toán tử nào dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong danh sách không

Câu hỏi:

18/06/2022 26,922

Đáp án trúng là: A

Bạn đang xem: toán tử nào dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong danh sách không

Dùng toán tử in nhằm đánh giá <giá trị> sở hữu nhập list hay là không, nếu như sở hữu trả lại True còn nếu không thì trả về False:

<giá trị> in <danh sách>

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lệnh sau, chèn thành phần cần thiết thêm nữa địa điểm loại bao nhiêu nhập list A?

A. insert(-5, 3)

A. 3.

B. 1

C. 0

D. 2

Câu 2:

Kết trái khoáy của công tác sau là gì?

A = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 5]

for k in A:

    print(k, kết thúc = " ")

A. 1 2 3 4 5 6

B. 1 2 3 4 5 6 5

C. 1 2 3 4 5

D. 2 3 4 5 6 5.

Câu 3:

ả sử A = [‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, 2, 3, 4]. Các biểu thức sau trả về độ quý hiếm trúng hoặc sai?

6 in A

‘a’ in A

A. True, False.

B. True, False.

Xem thêm: tả cảnh đẹp ở địa phương em

C. False, True.

D. False, False.

Câu 4:

Danh sách A trước và sau mệnh lệnh insert() là [1, 3, 5, 0] và [1, 3, 4, 5, 0]. Lệnh vẫn sử dụng là mệnh lệnh gì?

A. insert(2, 4).

B. insert(4, 2).

C. insert(3, 4).

D. insert(4, 3).

Câu 5:

Lệnh này tại đây xoá toàn cỗ danh sách?

A. clear().

B. exit().

C. remove().

D. del().

Câu 6:

Kết trái khoáy Khi triển khai công tác sau?

>>> A = [1, 2, 3, 5]

>>> A.insert(2, 4)

>>> print(A)

A. 1, 2, 3, 4.

B. 1, 2, 4, 3, 5.

C. 1, 2, 3, 4, 5.

Xem thêm: soạn bài thực hành tiếng việt

D. 1, 2, 4, 5.