trắc nghiệm công nghệ 11 học kì 2

Top 16 Đề đua Công nghệ 11 Học kì 2 đem đáp án, rất rất hay

Phần bên dưới là list Top 16 Đề đua Công nghệ 11 Học kì 2 đem đáp án, rất rất hoặc. Hi vọng cỗ đề đua này tiếp tục khiến cho bạn ôn luyện & đạt điểm trên cao trong những bài xích đua Công nghệ 11.

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm công nghệ 11 học kì 2

  • Top 4 Đề đánh giá 15 phút Công nghệ 11 Học kì 2 đem đáp án (Lần 1)
  • Top 4 Đề đua Công nghệ 11 Giữa học tập kì 2 đem đáp án
  • Top 4 Đề đánh giá 15 phút Công nghệ 11 Học kì 2 đem đáp án (Lần 2)
  • Top 4 Đề đua Học kì 2 Công nghệ 11 đem đáp án

Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đánh giá 15 phút Học kì 2

Môn: Công nghệ 11

Thời gian dối thực hiện bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Đâu là số lượng giới hạn bền?

   A. Giới hạn bền kéo

   B. Giới hạn bền nén

   C. Giới hạn bền dẻo

   D. Cả A và B

Câu 2. Phát biểu nào là tại đây đúng?

   A. HB dùng làm đo phỏng cứng của vật tư có tính cứng thấp

   B. HRC dùng làm đo phỏng cứng của vật tư có tính cứng trung bình

   C. HB dùng làm đo phỏng cứng của vật tư có tính cứng cao

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. Tên vật tư thông thườn sử dụng vô ngành cơ khí là?

   A. Vật liệu vô cơ

   B. Vật liệu hữu cơ

   C. Vật liệu compozit

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4. Có bao nhiêu cách thức sản xuất phôi?

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 5

Câu 5. Công nghệ sản xuất phôi vì thế cách thức đúc bao gồm bao nhiêu bước?

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 5

Câu 6. Bản hóa học của gia công sắt kẽm kim loại vì thế rời gọt là:

   A. Lấy cút một trong những phần sắt kẽm kim loại của phôi

   B. Lấy cút một trong những phần sắt kẽm kim loại của thôi bên dưới dạng phoi

   C. Thêm một trong những phần sắt kẽm kim loại vô phôi ban đầu

   D. Thêm một trong những phần sắt kẽm kim loại vô phôi lúc đầu nhờ công cụ cắt

Câu 7. Sở phận rời của dao sản xuất kể từ vật tư như vậy nào?

   A. Có phỏng cứng

   B. Có tài năng kháng trau mòn

   C. Có tài năng bền nhiệt độ cao

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Máy tự động hóa là máy hoàn thiện một trọng trách nào là đó

   A. Theo công tác không tồn tại sẵn, không tồn tại sự nhập cuộc thẳng của con cái người

   B. Theo công tác quyết định trước, không tồn tại sự nhập cuộc thẳng của con cái người

   C. Theo công tác quyết định trước, đem sự nhập cuộc thẳng của con cái người

   D. Theo công tác không tồn tại sẵn, đem sự nhập cuộc thẳng của con cái người

Câu 9. Máy tự động hóa phân chia thành:

   A. Máy tự động hóa cứng

   B. Máy tự động hóa mềm

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Cả A và B đều sai

Câu 10. Các giải pháp đáp ứng sự trở nên tân tiến vững chắc và kiên cố vô phát hành cơ khí là:

   A. Sử dụng technology cao vô sản xuất

   B. Có giải pháp xử lí dầu mỡ và nước thải trước lúc thể hiện môi trường

   C. Giáo dục ý thức bảo đảm môi trường thiên nhiên cho tất cả những người dân

   D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án và Thang điểm

1 - D 2 - D 3 - D 4 - B 5 - C 6 - B 7 - D 8 - B 9 - C 10 - D

Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua Giữa học tập kì 2

Môn: Công nghệ 11

Thời gian dối thực hiện bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Hệ thống chất bôi trơn không tồn tại thành phần nào là sau đây?

   A. Cacte dầu

   B. Két thực hiện mát

   C. Quạt gió

   D. Bơm

Câu 2. Phát biểu nào là tại đây sai?

