tơ thiên nhiên

Câu hỏi:

20/08/2019 17,560

D. Tơ tằm.

Bạn đang xem: tơ thiên nhiên

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Tơ vạn vật thiên nhiên là tơ sẵn với vô vạn vật thiên nhiên.

A, B và C là tơ tổng hợp

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Polime nào là tại đây với cấu tạo mạch phân nhánh?

A. Amilopectin.

B. Polietilen.

C. Amilozo

D. Poli (vinyl clorua).

Câu 2:

Nhựa PP (polipropilen) được tổ hợp từ

A. CH2=CH2.

B. CH2=CH-CN.

C. CH3-CH=CH2.

D.C6H5OH và HCHO.

Câu 3:

Dãy nào là tại đây chỉ bao gồm những polime tổng hợp?

A. Polipropilen, xenlulozơ, nilon-7, nilon-6,6.

B. Polipropilen, polibutađien, nilon-7, nilon-6,6.

Xem thêm: cấu tạo của máy biến thế

C. Polipropilen, tinh ranh bột, nilon-7, cao su thiên nhiên vạn vật thiên nhiên.

D. Tinh bột, xenlulozơ, cao su thiên nhiên vạn vật thiên nhiên, polibutađien

Câu 4:

Nilon-6,6 nằm trong loại tơ

A. axetat.

B. chào bán tổ hợp.

C. poliamit.

D. vạn vật thiên nhiên.

Câu 5:

Phát biểu nào là tại đây không đúng?

A. Phân biệt tơ tự tạo và tơ tằm bằng phương pháp thắp, tơ tằm mang lại mùi hương khét như thể mùi hương tóc cháy.

B. Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit tuy nhiên xenlulozơ với thẻ kéo trở nên sợi, còn tinh ranh bột thì không.

C. Các polime đều không mờ khá vì thế lượng phân tử rộng lớn và lực links phân tử rộng lớn.

D. Len, tơ tằm, tơ nilon xoàng bền với nhiệt độ tuy nhiên không xẩy ra thủy phân vị môi trường xung quanh axit và kiềm.

Câu 6:

Monome được dùng để làm pha trộn polietilen vị một phản xạ trùng khớp là

A. CH≡CH.

B. CH2=CH-CH3.

C. CH2=CH-CH=CH2.

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây đúng với phần phía tây của liên bang nga

D. CH2=CH2.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK