trắc nghiệm địa 11 bài 1Với thắc mắc trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 1 với đáp án sách mới nhất Kết nối học thức, Chân trời phát minh, Cánh diều không hề thiếu những cường độ nhận ra, thông hiểu, vận dụng sẽ hỗ trợ học viên ôn tập luyện trắc nghiệm Địa 11 Bài 1.

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 1 với đáp án (sách mới)

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm địa 11 bài 1

 • (Kết nối tri thức) Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 1: Sự khác lạ về chuyên môn trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội của những group nước

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 1: Sự khác lạ về chuyên môn trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội của những group nước

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 1: Sự khác lạ về chuyên môn trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội của những group nước

  Xem chi tiết

Lời giải sgk Địa Lí 11 Bài 1:

 • (Kết nối tri thức) Giải Địa Lí 11 Bài 1: Sự khác lạ về chuyên môn trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội của những group nước

  Xem lời nói giải

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Địa Lí 11 Bài 1: Sự khác lạ về chuyên môn trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội của những group nước

  Xem lời nói giải

 • (Cánh diều) Giải Địa Lí 11 Bài 1: Sự khác lạ về chuyên môn trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội của những group nước

  Xem lời nói giải
Lưu trữ: Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 1 (sách cũ)

Câu 1: Lý do đa số tạo sự tương phản về chuyên môn trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội thân thiện group nước trở nên tân tiến với đang được trở nên tân tiến là

A. Thành phần chủng tộc và tôn giáo.

B. Quy tế bào dân sinh và cơ cấu tổ chức dân sinh.

C. Trình chừng khoa học tập – kỹ năng.

D. Điều khiếu nại ngẫu nhiên và khoáng sản vạn vật thiên nhiên.

Đáp án: C

Giải mến : Các nước bên trên toàn cầu với sự không giống nhau về ngẫu nhiên, dân ở, kinh tế tài chính - xã hội nên được chia thành nhị group nước: trở nên tân tiến và đang được trở nên tân tiến. Các group nước với sự tương phản rất rõ ràng về chuyên môn trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội, sự tương phản này đa số là vì sự không giống nhau về chuyên môn khoa học tập – kỹ năng, quality mối cung cấp làm việc,…

Câu 2: Ý này tại đây ko nên là biểu lộ về chuyên môn trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội của những nước trị triển?

A. Đầu tư rời khỏi quốc tế nhiều

B. Dân số nhộn nhịp và tăng nhanh

C. GDP trung bình đầu người cao

D. Chỉ số trở nên tân tiến ccon người ở tại mức cao

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải mến : Mục 1, SGK/6 – 7 địa lí 11 cơ bạn dạng.

Câu 3: Biểu hiện nay về chuyên môn trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội của những nước đang được trở nên tân tiến ko bao gồm

A. Nợ quốc tế nhiều

B. GDP trung bình đầu người thấp

C. Tỉ lệ ngày càng tăng dân sinh ngẫu nhiên cao

D. Chỉ số trở nên tân tiến nhân loại ở tại mức thấp

Đáp án: C

Giải mến : Mục 1, SGK/6 – 7 địa lí 11 cơ bạn dạng.

Câu 4: Nước này sau đây với những nước công nghiệp mới nhất (NICs)?

A. Hoa Kì, Nhật Bản, Pháp

B. Pháp, Bô-li-vi-a, nước ta

C. Ni-giê-ri-a, Xu-đăng, Công-gô

D. Nước Hàn, Bra-xin, Ác-hen-ti-na

Đáp án: D

Giải mến : Mục 1, SGK/ 7 địa lí 11 cơ bạn dạng.

