trắc nghiệm lịch sử 11 bài 20Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài trăng tròn (có đáp án): Chiến sự lan rộng ra đi ra cả nước

Câu 1. Sau khi sở hữu được sáu tỉnh Nam Kì, thực dân Pháp đã trải gì?

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm lịch sử 11 bài 20

A. Tìm cơ hội xoa vơi cuộc đấu giành giật của nhân dân

B. Tìm cơ hội mua sắm chuộc triều đình ngôi nhà Nguyễn

C. Bắt tay thiết lập máy bộ thống trị, sẵn sàng plan tiến công đi ra Bắc Kì

D. Ngừng plan không ngừng mở rộng trận đánh nhằm gia tăng lực lượng

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Nội dung nào là không phản ánh đích thị quyết sách trong phòng Nguyễn sau thời điểm Pháp đã sở hữu sáu tỉnh Nam Kì?

A. Tiếp tục tiến hành quyết sách “Bế quan tiền lan cảng”

Quảng cáo

B. Cử những phái bộ cút Pháp nhằm thương thảo đề nghị lại sáu tỉnh Nam Kì

C. Đàn áp đẫm ngày tiết những cuộc khởi nghĩa của nhân dân

D. Từ chối từng đề xuất cách tân duy tân khu đất nước

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 116 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Đứng trước vận nước nguy cấp nan, ai là kẻ đang được bạo dạn kéo lên triều đình những bạn dạng điếu trần, phân bua chủ kiến cách tân duy tân?

A. Nguyễn Tri Phương       B. Nguyễn Trường Tộ

C. Tôn Thất Thuyết       D. Hoàng Diệu

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 116 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Để sẵn sàng tiến công đi ra Bắc Kì phiên loại nhất, thực dân Pháp đã trải gì?

A. Xây dựng lực lượng quân team ở Bắc Kì

B. Tăng cường viện binh hỗ trợ mang đến quân ở Bắc Kì

C. Cử con gián điệp đi ra Bắc cầm tình hình và mách bảo một trong những tín loại Công giáo lầm lạc

D. Gây mức độ éo buộc triều đình ngôi nhà Nguyễn kí hiệp ước mới

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Thực dân Pháp đang được viện cớ nào là nhằm tiến công đi ra Bắc Kì phiên loại nhất (1873)?

A. Nhà Nguyễn vẫn nối tiếp quyết sách “bế quan tiền lan cảng”

B. Nhà Nguyễn đàn áp đẫm ngày tiết những cuộc khởi nghĩa của nông dân

C. Nhà Nguyễn nhờ giải quyết và xử lý “vụ Đuypuy”

Quảng cáo

D. Nhà Nguyễn phản đối những quyết sách ngạo ngược của Pháp

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Tướng Pháp lãnh đạo cuộc tiến công đi ra Bắc Kì phiên loại nhất (1873) là

A. Gácniê       B. Bôlaéc

C. Rivie       D. Rơve

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Ngày 20-11-1873, quân Pháp đang được nổ súng tiến công thành phố nào là ở Bắc Kì?

A. Hà Nội       B. Hung Yên

C. Hải Dương       D. Nam Định

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Vì sao quân team triều đình nhanh gọn lẹ thất thủ bên trên trở nên Hà Nội Thủ Đô năm 1873?

A. Triều đình ngôi nhà Nguyễn đang được đầu sản phẩm thực dân Pháp

B. Quân triều đình kháng cự yếu hèn ớt nên nhanh gọn lẹ tan rã

C. Quân triều đình chỉ chống thủ, và ko kết phù hợp với quần chúng. # kháng chiến

D. Triều đình mải lo sợ ứng phó với trào lưu đấu giành giật của nhân dân

Đáp án: C

Giải thích: Câu liên hệ

Câu 9. Trận tiến công nào là tạo nên được giờ đồng hồ vang lớn số 1 ở Bắc Kì năm 1873?

A. Trận vây hãm quân thù nhập trở nên Hà Nội

B. Trận đại chiến ở cửa ngõ dù Quan Chưởng (Hà Nội)

C. Trận phục kích bên trên CG cầu giấy (Hà Nội)

D. Trận phục kích bên trên cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa)

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Trong trận CG cầu giấy (Hà Nội) phiên loại nhất (12-1873), thương hiệu tướng tá Pháp nào là đang được tử trận?

A. Gácniê       B. Rivie

C. Hácmăng       D. Đuypuy

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Trong trận đại chiến ở cửa ngõ dù Quan Chưởng, ai đó đã lãnh đội binh sĩ đại chiến cho tới nằm trong nhằm bảo đảm an toàn thành?

