tính dân tộc của nhà nước ta được thể hiện như thế nào dưới đây

Câu hỏi:

04/08/2019 93,628

A. Nhà VN là Nhà nước của những dân tộc bản địa.

Bạn đang xem: tính dân tộc của nhà nước ta được thể hiện như thế nào dưới đây

B. Nhà nước quan tâm quyền lợi từng mặt mũi cho những dân tộc bản địa ở nước Việt Nam.

Đáp án chủ yếu xác

C. Mỗi dân tộc bản địa đem bạn dạng sắc riêng rẽ của tôi.

D. Dân tộc này cũng đều có chữ viết lách riêng rẽ.

Đáp án: B

Lời giải:

Tính dân tộc bản địa của Nhà VN được thể hiện: Nhà nước quan tâm quyền lợi từng mặt mũi cho những dân tộc bản địa vô xã hội dân tộc bản địa ở nước Việt Nam, triển khai liên hiệp dân tộc bản địa, coi liên hiệp dân tộc bản địa, liên hiệp toàn dân là đàng lối kế hoạch nhằm thi công đảm bảo Tổ quốc.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhà nước thể hiện tại ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của dân chúng là nói đến việc điểm sáng này bên dưới đây?

A. Tính xã hội.

B. Tính dân chúng.

C. Tính giai cấp cho.

D. Tính quần bọn chúng.

Câu 2:

Tính dân chúng của Nhà VN thể hiện tại ở việc

A. căn nhà VN là Nhà nước của dân chúng, bởi dân chúng, vì như thế dân chúng.

B. căn nhà VN là Nhà nước của đại mái ấm gia đình những dân tộc bản địa nước Việt Nam.

C. cuộc sống dân chúng càng ngày càng chất lượng tốt rộng lớn.

D. dân chúng tích cực kỳ làm việc vì như thế giang sơn.

Câu 3:

Nhà VN thừa kế và pháp huy những truyền thống cuội nguồn chất lượng tốt rất đẹp của dân tộc bản địa thể hiện

A. tính giai cấp cho của Nhà nước.

Xem thêm: phân bón hóa học 11

B. tính dân chúng của Nhà nước.

C. tính dân tộc bản địa của Nhà nước.

D. tính xã hội của Nhà nước.

Câu 4:

Khẳng ấn định này tiếp sau đây không đúng về tính chất dân chúng của Nhà nước ta?

A. Nhà VN là Nhà nước của dân, vì như thế dân, bởi nhân tư thục nên.

B. Nhà VN bởi dân chúng nhập cuộc quản ngại lí.

C. Nhà VN bởi dân chúng quản ngại lí và phát hành pháp lý.

D. Nhà VN thể hiện tại ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của dân chúng.

Câu 5:

Chức năng này tiếp sau đây của Nhà VN là căn bạn dạng nhất?

A. Chức năng đáp ứng bình an chủ yếu trị.

B. Chức năng tổ chức triển khai và thi công.

C. Chức năng đáp ứng trật tự động, bình an xã hội.

D. Chức năng tổ chức triển khai và dạy dỗ.

Câu 6:

Nhà nước pháp quyền là đất nước quản ngại lí từng mặt mũi của cuộc sống xã hội bởi vì pháp lý, từng hoạt động và sinh hoạt của những phòng ban đất nước, tổ chức triển khai xã hội và từng công dân đều được triển khai bên trên cơ sở

A. pháp lý.

B. quyết sách.

C. dư luận xã hội.

Xem thêm: phân tích nhân vật huấn cao trong tác phẩm chữ người tử tù

D. niềm tin tưởng.