   A. Trường hợp ý áp suất dầu bên trên những lối vượt lên trên vượt độ quý hiếm được chấp nhận, nài tin cậy bơm dầu há.

   B. Van tin cậy bơm dầu há nhằm một trong những phần dầu chảy ngược về trước bơm

   C. Van tin cậy bơm dầu há nhằm một trong những phần dầu chảy ngược về trước bơm, một trong những phần chảy về cacte

   D. Dầu được bơm hít kể từ cacte lên

Câu 3. Hệ thống chất bôi trơn không tồn tại thành phần nào?

   A. Bơm dầu

   B. Lưới thanh lọc dầu

   C. Van hằng nhiệt

   D. Đồng hồ nước báo áp suất dầu

Câu 4. Hệ thống làm giảm nhiệt độ vì thế bầu không khí đem cụ thể đặc thù nào?

   A. Trục khuỷu

   B. Vòi phun

   C. Cánh tản nhiệt

   D. Bugi

Câu 5. Sở phận nào là tại đây nằm trong khối hệ thống thực hiện mát?

   A. Van hằng nhiệt

   B. Két nước

   C. Bơm nước

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6. Hệ thống nhiên liệu ở mô tơ xăng có:

   A. Hệ thống nhiên liệu sử dụng Bộ độ hòa khí

   B. Hệ thống phun xăng

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Cả A và B đều sai

Câu 7. Tại khối hệ thống nhiên liệu sử dụng Bộ độ trung khí, xăng và bầu không khí hòa trộn cùng nhau tại:

   A. Buồng phao

   B. Thùng xăng

   C. Họng khuếch tán

   D. Đường ống nạp

Câu 8. Phát biểu nào là tại đây đúng? Bơm gửi nhiên liệu hít nhiên liệu kể từ thùng, qua loa bầu thanh lọc thô, qua loa bầu thanh lọc tinh anh tới:

   A. Bơm cao áp

   B. Vòi phun

   C. Xilanh

   D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 9. Phát biểu nào là tại đây đúng: nhiên liệu được phun vô xilanh mô tơ ở:

   A. Kì nén

   B. Cuối kì nén

   C. Kì nạp

   D. Kì thải

Câu 10. Tại mô tơ điêzen, kì nén đem trọng trách nén:

   A. Nhiên liệu điêzen

   B. Không khí

   C. Hòa khí

   D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 11. Nhiệm vụ của khối hệ thống tấn công lửa?

   A. Tạo tia lửa năng lượng điện cao thế

   B. Tạo tia lửa năng lượng điện hạ áp

   C. Tạo tia lửa năng lượng điện cao thế nhằm châm cháy trung khí vô xilanh mô tơ chính thời điểm

   D. Tạo tia lửa năng lượng điện cao thế nhằm châm cháy xăng

Câu 12. ĐĐK cho tới loại năng lượng điện trải qua khi:

   A. Phân rất rất thuận

   B. Phân rất rất ngược

   C. Phân rất rất thuận và rất rất tinh chỉnh dương

   D. Phân rất rất thuận và rất rất tinh chỉnh âm

Câu 13. Đối với phát triển thành áp: loại năng lượng điện qua loa “mát” tới:

   A. W1

   B. W2

   C. W1 hoặc W2

   D. W1 và W2

Câu 14. Hệ thống phát động được chia nhỏ ra thực hiện bao nhiêu loại?

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 5

Câu 15. Chi tiết nào là ko nằm trong khối hệ thống khởi động?

   A. Động cơ điện

   B. Lõi thép

   C. Thanh kéo

   D. Bugi

Xem thêm: các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố nào sẽ tạo thành mô hình dữ liệu quan hệ

Câu 16. Động cơ châm vô thứ nhất chạy vì thế nhiên liệu điêzen Thành lập năm:

   A. 1858

   B. 1897

   C. 1879

   D. 1987

Câu 17. Động cơ châm vô đem tầm quan trọng cần thiết trong:

   A. Sản xuất

   B. Đời sống

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Cả A và B đều sai

Câu 18. Dựa vô tín hiệu nào là nhằm phân loại mô tơ châm trong?

   A. Theo nhiên liệu

   B. Theo số hành trình dài pit-tông

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 19. Động cơ pit-tông đem loại:

   A. Pit-tông hoạt động tịnh tiến

   B. Pit-tông hoạt động quay

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Cả A và B đều sai

Câu trăng tròn. Động cơ châm vô đem khối hệ thống nào?

   A. Hệ thống thanh truyền

   B. Hệ thống thực hiện mát

   C. Hệ thống bugi

   D. Đáp án khác

Câu 21. Đâu là mô tơ nhiệt?

