào.

D. Bắc Trung Sở.

Đáp án: A

Giải thích: Để triển khai plan Nava, kể từ thu – đông đúc 1953, Nava tập dượt 44 tè đoàn cơ động ở đồng bởi vì Bắc Sở.

Câu 10. Nội dung nào là không phản ánh nguyên vẹn nhân khiến cho Pháp trở thành Điện Biên Phủ trở thành một tập đoàn lớn cứ ưu thế nhất ở Đông Dương?

A. Kế hoạch Nava vô quy trình triển khai vẫn với sự kiểm soát và điều chỉnh.

B. Điện Biên Phủ trở nên điểm quyết đấu kế hoạch bởi Pháp dữ thế chủ động lựa lựa chọn.

C. Pháp đặc biệt ý thức về địa điểm kế hoạch cần thiết của Điện Biên.

D. Kế hoạch Nava của Pháp đã biết thành thất bại trọn vẹn.

Đáp án: D

Giải thích: Kế hoạch Nava của Pháp đã biết thành thất bại trọn vẹn ko cần là nguyên vẹn nhân khiến cho Pháp trở thành Điện Biên Phủ trở thành một tập đoàn lớn cứ ưu thế nhất ở Đông Dương

Câu 11. Điện Biên Phủ được tổ chức triển khai trở thành bao nhiêu phân quần thể, với từng nào cứ điểm?

A. 2 phân quần thể, 45 cứ điểm.

B. 3 phân quần thể, 49 cứ điểm.

C. 3 phân quần thể, 59 cứ điểm.

D. 2 phân quần thể, 49 cứ điểm.

Đáp án: B

Giải thích: Điện Biên Phủ được tổ chức triển khai trở thành 3 phân quần thể với 49 cứ điểm.

Câu 12. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân nước Việt Nam đã

A. khắc ghi mốc thắng lợi của cuộc kháng chiến kháng Pháp.

B. thực hiện vỡ nợ trọn vẹn plan Nava của thực dân Pháp.

C. buộc Pháp cần ngồi xuống thương lượng bên trên Giơnevơ.

D. những bước đầu thực hiện vỡ nợ plan Nava của thực dân Pháp.

Đáp án: B

Giải thích: Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân nước Việt Nam đã trải vỡ nợ trọn vẹn plan Nava của thực dân Pháp.

Câu 13. Điểm yếu ớt của tập đoàn lớn cứ điểm Điện Biên Phủ bởi Pháp xây cất năm 1953 là

A. nằm tại vùng lòng chảo Điện Biên, tứ phía đều phải sở hữu núi xung quanh, đặc biệt thuận tiện cho tới tớ tổ chức triển khai tấn công.

B. không ở gần hậu phương của Pháp, rất giản đơn xa lánh Lúc lối đổ xô bị kiểm soát.

C. nằm tại địa phận trọng yếu ớt, cả nhì mặt mày đều quyết tâm cướp lưu giữ.

D. khối hệ thống công sự không tồn tại địa hình địa vật chở che, rất giản đơn bị tớ tấn công kiểm soát.

Đáp án: D

Giải thích: Điểm yếu ớt của tập đoàn lớn cứ điểm Điện Biên Phủ bởi Pháp xây cất năm 1953 là khối hệ thống công sự không tồn tại địa hình địa vật chở che, rất giản đơn bị tớ tấn công kiểm soát.

Câu 14. Nội dung đa phần vô bước loại nhất của Kế hoạch Nava là

A. phòng thủ kế hoạch ở miền Nam, tiến công kế hoạch ở miền Bắc.

B. tiến công kế hoạch ở nhì miền Bắc – Nam.

C. phòng thủ kế hoạch ở miền Bắc, tiến công kế hoạch ở miền Nam.

D. phòng thủ kế hoạch ở nhì miền Bắc – Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Nội dung đa phần vô bước loại nhất của Kế hoạch Nava là phòng thủ kế hoạch ở miền Bắc, tiến công kế hoạch ở miền Nam.

Câu 15. Nội dung nào là không cần là ý nghĩa sâu sắc của chiến dịch lịch sử vẻ vang Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân Việt Nam?

