toán 8 nhân đơn thức với đa thức

Bình chọn:

4 bên trên 1267 phiếu

Bạn đang xem: toán 8 nhân đơn thức với đa thức

Lý thuyết nhân đơn thức với rất nhiều thức.Muốn nhân một đơn thức với cùng 1 nhiều thức tớ nhân đơn thức với từng số hạng của nhiều thức rồi với những tích cùng nhau. Xem cụ thể

Trả điều thắc mắc 1 Bài 1 trang 4 SGK Toán 8 Tập 1

Hãy viết lách một đơn thức và một nhiều thức tùy ý.

Xem điều giải

Trả điều thắc mắc 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1 Làm tính nhân: Xem điều giải

Trả điều thắc mắc 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1

Một miếng vườn hình thang với nhị lòng bởi vì (5x + 3) mét và (3x + y) mét, độ cao bởi vì 2y mét...

Xem điều giải

Bài 1 trang 5 sgk toán 8 tập dượt 1.Làm tính nhân: Xem điều giải

Bài 2 trang 5 sgk toán 8 tập dượt 1.

Thực hiện nay phép tắc nhân, rút gọn gàng rồi tính độ quý hiếm của biểu thức:

Xem điều giải

Bài 3 trang 5 sgk toán 8 tập dượt 1.Tìm x, biết: Xem điều giải Bài 5 trang 6 sgk toán 8 tập dượt 1.Rút gọn gàng biểu thức: Xem điều giải

Bài 6 trang 6 sgk toán 8 tập dượt 1.

Giải bài xích 6 trang 6 SGK Toán 8 tập dượt 1. Đánh vết x nhập dù tuy nhiên em cho rằng đáp án đúng:

Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8 Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề đánh giá 15 phút Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8 Xem điều giải Đề đánh giá 15 phút - Đề 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8 Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề 6 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề 6 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Xem điều giải