toán lớp 6 tập 2

Toán lớp 6 tập dượt 2 trang 33: So sánh những phân số - Hỗn số dương sách Cánh diều chung những em học viên lớp 6 được thêm nhiều khêu ý xem thêm nhằm tóm được cơ hội sánh sách những phân số, hỗ số. Đồng thời biết phương pháp vấn đáp những thắc mắc nhập nội dung bài học kinh nghiệm trang 33.

Giải Toán lớp 6 trang 33 tập dượt 2 Cánh diều giải cụ thể vừa đủ những bài xích tập dượt phần thắc mắc, rèn luyện và bài xích tập dượt cuối bài xích nằm trong chương 5 Phân số và số thập phân. Vậy sau đấy là nội dung cụ thể tư liệu, mời mọc chúng ta nằm trong theo dõi dõi bên trên trên đây.

Bạn đang xem: toán lớp 6 tập 2

Giải Toán 6 Bài 2: So sánh những phân số. Hỗn số dương

 • Trả lời nói thắc mắc phần Hoạt động Toán 6 Bài 2
 • Giải bài xích tập dượt Toán 6 trang 33 tập dượt 2
 • Lý thuyết So sánh những phân số. Hỗn số dương

Trả lời nói thắc mắc phần Hoạt động Toán 6 Bài 2

Hoạt động 1

So sánh:

Gợi ý đáp án

a) Ta có:

-3 là số vẹn toàn âm => – 3 < 0

2 là số vẹn toàn dương => 2 > 0

Do bại 2 > - 3

b) Ta có: Số đối của – 8 là 8

Số đối của – 5 là 5

Mà 5 < 8

=> – 5 > - 8

Hoạt động 2

So sánh: \frac{3}{{ - 5}}\frac{{ - 5}}{9}

Gợi ý đáp án

Để sánh sánh: \frac{3}{{ - 5}}\frac{{ - 5}}{9} tớ thực hiện như sau:

Giải bài xích tập dượt Toán 6 trang 33 tập dượt 2

Câu 1

So sánh:

a) \frac{-9}{4}\frac{1}{3}

b) \frac{-8}{3} và  \frac{4}{-7}

c) \frac{5}{-9} và \frac{7}{-10}

Trả lời:

a) Có: \frac{-9}{4}<0\frac{1}{3}>0nên \frac{-9}{4}<\frac{1}{3}

b) \frac{-8}{3}=\frac{-8.7}{3.7}=\frac{-56}{21} ; \frac{4}{-7}=\frac{-4}{7}=\frac{-4.3}{7.3}=\frac{-12}{21}

-56<-12 nên \frac{-56}{21}<\frac{-12}{21} hoặc \frac{-8}{3}<\frac{4}{-7}

c) \frac{5}{-9}=\frac{-5}{9}=\frac{-5.10}{9.10}=\frac{-50}{90} ; \frac{7}{-10}=\frac{-7}{10}=\frac{-7.9}{10.9}=\frac{-63}{90}

Có -50>-63 nên \frac{-50}{90}>\frac{-63}{90} hoặc \frac{5}{-9}>\frac{7}{-10}

Câu 2

Viết những phân số sau theo dõi trật tự tăng dần:

a) \frac{2}{5} ; \frac{-1}{2} ; \frac{2}{7}

b) \frac{12}{5} ; \frac{-7}{3} ; \frac{-11}{4}

Trả lời:

a) Ta có: \frac{2}{5}=\frac{2.7}{5.7}=\frac{14}{35} ; \frac{2}{7}=\frac{2.5}{7.5}=\frac{10}{35}

Có: 14>10 nên \frac{2}{5}>\frac{2}{7}>0. Mà \frac{-1}{2}<0 nên tớ viết lách những phân số theo dõi trật tự tăng dần:

\frac{-1}{2} ; \frac{2}{7} ; \frac{2}{5}

b) Ta có:\frac{-7}{3}=\frac{-7.4}{3.4}=\frac{-28}{12} ; \frac{-11}{4}=\frac{-11.3}{4.3}=\frac{-33}{12}

Có: -28>-33 nên 0>\frac{-7}{3}>\frac{-11}{4}. Mà \frac{12}{5}>0 nên tớ viết lách những phân số theo dõi trật tự tăng dần:

\frac{-11}{4} ; \frac{-7}{3} ; \frac{12}{5}

Câu 3

Bạn Hà thể hiện tại thời hạn trong thời gian ngày của tôi như hình vẽ mặt mũi.

a) Hỏi các bạn Hà dành riêng thời hạn mang đến sinh hoạt nào là nhiều nhất? Ít nhất?

b) Hãy bố trí những số bên trên hình vẽ theo dõi trật tự hạn chế dần dần.

