toán 5 trang 19 20


Mua 12 quyển vở không còn 24 000 đồng. Hỏi mua sắm 30 quyển vở như vậy không còn từng nào tiền? quý khách hàng Hà mua sắm nhị tá cây bút chì không còn 30 000 đồng. Hỏi các bạn Mai mong muốn mua sắm 8 dòng sản phẩm cây bút chì như vậy thì cần trả người bán sản phẩm từng nào tiền?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán 5 trang 19 20

Video chỉ dẫn giải

Mua \(12\) quyển vở không còn \(24 000\) đồng. Hỏi mua sắm \(30\) quyển vở như vậy không còn từng nào tiền?

Phương pháp giải:

Có thể giải Việc vì chưng cách thức rút về đơn vị:

- Tìm số chi phí mua sắm \(1\) quyển vở = số chi phí mua sắm \(12\) quyển vở \(:\,12\).

- Tìm số chi phí mua sắm \(30\) quyển vở = số chi phí mua sắm \(1\) quyển vở \(\times\,30\).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

12 quyển: 24 000 đồng

30 quyển: .... đồng ?

Bài giải

Mua \(1\) quyển vở không còn số chi phí là:

        \(24 000 : 12 = 2000\) (đồng)

Mua \(30\) quyển vở thì không còn số chi phí là:

        \(2000 × 30 = 60 000\) (đồng)

                            Đáp số: \(60 000\) đồng.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Bạn Hà mua sắm nhị tá cây bút chì không còn 30 000 đồng. Hỏi các bạn Mai mong muốn mua sắm 8 dòng sản phẩm cây bút chì như vậy thì cần trả người bán sản phẩm từng nào tiền?

Phương pháp giải:

Có thể giải vì chưng 2 cách:

Cách 1: Dùng cách thức rút về đơn vị chức năng.

Cách 2: Dùng cách thức dò xét tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

2 tá cây bút chì: 30000 đồng

8 dòng sản phẩm cây bút chì: ? đồng

Cách 1.

Đổi: \(1\) tá  \(= 12\). 

Bạn Hà mua sắm số dòng sản phẩm cây bút chì là:

              \(12 \times 2 = 24\) (cái)

Số tiền mua \(1\) cái cây bút chì là:

              \(30000 : 24 = 1250\) (đồng)

Số chi phí mua \(8\) cái cây bút chì là:

               \(1250 \times 8 = 10000\) (đồng)

                                  Đáp số: \(10 000\) đồng.

Cách 2.

Bạn Hà mua sắm số dòng sản phẩm cây bút chì là:

              \(12 \times 2 = 24\) (cái)

\(24\) dòng sản phẩm cây bút chì cấp \(8\) dòng sản phẩm cây bút chì số lượt là:

              24 : 8 = 3 (lần)

Mua \(8\) cái cây bút chì thì cần trả số chi phí là :

             30000 : 3 = 10000 (đồng)

Xem thêm: tiếng việt 5 tập 2

                                  Đáp số: \(10000\) đồng.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một ngôi trường tổ chức triển khai mang đến học viên lên đường tham ô quan tiền di tích lịch sử lịch sử dân tộc. Đợt loại nhất cần phải có 3 xe cộ xe hơi nhằm chở 120 học viên. Hỏi lần thứ nhị mong muốn chở 160 học viên lên đường tham ô quan tiền thì nên sử dụng bao nhiêu xe cộ xe hơi như vậy ?

Phương pháp giải:

Có thể giải Việc vì chưng cách thức rút về đơn vị chức năng :

- Tìm số học viên nhưng mà 1 xe cộ chở được = số học viên 3 xe cộ chở được : 3.

- Tìm số xe cộ mùa 2 nhớ dùng =  160 : số học viên nhưng mà 1 xe cộ chở được.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

120 học tập sinh: 3 dù tô

160 học tập sinh: ... xe hơi ?

Bài giải

Mỗi xe cộ xe hơi chở được số học viên là:

             120 : 3 = 40 (học sinh)

Số xe cộ xe hơi nhằm chở 160 học viên lần thứ nhị là:

             160 : 40 = 4 (xe dù tô)

                                 Đáp số: 4 xe cộ xe hơi.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một người làm thuê trong thời gian 2 ngày được trả 72 000 đồng. Hỏi với nút trả lương bổng như vậy, nếu như thực hiện vô 5 ngày thì người này được trả từng nào tiền?

Phương pháp giải:

Có thể giải Việc vì chưng cách thức rút về đơn vị:

- Tính số chi phí công trong một ngày = số chi phí công trong thời gian 2 ngày : 2.

- Tính số chi phí công vô 5 ngày = số chi phí công trong một ngày x 5.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

2 ngày: 72 000 đồng

5 ngày: ? đồng

Bài giải

Số chi phí công người này được trả trong một ngày là:

             72 000 : 2 = 36 000 (đồng)

Số chi phí công người này được trả vô 5 ngày là:

            36 000 x 5 = 180 000 (đồng)

                               Đáp số: 180 000 đồng.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 21 Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo)

  10 người thực hiện hoàn thành một việc làm cần không còn 7 ngày. Nay mong muốn thực hiện hoàn thành việc làm cơ vô 5 ngày thì nên từng nào người? (Mức thực hiện của từng người như nhau)

 • Toán lớp 5 trang 21 Luyện luyện

  Một người tiêu dùng 25 quyển vở, giá chỉ 3000 đồng một quyển thì một vừa hai phải không còn số chi phí đang sẵn có. Cũng với số chi phí cơ, nếu như mua sắm vở với giá chỉ 1500 đồng một quyển thì người cơ mua sắm được từng nào quyển vở?

 • Toán lớp 5 trang 22 Luyện luyện cộng đồng

  Một lớp học tập đem 28 học viên, vô cơ số em phái mạnh vì chưng 2/5 số em phái nữ. Hỏi lớp học tập cơ đem từng nào em phái nữ, từng nào em nam?

 • Toán lớp 5 trang 22, 23 Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm

  a) Viết mang đến vừa đủ vì chưng đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm sau: Viết số hoặc phân số tương thích vô vị trí chấm:

 • Toán lớp 5 trang 23, 24 Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo lượng

  a) Viết mang đến vừa đủ bảng đơn vị chức năng đo lượng sau. Viết số tương thích vô vị trí chấm:

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: quá trình khử nitrat là quá trình chuyển hóa

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.