Câu 5: Điểm khác lạ nhập cơ cấu tổ chức GDP phân theo đòi điểm kinh tế tài chính của tập thể nhóm nước trở nên tân tiến đối với group nước đang được trở nên tân tiến là:

A. Tỉ trung tâm III cực kỳ cao

B. Tỉ trung tâm II cực kỳ thấp

C. Tỉ trung tâm I vẫn còn đang cao

D. Cân đối về tỉ trọng Một trong những điểm

Đáp án: A

Giải mến : Mục 2, SGK/ 7 địa lí 11 cơ bạn dạng.

Quảng cáo

Câu 6 Điểm khác lạ nhập cơ cấu tổ chức GDP phân theo đòi điểm kinh tế tài chính của tập thể nhóm nước đang được trở nên tân tiến đối với group nước trở nên tân tiến là:

A. Khu vực I với tỉ trọng cực kỳ thấp

B. Khu vực III với tỉ trọng cực kỳ cao

C. Khu vực I với tỉ trọng còn cao

D. Khu vực II với tỉ trọng cực kỳ cao

Đáp án: C

Giải mến : Mục 2, SGK/ 7 địa lí 11 cơ bạn dạng.

Cho bảng số liệu:

GDP trung bình đầu người của một số trong những nước bên trên toàn cầu năm 2013

(Đơn vị: USD)

Bài tập luyện trắc nghiệm Địa Lí 11 | Câu căn vặn trắc nghiệm Địa Lí 11

Câu 7. Nhận xét này sau đấy là đúng?

A. Các nước trở nên tân tiến với GDP/người đều bên trên 60 ngàn USD

B. GDP/người chênh chếch rộng lớn Một trong những nước trở nên tân tiến và đang được trị triển

C. Các nước đang được trở nên tân tiến không tồn tại sự chênh chếch nhiều về GDP/người

D. Không với sự chênh chếch nhiều về GDP/người Một trong những group nước

Đáp án: B

Giải mến :

- Các nước trở nên tân tiến với GDP/người đều bên trên 40 ngàn USD.

- Các nước đang được trở nên tân tiến với sự chênh chếch nhiều về GDP/người. Chẳng hạn, nước Ê-ti-ô-pi-a với trung bình là 505 USD tuy nhiên Cô-lôm-bi-a là 7831 USD, tức là vội vàng 15,5 chuyến.

- GDP/người chênh chếch rộng lớn Một trong những nước trở nên tân tiến và đang được trở nên tân tiến. Các nước trở nên tân tiến đều phải có GDP/người bên trên 40 ngàn USD, còn những nước đang được trở nên tân tiến còn không đến 10 ngàn USD.

Câu 8. Biểu đồ gia dụng mến thống nhất thể hiện nay GDP/người của những nước Thụy ĐIển, Hoa Kì, bấm Độ, Ê-ti-ô-pi-a là

A. Biểu đồ gia dụng cột

B. Biểu đồ gia dụng đường

C. Biểu đồ gia dụng tròn

D. Biểu đồ gia dụng miền

Đáp án: A

Giải mến : Căn cứ nhập bảng số liệu, đòi hỏi đề bài bác thì biểu đồ gia dụng cột là biểu đồ gia dụng mến thống nhất thể hiện nay GDP/người của những nước Thụy Điển, Hoa Kì, bấm Độ và Ê-ti-ô-pi-a.

Quảng cáo

Câu 9. Nhận xét này sau đấy là đúng?

A. GDP/người của Hoa Kì vội vàng 119,6 chuyến của Ê-ti-ô-pi-a.

B. GDP/người của THụy Điển vội vàng 119,6 chuyến của Ê-ti-ô-pi-a

C. GDP/người của Thụy Điển vội vàng 169,1 chuyến của Ê-ti-ô-pi-a

Xem thêm: tiếng việt 5 tập 2

D. GDP/người của Hoa Kì vội vàng 9,6 chuyến của bấm Độ

Đáp án: B

Giải mến :

- GDP/người của Hoa Kì vội vàng 105 chuyến của Ê-ti-ô-pi-a; 35,4 chuyến bấm Độ.