Trả lời:

a) quý khách hàng Hà dành riêng thời hạn mang đến việc ngủ tối đa, không nên ăn nhất

b) Sắp xếp những số theo dõi trật tự hạn chế dần:

\frac{1}{3} ; \frac{7}{24} ; \frac{1}{6} ; \frac{1}{8} ; \frac{1}{24}

Câu 4

a) Viết những số đo thời hạn bên dưới dạng láo lếu số với đơn vị chức năng là giờ:

2 giờ 15 phút; 10 giờ đôi mươi phút

b) Viết những số đo năng lượng điện sau bên dưới dạng hỗ số với đơn vị chức năng là hect-ta (biết 1h ha = 100 a):

1 ha 7 a; 3 ha 50 a

Trả lời:

a) 2 tiếng đồng hồ 15 phút: 2 \frac{1}{4}giò̀

10 giờ đôi mươi phút: 10 \frac{1}{3} giờ

b) 1 ha 7 a: 10 \frac{7}{100} ha

3 ha 50 a: 3 \frac{1}{2} ha

Câu 5

Chọn số phù hợp mang đến [?]:

a) \frac{-11}{15}<\frac{[?]}{15}<\frac{[?]}{15}<\frac{-8}{15}

b) \frac{-1}{3}<\frac{[?]}{36}<\frac{[?]}{18}<\frac{-1}{4}

c) \frac{4}{-12}>\frac{[?]}{-12}>\frac{[?]}{-12}>\frac{7}{-12}

d) \frac{-1}{-4}>\frac{-1}{[?]}>\frac{-1}{[?]}>\frac{1}{7}

Xem thêm: đề thi cuối kì 2 lớp 2

Gợi ý đáp án

Ta điền như sau:

a) \frac{-11}{15}<\frac{-10}{15}<\frac{-9}{15}<\frac{-8}{15}

b) \frac{-1}{3}<\frac{-11}{36}<\frac{-5}{18}<\frac{-1}{4}

c) \frac{4}{-12}>\frac{5}{-12}>\frac{6}{-12}>\frac{7}{-12}

d) \frac{-1}{-4}>\frac{-1}{-5}>\frac{-1}{-6}>\frac{1}{7}

Lý thuyết So sánh những phân số. Hỗn số dương

1. Quy đồng khuôn mẫu số nhiều phân số

Để quy đồng nhiều phân số, tớ thông thường thực hiện như sau:

Bước 1: Viết những phân số đang được mang đến bên dưới dạng phân số với khuôn mẫu dương. Tìm BCNN của những khuôn mẫu dương bại nhằm thực hiện khuôn mẫu số chung

Bước 2: Tìm quá số phụ của mỗi từng mẫu, bằng phương pháp phân tách khuôn mẫu cộng đồng mang đến từng mẫu

Bước 3: Nhân tử và khuôn mẫu của từng phân số ở Cách 1 với quá số phụ tương ứng

Ví dụ:

Để quy đồng khuôn mẫu nhị phân số \dfrac{1}{6}\dfrac{3}{{ - 8}}, tớ thực hiện như sau:

- Đưa về phân số với khuôn mẫu dương: \dfrac{1}{6}\dfrac{{ - 3}}{8}

- Tìm khuôn mẫu chung: BC(6,8) = 24

- Tìm quá số phụ: 24:6 = 4;24:8 = 3

- Ta có: \dfrac{1}{6} = \dfrac{{1.4}}{{6.4}} = \dfrac{4}{{24}} và \dfrac{3}{{ - 8}} = \dfrac{{ - 3}}{8} = \dfrac{{ - 3.3}}{{8.3}} = \dfrac{{ - 9}}{{24}}.

