trắc nghiệm gdcd 11 bài 13



Trong công tác sách mới mẻ, GDCD 11 được thay tên trở nên giáo dục và đào tạo Kinh tế & Pháp luật 11. Với thắc mắc trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13 có đáp án Kết nối học thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn tập luyện trắc nghiệm giáo dục và đào tạo công dân 11 Bài 13.

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13 với đáp án (sách mới)

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm gdcd 11 bài 13

 • (Kết nối tri thức) Trắc nghiệm KTPL 11 Bài 13: Quyền và nhiệm vụ cơ bạn dạng của công dân nhập nhập cuộc quản lí lí non nước và xã hội

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Trắc nghiệm KTPL 11 Bài 13: Quyền và nhiệm vụ công dân nhập nhập cuộc quản lí lí non nước và xã hội

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Trắc nghiệm KTPL 11 Bài 13: Quyền và nhiệm vụ của công dân nhập nhập cuộc quản lí lí non nước và xã hội

  Xem chi tiết




Lưu trữ: Câu chất vấn trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13: Chính sách dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy, khoa học tập và technology, văn hóa truyền thống (sách cũ)

Câu 1: Nhiệm vụ của dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy ở việt nam là

A. Đào tạo nên nhân loại nước ta cải tiến và phát triển toàn diện

B. Nâng cao dân trí, đào tạo và giảng dạy lực lượng lao động, tu dưỡng nhân tài

C. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, tiến bộ hóa khu đất nước

D. Giữ gìn, cải tiến và phát triển và quảng bá văn minh nhân loại

Đáp án: B

Câu 2:Thực hiện nay công bình xã hội nhập dạy dỗ nhằm

A. Đảm bảo quyền học hành trong cả đời của công dân

B. Tạo từng ĐK nhằm người bần hàn với thời cơ được học tập tập

C. Tạo môi trường thiên nhiên mang đến công dân nâng lên nhận thức

D. Đáp ứng nhu yếu học hành của công dân

Quảng cáo

Đáp án: B

Câu 3: Một trong mỗi phương phía cơ bạn dạng của quyết sách dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy ở việt nam là

A. Nâng cao dân trí, đào tạo và giảng dạy lực lượng lao động, tu dưỡng nhân tài

B. Nâng cao quality, hiệu suất cao dạy dỗ và khoan tạo

C. Nâng cao nắm vững và nút thưởng thức văn hóa

D. Nâng cao hiệu suất cao của hoạt động và sinh hoạt khoa học tập và công nghệ

Đáp án: B

Câu 4: Nhà nước kêu gọi từng nguồn lực có sẵn nhằm cải tiến và phát triển dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy là tiến hành nội dung của phương hướng?

A. Mở rông quy tế bào giáo dục

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang đến giáo dục

C. Thực hiện nay công bình xã hội nhập giáo dục

D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Đáp án: B

Câu 5: Nhà nước đẩy mạnh liên minh với những nước nhập chống và quốc tế về dạy dỗ là nhằm

A. Tiếp cận chuẩn chỉnh mực dạy dỗ tiên tiến và phát triển của thế giới

B. Mở rộng lớn quy tế bào giáo dục

C. Đa dạng hóa những kiểu dáng giáo dục

D. Mở rộng lớn mối liên hệ chia sẻ quốc tế

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 6: Nội dung nào là bên dưới đay nằm trong phương vị trí hướng của chủ yếu scahs dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy nước ta?

A. Chủ động và tích vô cùng hội nhập kinh tế tài chính quốc tế

B. Củng cố và đẩy mạnh mối liên hệ với những nước

C. Xây dựng tiềm năng khoa học tập và công nghệ

D. Tăng cường liên minh quốc tế về dạy dỗ và khoan tạo

Đáp án: D

Câu 7: Phát triển dạy dỗ là việc nghiệp của

A. Nhà nước và của toàn dân

B. Đảng và Nhà nước

C. Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo

D. Nhà nước và Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo

Đáp án: A

Câu 8: Nhà nước với quyết sách đích thị đắn trong công việc cải tiến và phát triển, đào tạo và giảng dạy, bồi chăm sóc, dùng nhân tài là nhằm

A. Nâng cao quality, hiệu suất cao dạy dỗ và khoan tạo

B. Ưu tiên thứ nhất mang đến giáo dục

C. Thực hiện nay công bình xã hội nhập giáo dục

D. Mở rộng lớn quy tế bào giáo dục

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 9: Muốn nâng lên quality, hiệu suất cao dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy, tất cả chúng ta phải