- GDP/người của Thụy Điển vội vàng 119,6 chuyến Ê-ti-ô-pi-a.

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu GDP phân theo đòi điểm của Thụy Điển và Ê-ti-ô-pi-a năm 2013

(Đơn vị: %)

Bài tập luyện trắc nghiệm Địa Lí 11 | Câu căn vặn trắc nghiệm Địa Lí 11

Dựa nhập bảng số liệu vấn đáp những thắc mắc 10,11:

Câu 10. Biểu đồ gia dụng thể hiện nay rõ ràng nhất cơ cấu tổ chức GDP của Thụy Điển và Ê-ti-ô-pi-a là:

A.Biểu đồ gia dụng cột       B.Biểu đồ gia dụng lối

C. Biểu đồ gia dụng tròn trĩnh       D.Biểu đồ gia dụng miền

Đáp án: C

Giải mến : Căn cứ nhập bảng số liệu và đòi hỏi đề bài bác (thể hiện nay cơ cấu) thì biểu đồ gia dụng tròn trĩnh là dạng biểu đồ gia dụng mến thống nhất nhằm thể hiện nay cơ cấu tổ chức GDP của Thụy Điển và Ê-ti-ô-pi-a.

Câu 11. Nhận xét này tại đây ko đúng?

A. Khu vực III của Thụy Điển với tỉ trọng cao

B. Khu vực I của Thụy Điển với tỉ trọng cực kỳ thấp

C. Cơ cấu GDP của Thụy Điển và Ê-ti-ô-pi-a với sự chênh lệch

D. Cơ cấu GDP của Thụy Điển đặc thù cho tới group nước đang được trị triển

Đáp án: D

Giải mến : Qua bảng số liệu, rút rời khỏi đánh giá sau:

- Khu vực II, III của Thụy Điển cao hơn nữa của Ê-ti-ô-pi-a. Còn điểm I của Thụy Điển thấp rộng lớn của Ê-ti-ô-pi-a.

- Khu vực III của Thụy Điển lúc lắc tỉ trọng cực kỳ cao (72,7%), còn điểm I lúc lắc tỉ trọng cực kỳ thấp (1,4%) -> Cơ cấu kinh tế tài chính của Thụy Điển đặc thù cho tới group nước đang được trở nên tân tiến.

- Khu vực I của Ê-ti-ô-pi-a lúc lắc tỉ trọng cao (45,0%), trong lúc điểm II, III lúc lắc tỉ trọng không vừa ý, nhất là điểm II (11,9%).

Câu 12. Nguyên nhân cơ bạn dạng tạo sự khác lạ về cơ cấu tổ chức GDP phân theo đòi điểm kinh tế tài chính thân thiện group nước trở nên tân tiến và đang được trở nên tân tiến là

A. Trình chừng trở nên tân tiến kinh tế

B. Sự phong phú và đa dạng về tài nguyên

C. Sự đa dạng chủng loại về bộ phận chủng tộc

D. Sự phong phú và đa dạng về mối cung cấp lao động

Đáp án: A

Giải mến : Do sự không giống nhau về chuyên môn trở nên tân tiến kinh tế tài chính Một trong những nước nên đang được tạo sự không giống nhau cơ bạn dạng về cơ cấu tổ chức GDP phân theo đòi điểm kinh tế tài chính thân thiện group nước trở nên tân tiến và đang được trở nên tân tiến. Các nước trở nên tân tiến với điểm I lúc lắc tỉ trọng cực kỳ nhỏ và điểm II, III lúc lắc tỉ trọng cực kỳ lớn; còn những nước đang được trở nên tân tiến thì ngược lại.

Câu 13. Tại group nước trở nên tân tiến, người dân với tuổi tác lâu tầm cao, vẹn toàn nhân đa số là do:

A. Môi ngôi trường sinh sống mến hợp

B. Chất lượng cuộc sống đời thường cao

C. Nguồn gốc ren di truyền

D. Làm việc và nghỉ dưỡng ăn ý lí

Đáp án: B

Giải mến : Tại group nước trở nên tân tiến, người dân với tuổi tác lâu tầm cao, vẹn toàn nhân đa số là vì quality cuộc sống đời thường cao, những công ty nó tế, bảo vệ sức mạnh trở nên tân tiến.

