toán 8 giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo)

Trả điều thắc mắc 1 Bài 7 trang 28 SGK Toán 8 Tập 2 Trong Ví dụ bên trên, Xem điều giải Bài 37 trang 30 sgk toán 8 tập luyện 2Lúc 6 giờ, một xe cộ máy lên đường kể từ A nhằm cho tới B Xem điều giải

Bài 38 trang 30 sgk toán 8 tập luyện 2

Giải bài xích 38 trang 30 SGK Toán 8 tập luyện 2. Điểm đánh giá Toán của một đội học hành được mang lại vô bảng sau:

Xem điều giải

Bài 39 trang 30 sgk toán 8 tập luyện 2Lan mua sắm nhị loại mặt hàng và nên trả tổng số 120 ngàn đồng Xem điều giải

Bài 40 trang 31 sgk toán 8 tập luyện 2

Năm ni, tuổi tác u cấp 3 lượt tuổi tác Phương, Phương tính rằng 13 năm nữa thì tuổi tác u chỉ với cấp gấp đôi tuổi tác Phương thôi. Hỏi trong năm này Phương từng nào tuổi?

Xem điều giải

Bài 41 trang 31 sgk toán 8 tập luyện 2Một số ngẫu nhiên sở hữu nhị chữ số. Chữ số mặt hàng đơn vị chức năng cấp nhị lượt chữ số hàng trăm. Xem điều giải Bài 43 trang 31 sgk toán 8 tập luyện 2Giải bài xích 43 trang 31 SGK Toán 8 tập luyện 2. Tìm phân số sở hữu bên cạnh đó những đặc điểm sau: Xem điều giải

Bài 44 trang 31 sgk toán 8 tập luyện 2

Điểm đánh giá Toán của một tờ được mang lại vô bảng bên dưới đây:

Xem điều giải

Bài 45 trang 31 sgk toán 8 tập luyện 2Tính số tấm thảm len nhưng mà xí nghiệp sản xuất nên mạng theo đòi thích hợp đồng. Xem điều giải Bài 47 trang 32 sgk toán 8 tập luyện 2Bà An gửi vô quỹ tiết kiệm ngân sách x ngàn đồng với lãi suất vay hàng tháng là a% (a là một trong những mang lại trước) và lãi mon này được xem gộp vô vốn liếng mang lại mon sau Xem điều giải

Bài 48 trang 32 sgk toán 8 tập luyện 2

Giải bài xích 48 trang 32 SGK Toán 8 tập luyện 2. Năm ngoái, tổng số dân của nhị tỉnh A và B là 4 triệu. Năm ni, số lượng dân sinh của tỉnh A tăng thêm một,1%, còn số lượng dân sinh của tỉnh B tăng thêm một,2%.

Xem điều giải

Bài 49 trang 32 sgk toán 8 tập luyện 2Giải bài xích 49 trang 32 SGK Toán 8 tập luyện 2. Đố: Lan sở hữu một miếng bìa hình tam giác ABC vuông bên trên A, cạnh AB = 3cm. Xem điều giải