toán lớp 4 trang 175

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 175

Video chỉ dẫn giải

Tìm số khoảng nằm trong của những số sau:

a) \(137 \,; \;248\) và \(395\).                                  b) \(348\,; \; 219\,; \;560\) và \(725\).

Phương pháp giải:

Muốn tính số khoảng nằm trong của đa số số, tao tính tổng của những số tê liệt, rồi phân tách tổng tê liệt mang lại số những số hạng.

Lời giải chi tiết:

a) Số khoảng nằm trong của những số tê liệt là:

         \((137 + 248 + 395 ) : 3 = 260\)

b) Số khoảng nằm trong của những số tê liệt là:

      \((348 + 219 + 560 + 725) : 4 = 463\)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Trong \(5\) năm ngay lập tức số dân của một phường tăng theo thứ tự là: \(158\) người, \(147\) người, \(132\) người, \(103\) người, \(95\) người, Hỏi trong \(5\) năm tê liệt, khoảng số dân tăng mỗi năm là từng nào ?

Phương pháp giải:

Tính khoảng số dân tăng mỗi năm tao lấy tổng số dân tăng nhập \(5\) năm phân tách mang lại \(5\).

Lời giải chi tiết:

Số người tăng nhập \(5\) năm là:

\(158 + 147 + 132 + 103 + 95 = 635\) (người)

Số người tăng khoảng mỗi năm là:

\(635 : 5 = 127\) (người)

              Đáp số: \(127\) người.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tổ Một chung được \(36\) quyển vở. Tổ Hai chung được nhiều hơn thế nữa tổ Một \(2\) quyển tuy nhiên lại thấp hơn tổ Ba \(2\) quyển. Hỏi khoảng từng tổ chung được từng nào quyển vở ?

Phương pháp giải:

- Số vở tổ Hai chung được = số vở tổ Một chung được \(+\;2\) quyển.

- Số vở tổ Ba chung được = số vở tổ Hai chung được \(+\;2\) quyển.

- Số vở khoảng từng tổ chung được = Tổng số vở tía tổ chung được \(:3\).

Lời giải chi tiết:

Tổ Hai chung được số quyển vở là:

\(36 + 2 = 38\) (quyển)

Tổ Ba chung được số quyển vở là:

\(38 + 2 = 40\) (quyển) 

Trung bình từng tổ chung được số quyển vở là:

\((36 + 38 + 40 ) : 3 = 38\) (quyển)

Xem thêm: sinh học 7 bài 10

             Đáp số: \(38\) quyển vở.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một công ti gửi máy bơm bởi vì xe hơi. Lần đầu có \(3\) ô tô, từng xe hơi chở được \(16\) máy. Lần sau có \(5\) ô tô, từng xe hơi chở được \(24\) máy. Hỏi khoảng từng xe hơi chở được từng nào máy bơm ?

Phương pháp giải:

- Số máy \(3\) ô tô chở được lần thứ nhất = số máy từng xe hơi chở được lần thứ nhất \(\times \;3 \).

- Số máy \(5\) ô tô chở được lần thứ nhất = số máy từng xe hơi chở được phen sau \(\times\;5 \).

- Số máy khoảng từng xe hơi chở được = tổng số máy \(:\) tổng số xe cộ xe hơi.

Lời giải chi tiết:

Lần đầu \(3\) ô tô chở được số máy bơm là: 

\(16 × 3 = 48\) (máy)

Lần sau \(5\)  xe hơi chở được số máy bơm là:

\(24 × 5 = 120\) (máy)

Số xe hơi nhập cuộc chở máy bơm là:

\(3 + 5 = 8\) (ô tô)

Trung bình từng xe hơi chở được là số máy bơm là:

\((48 + 120) : 8 = 21\) (máy)

            Đáp số: \(21\) máy bơm.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Trung bình nằm trong của nhị số bởi vì \(15\). Tìm nhị số tê liệt, biết số rộng lớn gấp rất nhiều lần số bé nhỏ.  

Phương pháp giải:

- Tổng nhị số = khoảng nằm trong \(\times\;2\).

- Tìm nhị số theo mô hình toán mò mẫm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số tê liệt.

Lời giải chi tiết:

Tổng của nhị số cần thiết mò mẫm là:

           \(15 × 2 = 30\) 

Ta với sơ đồ:

Theo sơ đồ dùng, tổng số phần cân nhau là:

\(2 + 1 = 3\) (phần)

Số bé nhỏ là:

\(30 : 3 × 1 = 10\)

Số rộng lớn là:

\(30 - 10 = 20\) 

Xem thêm: nếu chiết suất của môi trường chứa tia tới nhỏ hơn chiết suất của môi trường chứa tia khúc xạ

                     Đáp số: Số lớn: \(20\);

                                 Số bé: \(10\). 

Loigiaihay.com