A. Đập tan plan Nava và từng ý trang bị của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

B. Giáng đòn ra quyết định vô ý chí xâm lăng của Pháp.

C. Làm xoay gửi viên diện cuộc chiến tranh Đông Dương.

D. Hoàn trở thành cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân công ty bên trên phạm vi toàn quốc.

Đáp án: D

Giải thích: Hoàn trở thành cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân công ty bên trên phạm vi toàn quốc ko cần là ý nghĩa sâu sắc của chiến dịch lịch sử vẻ vang Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân Việt Nam

Câu 16. Nội dung nào là phản ánh đích tình hình của Pháp ở Điện Biên Phủ sau cuộc tấn công loại nhì của quân tớ (4/1954)?

A. Toàn cỗ phân quần thể Nam bị chi khử.

B. Sân cất cánh Mường Thanh bị kiểm soát, phân quần thể Nam bị chi khử.

C. đa phần du lịch phía đông đúc phân quần thể Trung tâm đã biết thành tổn thất, cầu tiếp viện sản phẩm không trở nên kiểm soát.

Xem thêm: một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật

D. Phân quần thể Bắc bại liệt liệt, phân quần thể Nam và phân quần thể Trung tâm bị vây hãm nghiêm ngặt.

Đáp án: D

Giải thích: Sau cuộc tấn công loại nhì của quân tớ (4/1954), phân quần thể Bắc của Pháp ở Điện Biên Phủ bị bại liệt liệt, phân quần thể Nam và phân quần thể Trung tâm bị vây hãm nghiêm ngặt.

Câu 17. Cuộc kháng chiến kháng thực dân Pháp của dân chúng nước Việt Nam (1945 – 1954) kết thúc đẩy bởi vì sự khiếu nại

A. chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 giành thắng lợi.

B. chiến dịch Biên giới thu – đông đúc năm 1950 giành thắng lợi.

C. Hiệp toan Giơnevơ về Đông Dương được kí kết (21 – 7 – 1954).

D. cuộc Tiến công kế hoạch Đông – Xuân 1953 – 1954 giành thắng lợi.

Đáp án: C

Giải thích: Cuộc kháng chiến kháng thực dân Pháp của dân chúng nước Việt Nam (1945 – 1954) kết thúc đẩy bởi vì sự khiếu nại Hiệp toan Giơnevơ về Đông Dương được kí kết (21 – 7 – 1954).

Câu 18. Thắng lợi nào là tiếp sau đây vẫn đập tan trọn vẹn Kế hoạch Nava của thực dân Pháp?

A. Cuộc tấn công kế hoạch Đông – Xuân 1953 – 1954.

B. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

C. Hiệp toan Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết.

D. Chiến thắng Bắc Tây Nguyên mon 2 – 1954.

Đáp án: B

Giải thích: Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 vẫn đập tan trọn vẹn Kế hoạch Nava của thực dân Pháp.

Câu 19. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, từ thời điểm ngày 13 cho tới ngày 17-3-1954, quân tớ tấn công và chi khử địch ở

A. cụm cứ điểm Him Lam và toàn cỗ phân quần thể Bắc.

B. những cứ điểm phía đông đúc phân quần thể Trung tâm.

C. toàn cỗ phân quần thể Trung tâm.

D. toàn cỗ phân quần thể Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, từ thời điểm ngày 13 cho tới ngày 17-3-1954, quân tớ tấn công và chi khử địch ở cụm cứ điểm Him Lam và toàn cỗ phân quần thể Bắc.

Câu đôi mươi. Năm 1953, Sở Chính trị Trung ương Đảng ra quyết định ngỏ chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm mục đích

A. chi khử sinh lực địch, giải tỏa vùng Tây Bắc, tạo nên ĐK giải tỏa Bắc Lào.

B. chi khử sinh lực địch, giải tỏa vùng Tây Bắc, tạo nên ĐK giải tỏa Hạ Lào.

C. chi khử sinh lực địch, giải tỏa vùng Tây Bắc, tạo nên ĐK giải tỏa Thượng Lào.

D. chi khử sinh lực địch, tạo nên ĐK giải tỏa Việt Bắc.

Đáp án: A

Giải thích: Năm 1953, Sở Chính trị Trung ương Đảng ra quyết định ngỏ chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm mục đích chi khử sinh lực địch, giải tỏa vùng Tây Bắc, tạo nên ĐK giải tỏa Bắc Lào.

Câu 21. Ai là trưởng phi hành đoàn đại biểu nước Việt Nam cho tới dự Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương?

A. Nguyễn Duy Trinh.

B. Phạm Văn Đồng.

C. Xuân Thuỷ.

D. Nguyễn Thị Bình.

Đáp án: B

Giải thích: Phạm Văn Đồng là trưởng phi hành đoàn đại biểu nước Việt Nam cho tới dự Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương.

Câu 22. Quyền dân tộc bản địa cơ phiên bản tuy nhiên dân chúng nước Việt Nam được ghi nhận vô nội dung Hiệp toan Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương là

A. quyền tự động công ty, dân tộc bản địa tự động quyết, chu toàn bờ cõi.

B. song lập, độc lập, ko can thiệp vô việc làm nội cỗ.

C. song lập, độc lập, thống nhất và chu toàn bờ cõi.

D. song lập, thống nhất, quyền tự động quyết và quyền đồng đẳng.

Đáp án: C

Giải thích: Quyền dân tộc bản địa cơ phiên bản tuy nhiên dân chúng nước Việt Nam được ghi nhận vô nội dung Hiệp toan Giơ-ne-vơ là song lập, độc lập, thống nhất và chu toàn bờ cõi.

Câu 23. Theo Hiệp toan Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, nước Việt Nam tiếp tục thống nhất tổ quốc bởi vì con cái đường

A. tổng tuyển chọn cử tự tại vô toàn quốc bên dưới sự giám sát của một Ủy ban quốc tế.

B. thỏa thuận hợp tác thân ái tổ chức chính quyền nhì mặt mày nhằm sát nhập 2 miền sau khoản thời gian Pháp rút không còn.

C. trưng cầu dân ý nhì miền nhằm xác lập việc thống nhất tiếp tục ra mắt bằng phương pháp thức nào là.

D. trưng cầu chủ ý của dân chúng Nam Sở nhằm xác lập sau này của miền Nam nước Việt Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Theo Hiệp toan Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, nước Việt Nam tiếp tục thống nhất tổ quốc bởi vì tuyến đường tổng tuyển chọn cử tự tại vô toàn quốc bên dưới sự giám sát của một Ủy ban quốc tế.

Câu 24. Ủy ban quốc tế giám sát việc thực hành Hiệp toan Giơ-ne-ve ở nước Việt Nam bao hàm những nước nào?

A. In-đô-nê-xia, đè Độ, Ba Lan

B. In-đô-nê-xia, đè Độ, Ca-na-đa

C. Ca-na-đa, đè Độ, Ba Lan

D. Ca-na-đa, đè Độ, Nam Tư

Đáp án: C

Giải thích: Ủy ban quốc tế giám sát việc thực hành Hiệp toan Giơ-ne-ve ở nước Việt Nam bao hàm đè Độ, Ba Lan, Ca-na-đa.

Câu 25.Thắng lợi quân sự chiến lược nào là của quân dân nước Việt Nam đã trải vỡ nợ những bước đầu Kế hoạch Nava?

A. Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).

B. Cuộc tấn công kế hoạch Đông – Xuân (1953-1954).

C. Chiến dịch Việt Bắc thu – đông đúc (1947).

D. Chiến dịch Biên Giới thu – đông đúc (1950).

Đáp án: B

Giải thích: Cuộc tấn công kế hoạch Đông – Xuân (1953-1954) đã trải vỡ nợ những bước đầu Kế hoạch Nava.

Câu 26. Pháp lại đồng ý thương lượng với nước Việt Nam ở Hội nghị Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương vì

A. mức độ nghiền của Liên Xô.

B. Pháp kinh sợ Trung Quốc trả quân quý phái trợ giúp nước Việt Nam.

C. bị thất bại ở Điện Biên Phủ.

D. dư luận dân chúng trái đất phản đối.

Đáp án: C

Giải thích: Pháp lại đồng ý thương lượng với nước Việt Nam ở Hội nghị Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương vì thế bị thất bại ở Điện Biên Phủ.

