toán lớp 5 trang 171, 172


a) Tìm véc tơ vận tốc tức thời của một xe hơi, biết xe hơi cơ lên đường được 120km nhập 2 tiếng đồng hồ nửa tiếng. b) Bình lên đường xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 15km/giờ kể từ mái ấm cho tới bến xe pháo rơi rụng nửa giờ. Hỏi mái ấm Bình cơ hội bến xe pháo từng nào ki-lô-mét ? c) Một người đi dạo với véc tơ vận tốc tức thời 5km/giờ và lên đường được quãng lối 6km. Hỏi người này đã lên đường nhập thời hạn bao lâu ?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 171, 172

Video chỉ dẫn giải

a) Tìm véc tơ vận tốc tức thời của một xe hơi, biết xe hơi cơ lên đường được 120km nhập 2 tiếng đồng hồ nửa tiếng.

b) Bình lên đường xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 15km/giờ kể từ mái ấm cho tới bến xe pháo rơi rụng nửa giờ. Hỏi mái ấm Bình cơ hội bến xe pháo từng nào ki-lô-mét ?

c) Một người đi dạo với véc tơ vận tốc tức thời 5km/giờ và lên đường được quãng lối 6km. Hỏi người này đã lên đường nhập thời hạn bao lâu ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

   \(v = s : t\) ;  \(s = v × t\) ;  \(t = s : v\), 

trong cơ \(s\) là quãng lối, \(v\) là véc tơ vận tốc tức thời và \(t\) là thời hạn. 

Lời giải chi tiết:

a) Đổi: 2 tiếng đồng hồ nửa tiếng = 2,5 giờ.

Vận tốc của xe hơi là:

                 120 : 2,5 = 48 (km/giờ)

b) Nửa giờ = 0,5 giờ.

Quãng lối kể từ mái ấm Bình cho tới bến xe pháo lâu năm số ki-lô-mét là:

                15 × 0,5 = 7,5 (km)

c) Thời gian lận người đi dạo lên đường quãng lối 6km là:

                6 : 5 = 1,2 (giờ)

                1,2 tiếng đồng hồ = 1 giờ 12 phút.

                            Đáp số: a) 48km/giờ ;

                                         b) 7,5km;       

                                         c) 1 giờ 12 phút.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một xe hơi và một xe pháo máy xuất phân phát và một khi kể từ \(A\) cho tới \(B\). Quãng lối \(AB\) lâu năm \(90km\). Hỏi xe hơi cho tới \(B\) trước xe pháo máy bao lâu, biết thời hạn xe hơi lên đường là \(1,5\) giờ và véc tơ vận tốc tức thời xe hơi vội vàng \(2\) chuyến véc tơ vận tốc tức thời xe pháo máy?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

   \(v = s : t\) ;  \(s = v × t\) ;  \(t = s : v\), 

trong cơ \(s\) là quãng lối, \(v\) là véc tơ vận tốc tức thời và \(t\) là thời hạn. 

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Vận tốc của xe hơi là:

          \(90 : 1,5 = 60\) (km/giờ)

Vận tốc của xe pháo máy là:

          \(60 : 2 = 30\) (km/giờ)

Thời gian lận xe pháo máy lên đường quãng lối \(AB\) là:

          \(90 : 30 = 3\) (giờ)

Ô tô cho tới \(B\) trước xe pháo máy số thời hạn là:

          \(3 - 1,5 = 1,5\) (giờ)

          \(1,5\) giờ \(=1\) giờ \(30\) phút.

Xem thêm: thể tích hình lăng trụ đứng

                          Đáp số: \(1\) giờ \(30\) phút.

Cách 2: 

Trên và một quãng lối, thời hạn và véc tơ vận tốc tức thời là nhị đại lượng tỉ trọng nghịch tặc cùng nhau. Vận tốc xe hơi vội vàng \(2\) chuyến véc tơ vận tốc tức thời xe pháo máy thì thời hạn xe pháo máy lên đường kể từ \(A\) cho tới \(B\) vội vàng \(2\) chuyến thời hạn xe hơi lên đường kể từ \(A\) cho tới \(B\).