A. Một viên Chưởng cơ       B. Nguyễn Tri Phương

C. Lưu Vĩnh Phúc       D. Hoàng Tá Viêm

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Chiến thắng CG cầu giấy phiên loại nhất (1873) đang được khiến cho thực dân Pháp phải

A. tăng thời gian nhanh viện binh hỗ trợ đi ra Bắc Kì

B. hoang đem lo sợ kinh hãi và thăm dò cơ hội thương lượng

C. bàn plan không ngừng mở rộng cuộc chiến tranh xâm lăng đi ra Bắc Kì

D. ráo riết tăng nhanh tiến hành thủ đoạn xâm lăng toàn cỗ Việt Nam

Xem thêm: việc phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông hồng chủ yếu nhằm

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Hãy bố trí những sự khiếu nại tại đây theo như đúng trình tự động thời gian:

1. Pháp nổ súng tiến công trở nên Hà Nội Thủ Đô phiên loại nhất

2. Phong trào phản đối triều đình ngôi nhà Nguyễn kí Hiệp ước Giáp Tuất dưng cao từng cả nước

3. Thực dân Pháp phái đại úy Gácniê đem quân đi ra Bắc

A. 1,2,3       B. 2,1,3

C. 3,2,1       D. 3,1,2

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Vì sao thực dân Pháp thăm dò cơ hội thương lượng với triều đình ngôi nhà Nguyễn nhằm kí kết bạn dạng hiệp ước mới mẻ nhập năm 1874?

A. Pháp thất bại trong các việc xâm chiếm trở nên Hà Nội

B. Pháp bị ngăn tiến công ở Thanh Hóa

C. Pháp thất bại nhập trận CG cầu giấy phiên loại nhất

D. Pháp thất bại nhập trận CG cầu giấy phiên loại hai

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Triều đình ngôi nhà Nguyễn đã trải gì sau thành công của quân dân tớ bên trên trận CG cầu giấy phiên loại nhất (1873)?

A. Kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874) với thực dân Pháp

B. Lãnh đạo quần chúng. # kháng chiến chống Pháp

C. Cử Tổng đốc Hoàng Diệu nối tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến

D. Tiến hành cách tân duy tân khu đất nước

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Hiệp ước nào là sau đây khắc ghi việc triều đình ngôi nhà Nguyễn đầu tiên quá nhận sáu tỉnh Nam Kì là khu đất nằm trong Pháp?

A. Hiệp ước Nhâm Tuất       B. Hiệp ước Giáp Tuất

C. Hiệp ước Hácmăng       D. Hiệp ước Patơnốt

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Thực dân Pháp đang được viện cớ nào là nhằm xâm lăng Bắc Kì phiên loại nhị (1882)?

A. Nhà Nguyễn vẫn nối tiếp quyết sách “bế quan tiền lan cảng”

B. Nhà Nguyễn đàn áp đẫm ngày tiết những cuộc khởi nghĩa của nông dân

C. Nhà Nguyễn nối tiếp sở hữu sự giao hiếu với ngôi nhà Thanh ở Trung Quốc

D. Nhà Nguyễn vi phạm Hiệp ước Giáp Tuất (1874)

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Tên tướng tá Pháp nào là đang được lãnh đạo cuộc tấn công đi ra Bắc Kì phiên loại hai?

A. Gácniê       B. Rivie

C. Cuốcbê       D. Đuypuy

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 19. Người chỉ dẫn quan tiền quân triều đình ngăn chặn cuộc tiến công trở nên Hà Nội Thủ Đô phiên loại nhị (1882) của quân Pháp là

A. Nguyễn Tri Phương       B. Lưu Vĩnh Phúc

C. Hoàng Diệu       D. Hoàng Tá Viêm

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 120 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu trăng tròn. Chiến thắng CG cầu giấy phiên loại nhị minh chứng điều gì về niềm tin kháng chiến chống Pháp của quần chúng. # ta?

A. Lòng yêu thương nước và quyết tâm bảo đảm an toàn Tổ quốc của quần chúng. # ta

B. Tinh thần liên kết đằm thắm triều đình và quần chúng. # nhập kháng chiến

C. Lối tiến công giặc tài tình của quần chúng. # ta

D. Sự kết hợp uyển chuyển, đồng nhất của quân và dân ta

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 121 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 21. Chiến thắng CG cầu giấy phiên loại nhất (1873) và phiên loại nhị (1883) đều là chiến công của lực lượng nào?

A. Dân binh Hà Nội

B. Quan quân đấu sĩ triều đình

C. Quân Cờ đen giòn của Lưu Vĩnh Phúc

D. Quân Cờ đen giòn của Lưu Vĩnh Phúc kết phù hợp với quân của Hoàng Tá Viêm

Đáp án: D

Giải thích: Câu liên hệ

Câu 22. Sự khiếu nại nào là khắc ghi sự đầu sản phẩm trọn vẹn của triều đình ngôi nhà Nguyễn trước sự việc xâm lăng của thực dân Pháp?

A. Quân Pháp tiến công và sở hữu được Thuận An

B. Triều đình kí Hiệp ước Hácmăng (1883) và Hiệp ước Patơnốt (1884)

C. Thành Hà Nội Thủ Đô thất thủ phiên loại nhất (1873)

D. Thành Hà Nội Thủ Đô thất thủ phiên loại nhị (1882)

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 123 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 11 sở hữu đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 21: Phong trào yêu thương nước chống Pháp của quần chúng. # tớ cuối thế kỉ XIX (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 21: Phong trào yêu thương nước chống Pháp của quần chúng. # tớ cuối thế kỉ XIX (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22: Xã hội VN nhập cuộc khai quật nằm trong địa phiên loại nhất của thực dân Pháp (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22: Xã hội VN nhập cuộc khai quật nằm trong địa phiên loại nhất của thực dân Pháp (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh VN từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến giành giật toàn cầu loại nhất (1914) (phần 1)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng học hành giá rất mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học