Câu 27.Nguyên nhân cơ phiên bản ra quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến kháng thực dân Pháp (1945 – 1954) của dân chúng nước Việt Nam là

A. sự chỉ dẫn thông minh của Đảng, hàng đầu là Chủ tịch Sài Gòn.

B. truyền thống lịch sử yêu thương nước, hero quật cường của dân tộc bản địa.

C. địa thế căn cứ hậu phương vững chãi và khối liên minh toàn dân.

D. tình liên minh đại chiến của dân chúng phụ thân nước Đông Dương.

Đáp án: A

Giải thích: tại sao cơ phiên bản ra quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến kháng thực dân Pháp (1945 – 1954) của dân chúng nước Việt Nam là sự việc chỉ dẫn thông minh của Đảng, hàng đầu là Chủ tịch Sài Gòn.

Câu 28. Thắng lợi lớn số 1 tuy nhiên Hiệp toan Giơnevơ năm 1954 đem đến so với dân chúng nước Việt Nam là

A. những mặt mày tham ô chiến triển khai ngừng phun, lập lại tự do ở nước Việt Nam.

B. những mặt mày tham ô chiến triển khai cuộc tập trung, gửi quân, gửi uỷ thác chống.

C. hiệp nghị cấm trả quân group và vũ trang quốc tế vô nước Việt Nam.

D. những nước tham gia khẳng định tôn trọng những quyền dân tộc bản địa cơ phiên bản của nước Việt Nam.

Đáp án: D

Giải thích: Thắng lợi lớn số 1 tuy nhiên Hiệp toan Giơnevơ năm 1954 đem đến so với dân chúng nước Việt Nam là những nước tham gia khẳng định tôn trọng những quyền dân tộc bản địa cơ phiên bản của nước Việt Nam.

Câu 29. Theo Hiệp toan Giơ-ne-vơ năm 1954, lực lượng kháng chiến Lào tiếp tục tập trung ở

A. Sầm Nưa, Viêng Chăn.

B. Phong-xa-lì, Thà Khẹt.

C. Sầm Nưa, Phong-xa-lì.

D. Luông-pha-băng, Thà Khẹt.

Đáp án: C

Giải thích: Theo Hiệp toan Giơ-ne-vơ năm 1954, lực lượng kháng chiến Lào tiếp tục tập trung ở Sầm Nưa và Phong-xa-lì.

Câu 30. Cuộc kháng chiến kháng thực dân Pháp xâm lăng của dân chúng Đông Dương (1953 – 1954) kết thúc đẩy bởi vì giải pháp

A. chủ yếu trị.

B. quân sự chiến lược.

C. tài chính.

D. văn hóa truyền thống.

Đáp án: A

Giải thích: Cuộc kháng chiến kháng thực dân Pháp xâm lăng của dân chúng Đông Dương (1953 – 1954) kết thúc đẩy bởi vì biện pháp chủ yếu trị, này là thương lượng và kí tiếp Hiệp toan Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương.

Câu 31. Hạn chế của Hiệp toan Giơnevơ năm 1954 so với nước Việt Nam là

A. ko giải tỏa được vùng nào là ở việt nam.

B. mới nhất giải tỏa được miền Bắc.

C. chỉ giải tỏa được miền Nam.

D. chỉ giải tỏa được vùng Tây Bắc.

Đáp án: B

Xem thêm: cảm nhận bài thơ quê hương

Giải thích: Hạn chế của Hiệp toan Giơnevơ năm 1954 so với nước Việt Nam là mới nhất giải tỏa được miền Bắc. Cuộc đấu giành giật cách mệnh vẫn cần nối tiếp nhằm giải tỏa miền Nam, thống nhất tổ quốc.

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 với đáp án ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 20: Cuộc kháng chiến cả nước kháng thực dân Pháp kết thúc đẩy (1953-1954) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu giành giật kháng Đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền Sài Thành ở miền Nam (1954-1965) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu giành giật kháng Đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền Sài Thành ở miền Nam (1954-1965) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền tổ quốc thẳng đại chiến kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa vặn đại chiến vừa vặn phát triển (1965-1973) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền tổ quốc thẳng đại chiến kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa vặn đại chiến vừa vặn phát triển (1965-1973) (phần 2)

Săn SALE shopee mon 12:

  • Đồ sử dụng học hành giá khá mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official