Ô tô lên đường kể từ \(A\) cho tới \(B\) rơi rụng \(1,5\) giờ thì xe pháo máy lên đường kể từ \(A\) cho tới \(B\) không còn số thời hạn là:

          \(1,5 ×  2 = 3\) (giờ)

Ô tô cho tới \(B\) trước xe pháo máy số thời gian là:

          \(3 - 1,5 = 1,5\) (giờ)

          \(1,5\) giờ \(= 1\) giờ \(30\) phút.

                             Đáp số: \(1\) giờ \(30\) phút. 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Hai xe hơi khởi đầu từ A và B và một khi và lên đường ngược hướng nhau, sau \(2\) giờ bọn chúng gặp gỡ nhau. Quãng lối AB lâu năm \(180km\). Tìm véc tơ vận tốc tức thời của từng xe hơi, biết véc tơ vận tốc tức thời xe hơi lên đường kể từ A bằng \(\dfrac{2}{3}\) vận tốc xe hơi lên đường kể từ B.

Phương pháp giải:

- Hai xe pháo xuất phân phát nằm trong 1 khi và vận động ngược hướng nhau nên tớ lần tổng véc tơ vận tốc tức thời theo dõi công thức:

   Tổng véc tơ vận tốc tức thời = quãng lối AB : thời hạn lên đường nhằm gặp gỡ nhau.

- Tìm véc tơ vận tốc tức thời từng xe pháo theo hình thức toán lần nhị số lúc biết tổng và tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhị xe hơi là:

           \(180 : 2 = 90\;(km/\) giờ)

Ta đem sơ đồ:

Theo sơ vật dụng, tổng số phần đều nhau là:

           \(2 + 3 = 5\) (phần)

Vận tốc của xe hơi lên đường kể từ A là:

           \(90 : 5 × 2 = 36\) \((km/\)giờ)

Vận tốc của xe hơi lên đường kể từ B là:

           \(90 - 36 = 54\) \((km/\)giờ)

                             Đáp số: Ô tô lên đường kể từ A: \(36km/\)giờ ;

                                       Ô tô lên đường kể từ B: \(54 km/\)giờ.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 172 Luyện tập dượt

  Một nền mái ấm hình chữ nhật đem chiều lâu năm 8m, chiều rộng lớn vày 3/4 chiều lâu năm. Người tớ người sử dụng những viên gạch ốp hình vuông vắn cạnh 4dm nhằm lát nền mái ấm cơ, giá bán chi phí từng viên gạch ốp là trăng tròn 000 đồng. Hỏi lát cả nền mái ấm thì không còn từng nào chi phí mua sắm gạch ốp ? (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kế).

 • Toán lớp 5 trang 173 Ôn tập dượt về biểu vật dụng

  Để biểu thị số lượng km bởi từng học viên nhập group CÂY XANH trồng nhập vườn ngôi trường rất có thể người sử dụng biểu vật dụng sau đây :

 • Toán lớp 5 trang 175 Luyện tập dượt cộng đồng

  Tính. Tìm x. Lúc 6 giờ, một xe hơi chở sản phẩm lên đường kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 45km/giờ. Đến 8 giờ, một xe hơi du ngoạn cũng lên đường kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ và lên đường nằm trong chiều với xe hơi chở sản phẩm. Hỏi cho tới bao nhiêu giờ thì xe hơi du ngoạn đuổi theo kịp xe hơi chở sản phẩm ?

 • Toán lớp 5 trang 176 Luyện tập dượt cộng đồng

  Tính. Trong tía ngày 1 cửa hàng bán tốt 2400kg lối. Ngày loại nhất bán tốt 35% số lối cơ, ngày loại nhị bán tốt 40% số lối cơ. Hỏi ngày loại tía cửa hàng cơ bán tốt từng nào ki-lô-gam lối ?

 • Toán lớp 5 trang 176, 177 Luyện tập dượt cộng đồng

  Tính. Một chiến thuyền lên đường với véc tơ vận tốc tức thời 7,2km/giờ Khi nước lặng, véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là 1 trong,6km/giờ. a) Nếu thuyền lên đường xuôi dòng sản phẩm thì sau 3,5 giờ tiếp tục lên đường được từng nào ki-lô-mét ? b) Nếu thuyền lên đường ngược dòng sản phẩm thì nên từng nào thời hạn nhằm lên đường được quãng lối như Khi xuôi dòng sản phẩm nhập 3,5 giờ ?Tìm x.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: trắc nghiệm công nghệ 11 bài 20

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.