A. Thực hiện nay dạy dỗ trọn vẹn, thay đổi nội dung, cách thức dạy dỗ học

Xem thêm: văn kiện nào sau đây được hội nghị thành lập đảng cộng sản việt nam đầu năm 1930 thông qua

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang đến giáo dục

C. Tăng cường liên minh quốc tế và giáo dục

D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Đáp án: A

Câu 10: Đa dạng hóa những mô hình ngôi trường lớp và những kiểu dáng dạy dỗ là nội dung cơ bạn dạng của phương phía nào là bên dưới đây?

A. Mở rộng lớn quy tế bào giáo dục

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang đến giáo dục

C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

D. Thực hiện nay công bình xã hội nhập giáo dục

Đáp án: C

Câu 11: Đảng và Nhà việt nam coi dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy là

A. Yếu tố ra quyết định nhằm cải tiến và phát triển khu đất nước

B. Nhân tố cần thiết nhập quyết sách của Nhà nước

C. Chính sách xã hội cơ bản

D. Quốc sách mặt hàng đầu

Đáp án: D

Câu 12: Thực hiện nay chất lượng tốt phương phía cơ bạn dạng của quyết sách dạy dỗ và giáo tiếp tục góp thêm phần nhập việc

A. Thức đẩy cải tiến và phát triển kinh tế tài chính của khu đất nước

B. Thức đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, tiến bộ hóa khu đất nước

C. Đáp ứng nhu yếu học hành của nhân dân

D. Đào tạo nên nhân loại nước ta cải tiến và phát triển trọn vẹn, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của khu đất nước

Đáp án: D

Câu 13: Phương phía nào là tiếp sau đây của quyết sách dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy đem chân thành và ý nghĩa nhân bản thâm thúy của việc nghiệp dạy dỗ nước ta?

A. Nâng cao quality, hiệu suất cao dạy dỗ và khoan tạo

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang đến giáo dục

C. Thực hiện nay công bình xã hội nhập giáo dục

D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Đáp án: C

Câu 14: Để người học tập tiếp cận với những nền dạy dỗ tiên tiến và phát triển bên trên toàn cầu, quyết sách dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy việt nam đưa ra phương phía nào là bên dưới đây?

A. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang đến giáo dục

B. Mở rộng lớn quy tế bào giáo dục

C. Tăng cường liên minh quốc tế về dạy dỗ và khoan tạo

D. Đổi mới mẻ nội dung và phương phía dạy dỗ học

Đáp án: C

Câu 15: Nhà nước tiến hành quyết sách miễn, rời chi phí khóa học mang đến học viên với yếu tố hoàn cảnh mái ấm gia đình trở ngại là thể hiện

A. Chu trương dạy dỗ toàn diện

B. Công vị xã hội nhập giáo dục

C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

D. Sự quan hoài cho tới dạy dỗ và khoan tạo

Đáp án: B

Câu 16: Nhà nước vận dụng quyết sách tín dụng thanh toán ưu đãi so với SV những ngôi trường cao đẳng, ĐH với yếu tố hoàn cảnh trở ngại là thực hiện

A. Xóa đói rời bần hàn nhập giáo dục

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư giáo dục

C. Công vị xã hội nhập giáo dục

D. Xã hội hóa giáo dục

Đáp án: C

Câu 17: Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên tổ chức triển khai những kì thi đua học viên xuất sắc nhằm mục tiêu mục tiêu nào là bên dưới đây

A. Thực hiện nay tiềm năng đào tạo và giảng dạy nhân tài mang đến khu đất nước

B. Phát triển tiềm năng trí tuệ của những người học

C. Góp phần đào tạo và giảng dạy mối cung cấp lực lượng lao động mang đến khu đất nước

D. Khuyến khích người học tập nhập cuộc học tập tập

Đáp án: A

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm GDCD 11 với đáp án, hoặc khác:

 • Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13: Chính sách dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy, khoa học tập và technology, văn hóa truyền thống (phần 4)
 • Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13 (mức chừng Vận dụng thấp)
 • Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13 (mức chừng Vận dụng cao)
 • Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14: Chính sách quốc chống bình an (phần 1)
 • Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14: Chính sách quốc chống bình an (phần 2)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.




Giải bài xích tập luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học