toán lớp 4 trang 169

Giải bài xích tập luyện Toán lớp 4

Giải bài xích tập luyện trang 169 SGK Toán 4: Ôn tập luyện những phép tắc tính với phân số (tiếp theo) bao hàm đáp án với điều giải cụ thể ứng với từng bài xích tập luyện SGK chung những em học viên ôn tập luyện những dạng bài xích tập luyện về phép tắc nằm trong trừ nhân phân chia phân số, quy đồng phân số, dạng Toán tính nhanh chóng, toán sở hữu điều văn. Mời chúng ta nằm trong xem thêm cụ thể.

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 169

Giải Toán lớp 4 trang 169 bài xích 1

Tính tự nhị cách:

a)\left( \dfrac{6}{11}+ \dfrac{5}{11} \right) \times \dfrac{3}{7};

b) \dfrac{3}{5} \times \dfrac{7}{9} - \dfrac{3}{5} \times \dfrac{2}{9};

c) \left( \dfrac{6}{7} - \dfrac{4}{7} \right) : \dfrac{2}{5};

d) \dfrac{8}{15} : \dfrac{2}{11} + \dfrac{7}{15} : \dfrac{2}{11}

Đáp án:

Các em tính như sau:

a) Cách 1:\left(\dfrac{6}{11}+\dfrac{5}{11}\right) \times \dfrac{3}{7} = \dfrac{11}{11 }\times \dfrac{3}{7}=\dfrac{3}{7}

Cách 2: \left(\dfrac{6}{11}+ \dfrac{5}{11}\right) \times \dfrac{3}{7}=\dfrac{6}{11} \times \dfrac{3}{7}+ \dfrac{5}{11}\times \dfrac{3}{7} =\dfrac{18}{77 }+ \dfrac{15}{77 }= \dfrac{33}{77 }=\dfrac{3}{7}

b) Cách 1: \dfrac{3}{5}\times \dfrac{7}{9} - \dfrac{3}{5}\times \dfrac{2}{9} = \dfrac{21}{45} - \dfrac{6}{45}=\dfrac{15}{45}= \dfrac{1}{3}

Cách 2: \dfrac{3}{5}\times \dfrac{7}{9} - \dfrac{3}{5}\times \dfrac{2}{9}= \dfrac{3}{5}\times \left (\dfrac{7}{9} - \dfrac{2}{9}\right) = \dfrac{3}{5} \times \dfrac{5}{9}=\dfrac{15}{45}=\dfrac{1}{3}

c) Cách 1: \left( \dfrac{6}{7}- \dfrac{4}{7} \right) : \dfrac{2}{5}= \dfrac{2}{7}: \dfrac{2}{5} = \dfrac{2}{7}\times \dfrac{5}{2}= \dfrac{2 \times 5}{7 \times 2}= \dfrac{5}{7}

Cách 2: \left( \dfrac{6}{7}- \dfrac{4}{7} \right) : \dfrac{2}{5}= \dfrac{6}{7}: \dfrac{2}{5}- \dfrac{4}{7}: \dfrac{2}{5}=\dfrac{6}{7}\times \dfrac{5}{2}- \dfrac{4}{7}\times \dfrac{5}{2}=\dfrac{30}{14}- \dfrac{20}{14}=\dfrac{10}{14}=\dfrac{5}{7}

d)\dfrac{8}{15}:\dfrac{2}{11}+\dfrac{7}{15}: \dfrac{2}{11}= \dfrac{8}{15}\times \dfrac{11}{2}+ \dfrac{7}{15}\times \dfrac{11}{2} =\dfrac{88}{30}+ \dfrac{77}{30}=\dfrac{165}{30}= \dfrac{11}{2}

Cách 2: \dfrac{8}{15}:\dfrac{2}{11}+\dfrac{7}{15}: \dfrac{2}{11}= \left( \dfrac{8}{15}+\dfrac{7}{15} \right) :\dfrac{2}{11} =\dfrac{15}{15}: \dfrac{2}{11}= 1: \dfrac{2}{11} =1 \times \dfrac{11}{2}=\dfrac{11}{2}

Giải Toán lớp 4 trang 169 bài xích 2

Tính:

a) \dfrac{2 × 3 × 4}{3 × 4 ×5};

b) \dfrac{2 }{3 }\times \dfrac{3}{4 } \times \dfrac{4}{5 }: \dfrac{1}{5 };

c)\dfrac{1 ×2 ×3× 4}{5× 6× 7× 8 };

d) \dfrac{2}{5 } \times \dfrac{3}{4 }\times \dfrac{5}{6 } : \dfrac{3}{4 }.

Phương pháp giải

Lần lượt phân chia nhẩm tích ở tử số và tích ở kiểu số cho những quá số cộng đồng.

Đáp án:

Các em tính như sau:

a) \dfrac{2 × 3 × 4}{3 × 4 × 5} = \dfrac{2}{5} ;

b) \dfrac{2 }{3 }\times \dfrac{3}{4 }\times \dfrac{4}{5 }: \dfrac{1}{5 } = \dfrac{2 × 3 × 4}{3 × 4 × 5}: \dfrac{1}{5}=\dfrac{2}{5}: \dfrac{1}{5}=\dfrac{2}{5}\times \dfrac{5}{1}=\dfrac{2 × 5}{5 × 1 } =2

hoặc\dfrac{2 }{3 }\times \dfrac{3}{4 }\times \dfrac{4}{5 }: \dfrac{1}{5 } = \dfrac{2 }{3 }\times \dfrac{3}{4 }\times\dfrac{4}{5 }\times \dfrac{5}{1} =\dfrac{2 × 3 × 4 × 5}{3 × 4 × 5×1 }=2

c)\dfrac{1 ×2 × 3 × 4}{5 × 6× 7 × 8 } =\dfrac{1× 2 × 3 × 4}{5 × 2 × 3 × 7 × 2 × 4}=\dfrac{1 }{70}

d) \dfrac{2}{5 }\times\dfrac{3}{4 }\times \dfrac{5}{6 }:\dfrac{3}{4 }= \dfrac{2 × 3 × 5}{5 × 4 × 6}:\dfrac{3}{4 } =\dfrac{2 × 3 × 5}{5 × 2 × 2×3 × 2 } :\dfrac{3}{4 }