   A. Động cơ khá nước

   B. Động cơ châm trong

   C. Cả A và B đều sai

   D. Cả A và B đều đúng

Câu 22. Theo số xilanh, mô tơ châm vô có:

   A. Động cơ 1 xilanh

   B. Động cơ nhiều xilanh

   C. Đáp án khác

   D. Cả A và B đều đúng

Câu 23. Khi pit-tông dịch gửi được một hành trình dài thì trục khuỷu tiếp tục cù góc:

   A. 90ᵒ

   B. 180ᵒ

   C. 360ᵒ

   D. 720ᵒ

Câu 24. Động cơ châm vô rất có thể tích nào?

   A. Thể tích toàn phần

   B. Thể tích chống cháy

   C. Thể tích công tác

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 25. Thể tích công tác làm việc là thể tích xilanh Lúc pit-tông ở:

   A. Điểm bị tiêu diệt trên

   B. Điểm bị tiêu diệt dưới

   C. Giới hạn vì thế nhì điểm chết

   D. Đáp án khác

Câu 26. Chọn tuyên bố đúng:

   A. Động cơ xăng đem tỉ số nén kể từ 6 ÷ 10

   B. Động cơ điêzen đem tỉ số nén kể từ 15 ÷ 21

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 27. Tại mô tơ điêzen 4 kì, xupap hấp thụ đóng góp ở kì nào?

   A. Kì 1

   B. Kì 2

   C. Kì 3

   D. Kì 2,3,4

Câu 28. Tại mô tơ xăng 4 kì, xupap thải đóng góp ở kì nào?

   A. Kì nạp

   B. Kì nén

   C. Kì cháy – dãn nở

   D. Kì thải, nén, cháy – dãn nở

Câu 29. Tại mô tơ điêzen 4 kì, kì 4 là kì:

   A. Nạp

   B. Nén

   C. Cháy – dãn nở

   D. Thải

Câu 30. Tại mô tơ xăng 4 kì, kì 2 là kì:

   A. Nạp

   B. Nén

   C. Cháy – dãn nở

   D. Thải

Câu 31. Tại mô tơ điêzen 4 kì, kì 4 pit-tông cút từ:

   A. Điểm bị tiêu diệt bên trên tới điểm bị tiêu diệt dưới

   B. Điểm bị tiêu diệt bên dưới tới điểm bị tiêu diệt trên

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 32. Đơn vị thể tích là:

   A. Mm3

   B. Cm3

   C. M3

   D. Dm3

Câu 33. Thân máy có:

   A. Thân xilanh

   B. Cacte

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 34. Cacte được chế tạo:

   A. Liền khối

   B. Chia thực hiện 2 nửa

   C. Đáp án A hoặc B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 35. Cấu tạo nên cacte ở những mô tơ là:

   A. Giống nhau

   B. Tương đối tương đương nhau

   C. Khác nhau

   D. Tương đối không giống nhau

Câu 36. Xilanh được chế tạo:

   A. Rời với thân

   B. Đúc ngay lập tức với thân

    C. Đáp án A hoặc B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 37. Nắp máy lắp:

   A. Cánh tản nhiệt

   B. Trục khuỷu

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 38. Cánh tản nhiệt độ ko được sắp xếp ở:

   A. Thân xilanh

   B. Nắp máy

   C. Cacte

   D. Đáp án khác

Câu 39. Pit-tông nhận lực kể từ trục khuỷu nhằm triển khai vượt lên trên trình:

   A. Nạp

   B. Nén

   C. Thải

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 40. Pit-tông có:

   A. Đỉnh

   B. Đầu

   C. Thân

   D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án và Thang điểm

1 - C 2 - C 3 - C 4 - C 5 - D 6 - C 7 - C 8 - A 9 - B 10 - B
11 - C 12 - C 13 - A 14 - C 15 - D 16 - B 17 - C 18 - C 19 - C 20 - B
21 - D 22 - D 23 - B 24 - D 25 - C 26 - C 27 - D 28 - D 29 - D 30 - B
31 - B 32 - B 33 - C 34 - C 35 - B 36 - C 37 - A 38 - C 39 - D 40 - D

Xem tăng những đề đua Công nghệ 11 tinh lọc, đem đáp án hoặc khác:

  • Top 12 Đề đánh giá Công nghệ 11 Học kì 1 đem đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài xích luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học