2. Rút gọn gàng phân số

a) Khái niệm phân số tối giản:

Phân số tối giản là phân số tuy nhiên tử và khuôn mẫu chỉ mất ước cộng đồng là một và - 1

b) Cách rút gọn gàng phân số

Bước 1: Tìm ƯCLN của tử và khuôn mẫu Lúc đang được vứt vệt “-” (nếu có)

Bước 2: Chia cả tử và khuôn mẫu mang đến ƯCLN một vừa hai phải tìm kiếm ra, tớ với phân số tối giản.

Ví dụ:

Để rút gọn gàng phân số \dfrac{{ - 15}}{{24}} tớ thực hiện như sau:

- Tìm ƯCLN của mẫu: ƯCLN(15; 24)=3.

- Chia cả tử và khuôn mẫu mang đến ƯCLN: \dfrac{{ - 15}}{{24}} = \dfrac{{ - 15:3}}{{24:3}} = \dfrac{{ - 5}}{8}.

Ta được \dfrac{{ - 5}}{8} là phân số tối giản.

3. So sánh nhị phân số nằm trong mẫu

Trong nhị phân số với và một khuôn mẫu dương, phân số nào là với tử to hơn thì to hơn.

Ví dụ: So sánh \dfrac{{ - 4}}{5} và \dfrac{{ - 7}}{5}.

Ta có: - 4 > - 7 và 5 > 0 nên \dfrac{{ - 4}}{5} > \dfrac{{ - 7}}{5}.

Chú ý: Với nhị phân số với và một khuôn mẫu vẹn toàn âm, tớ fake bọn chúng về nhị phân số với nằm trong khuôn mẫu vẹn toàn dương rồi đối chiếu.

Ví dụ:

So sánh \dfrac{{ - 4}}{{ - 5}} và \dfrac{2}{{ - 5}}

Đưa nhị phân số bên trên về với và một khuôn mẫu vẹn toàn âm: \dfrac{4}{5} và \dfrac{{ - 2}}{5}

Ta có: 4 > - 2 và 5 > 0 nên \dfrac{4}{5} > \dfrac{{ - 2}}{5}.

4. Ví dụ đối chiếu những phân số, hỗ số

So sánh những phân số sau:

Gợi ý đáp án

a) Cách 1: Tìm khuôn mẫu số cộng đồng của những phân số (tức BCNN những khuôn mẫu số)

Ta có: \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {10 = 2.5} \\ 
 {15 = 5.3} 
\end{array}} \right. \Rightarrow BCNN\left( {10;15} \right) = 2.5.3 = 30

Bước 2: Tìm những quá số phụ

Ta có: \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {30 = 3.10} \\ 
 {30 = 15.2} 
\end{array}} \right.

Bước 3: Quy đồng khuôn mẫu số những phân số

\begin{matrix}
 \dfrac{7}{{10}} = \dfrac{{7.3}}{{10.3}} = \dfrac{{21}}{{30}} \hfill \\
 \dfrac{{11}}{{15}} = \dfrac{{11.2}}{{15.2}} = \dfrac{{22}}{{30}} \hfill \\ 
\end{matrix}

Bước 4: So sánh những tử số

Ta có: 21 < 22

\begin{matrix}
  \Rightarrow \dfrac{{21}}{{30}} < \dfrac{{22}}{{30}} \hfill \\
  \Rightarrow \dfrac{7}{{10}} < \dfrac{{11}}{{15}} \hfill \\ 
\end{matrix}

Bước 5: Kết luận

b) Cách 1: Tìm khuôn mẫu số cộng đồng của những phân số (tức BCNN những khuôn mẫu số)

Ta có: 24 Chia không còn mang đến 8 => BCNN(8; 24) = 24

Bước 2: Tìm những quá số phụ

Ta có: 24 = 8 . 3

Bước 3: Quy đồng khuôn mẫu số những phân số

\begin{matrix}
 \dfrac{{ - 1}}{8} = \dfrac{{ - 1.3}}{{8.3}} = \dfrac{{ - 3}}{{24}} \hfill \\
 \dfrac{{ - 5}}{{24}} \hfill \\ 
\end{matrix}

Bước 4: So sánh những tử số

Xem thêm: trắc nghiệm vật lý 11

Ta có: -3 > -5

\begin{matrix}
  \Rightarrow \dfrac{{ - 3}}{{24}} > \dfrac{{ - 5}}{{24}} \hfill \\
  \Rightarrow \dfrac{{ - 1}}{8} > \dfrac{{ - 5}}{{24}} \hfill \\ 
\end{matrix}

Bước 5: Kết luận