=\dfrac{1 }{4}:\dfrac{3}{4 } =\dfrac{1 }{4}\times \dfrac{4}{3}= \dfrac{1 \times 4}{4 \times 3}=\dfrac{1}{3}

Hoặc \dfrac{2}{5 }\times\dfrac{3}{4 }\times \dfrac{5}{6 }:\dfrac{3}{4 } = \dfrac{2}{5 }\times \dfrac{3}{4 }\times \dfrac{5}{6 }\times \dfrac{4}{3}

= \dfrac{2× 3 × 5 × 4}{5 × 4 × 6 × 3} =\dfrac{2}{6}=\dfrac{1}{3}

Giải Toán lớp 4 trang 169 bài xích 3

Một tấm vải vóc lâu năm 20m. Đã may ăn mặc quần áo không còn \frac45 tấm vải vóc bại liệt. Số vải vóc còn sót lại người tớ rước may những túi, từng túi không còn \frac23m. Hỏi may được toàn bộ từng nào dòng sản phẩm túi như vậy?

Xem thêm: hidrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol

Phương pháp giải:

- Tìm số vải vóc đang được may ăn mặc quần áo tớ lấy 20m nhân với \frac45.

- Tìm số vải vóc còn sót lại tớ lấy phỏng lâu năm tấm vải vóc ban sơ trừ lên đường số vải vóc đang được may ăn mặc quần áo.

- Tìm số túi may được tớ lấy số vải vóc còn sót lại phân chia mang lại số vải vóc nhằm may một chiếc túi.

Đáp án:

Các em tính như sau:

Số mét vải vóc được may quần áo:

20 \times \dfrac{4}{5}=16\;(m)

Số mét vải vóc còn lại:

20 – 16 = 4 (m)

Số túi đang được may được:

4: \dfrac{2 }{3 }=6 (túi)

Đáp số: 6 dòng sản phẩm túi.

Giải Toán lớp 4 trang 169 bài xích 4

Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Cho: Toán lớp 4 trang 169

Số tương thích nhằm ghi chép vô dù rỗng tuếch là:

A. 1

B. 4

C. 5

D. 20

Phương pháp giải:

Gọi số cần thiết lần là x. Phân số \dfrac{x}{5} ở địa điểm số phân chia. Ta lần phân số \dfrac{x}{5} bằng phương pháp lấy số bị phân chia chia mang lại thương. Từ này sẽ tìm kiếm ra x.

Đáp án

Giả sử số cần thiết điền vô dù rỗng tuếch là x.

Ta có:\dfrac{4}{5} : \dfrac{x}{5} =\dfrac{1}{5}

\dfrac{x}{5} = \dfrac{4}{5} : \dfrac{1}{5}

\dfrac{x}{5} = 4

x = 4 x 5

x = 20

Khoanh vô chữ D: 20

  • Giải bài xích tập luyện trang 167, 168 SGK Toán 4: Ôn tập luyện những phép tắc tính với phân số
  • Giải bài xích tập luyện trang 168, 169 SGK Toán 4: Ôn tập luyện những phép tắc tính với phân số (tiếp)

>> Bài tiếp theo: Giải bài xích tập luyện trang 170 SGK Toán 4: Ôn tập luyện những phép tắc tính với phân số (tiếp theo)

Xem thêm: tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho tia ló

Toán lớp 4 trang 169 Ôn tập luyện về những phép tắc tính với phân số (tiếp theo) bao hàm điều giải cụ thể những phần và những bài xích rèn luyện cho những em học viên xem thêm, rèn luyện giải dạng Toán về phép tắc nhân phân chia phân số, giải toán sở hữu điều văn về phân số, ôn tập luyện Toán lớp 4 chương 6 Ôn tập luyện thời điểm cuối năm, sẵn sàng cho những bài xích thi đua thân thiện và cuối học tập kì 2 lớp 4. Hy vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 4 rộng lớn tuy nhiên ko cần thiết sách giải.

Ngoài giải bài xích tập luyện Toán 4 SGK, VnDoc còn cung ứng điều giải vở bài xích tập luyện Toán 4; Lý thuyết Toán 4; Đề đánh giá vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 4 nhằm mục đích chung chúng ta học tập chất lượng tốt môn Toán 4 rộng lớn. Mời chúng ta xem thêm những dạng bài xích tập luyện ứng khác:

  • Giải vở bài xích tập luyện Toán 4 bài xích 160: Ôn tập luyện về những phép tắc tính với phân số
  • Giải Toán lớp 4 VNEN bài xích 103: Ôn tập luyện những phép tắc tính với phân số
  • Giải Toán lớp 4 VNEN bài xích 104: Ôn tập luyện những phép tắc tính với phân số (tiếp theo)

Bài tập luyện về phép tắc nằm trong trừ phân số

  • Bài tập luyện Toán lớp 4: Phép nằm trong phân số
  • Bài tập luyện Toán lớp 4: Phép trừ phân số

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 4 Tải nhiều

  • Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Tải nhiều
  • Đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 Tải nhiều
  • Đề thi đua học tập kì 2 lớp 4 môn giờ Anh sở hữu đáp án