Câu 14. Châu lục với huổi lâu tầm của những người dân thấp nhất toàn cầu là

A. Châu Âu       B. Châu Á

C. Lục địa Châu Mỹ       D. Châu Phi

Đáp án: D

Giải mến : Châu Phi được xem như là châu lục bần hàn, đa số những nước tầm thường trở nên tân tiến triệu tập ở lục địa này. Kinh tế tầm thường trở nên tân tiến kéo Từ đó là những phúc lợi xã hội, nó tế, bảo vệ sức mạnh còn nhiều giới hạn kéo đến tuổi tác lâu tầm của những người dân cực kỳ thấp (thấp nhất thế giới).

Câu 15. Cho bảng số liệu:

Bài tập luyện trắc nghiệm Địa Lí 11 | Câu căn vặn trắc nghiệm Địa Lí 11

Nhận xét này tại đây ko đích với bảng số liệu trên?

A. Chỉ số HDI của toàn bộ những nước đều tăng

B. Chỉ số HDI của những nước với sự thay cho đổi

C. Các nước trở nên tân tiến với chỉ số HDI cao

D. Các nước đang được trở nên tân tiến chỉ số HDI còn thấp

Đáp án: A

Giải mến : Qua bảng số liệu bên trên, tao với đánh giá sau:

- Nhìn công cộng, toàn bộ những nước đều phải có chỉ số HDI tăng (trừ Nhật Bản – rời nhẹ).

- Các nước trở nên tân tiến với chỉ số HDI cao và nước đang được trở nên tân tiến với chỉ số HDI thấp.

Câu 16: Đặc trưng của cuộc cách mệnh khoa học tập và technology văn minh là xuất hiện nay và trở nên tân tiến thời gian nhanh chóng

A. Công nghiệp khai thác

B. Công nghiệp dệ may

C. Công nghệ cao

D. Công nghiệp cơ khí

Đáp án: C

Giải mến : Mục 3, SGK/8 địa lí 11 cơ bạn dạng.

Câu 17. Trong những technology trụ cột sau, technology này canh ty cho những nước dễ dàng và đơn giản links cùng nhau hơn?

A. Công nghệ năng lượng

B. Công nghệ thông tin

C. Công nghệ sinh học

D. Công nghệ vật liệu

Đáp án: B

Giải mến : Công nghệ vấn đề đưa đến những vi mạch, chip năng lượng điện tử với vận tốc cao,… nâng lên năng lượng của nhân loại nhập truyền đạt, xử lí, tàng trữ vấn đề và canh ty nhân loại ở những vương quốc, điểm không giống nhau liên kết cùng nhau dễ dàng và đơn giản rộng lớn.

Câu 18. Nền kinh tế tài chính học thức được dựa trên

A. Tri thức và tay nghề cổ truyền

B. Kĩ thuật và kinh ngiệm cổ truyền

C. Công cụ làm việc cổ truyền

D. Tri thức, kỹ năng và technology cao

Đáp án: D

Giải mến : Mục 3, SGK/9 địa lí 11 cơ bạn dạng.

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Địa Lí 11 với đáp án, hoặc khác:

 • Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 2: Xu phía toàn thế giới hóa, điểm hóa kinh tế tài chính (phần 1)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 2: Xu phía toàn thế giới hóa, điểm hóa kinh tế tài chính (phần 2)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 2: Xu phía toàn thế giới hóa, điểm hóa kinh tế tài chính (phần 3)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 3: Một số yếu tố mang tính chất toàn thế giới (phần 1)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 3: Một số yếu tố mang tính chất toàn thế giới (phần 2)

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học