tia tử ngoại được dùng

Tia tử nước ngoài được dùng

A. nhằm tìm hiểu tàn tật bên phía trong thành phầm bởi vì sắt kẽm kim loại.

B. vô hắn tế để có thể chụp năng lượng điện, chiếu năng lượng điện.

C. nhằm tự sướng mặt phẳng Trái Đất kể từ vệ tinh anh.

D. nhằm tìm hiểu khe nứt bên trên mặt phẳng thành phầm bởi vì sắt kẽm kim loại.

Đáp án D

Tia tử nước ngoài chỉ tìm kiếm ra khe nứt phía trên mặt phẳng sắt kẽm kim loại.
Tia tử nước ngoài ko xuyên được vô vào bên phía trong khung hình người chỉ làm cho được ứng dụng ở lớp domain authority.
Tia mặt trời mới nhất dùng để làm tự sướng mặt phẳng trái khoáy khu đất kể từ vệ tinh anh.
→ Chọn D.

Tuan Anh Key của câu này bị ái nên là C mới nhất chính vì như thế tia mặt trời người sử dụng để có thể chụp mặt phẳng trái khoáy đát kể từ vệ tinh anh tính năng này là phần mềm của tia mặt trời chứ không cần nên tia tử nước ngoài mặt mũi moon sửa key chuồn ạ

. 25/02/2022

Đoàn Quang Minh Bài này đáp án D chính e nha :
+ Ta với phần mềm của tia tử nước ngoài là : Khử trùng, khử khuẩn.
- Chữa căn bệnh bé xương.
- Tìm khe nứt bên trên mặt phẳng sắt kẽm kim loại.
* phần mềm của tia mặt trời là : - Sấy thô, sưởi giá.
- Sử dụng vô cỗ điều khiển và tinh chỉnh kể từ xa xôi.
- Chụp hình họa mặt trời.
- Trong quân sự chiến lược phần mềm thực hiện ống dòm mặt trời, cù phim ban đêm…
* phần mềm của tia X là : - Sấy thô, sưởi giá.
- Sử dụng vô cỗ điều khiển và tinh chỉnh kể từ xa xôi.
- Chụp hình họa mặt trời.
- Trong quân sự chiến lược phần mềm thực hiện ống dòm mặt trời, cù phim ban đêm…

. 05/03/2018

Xem thêm: mg s

Cận Cô Độ Lên sgk với thì nên cậu ạ

. 04/03/2018

Hoàng Hoài Lâm vì sao là d

2 Trả điều . 04/03/2018

Triệu Vân D chính rồi bạn!
key D chính rồi!

. 29/12/2017

Đoàn Quang Minh - Bài này đáp án D chính e nha :
+ Ta với phần mềm của tia tử nước ngoài là : Khử trùng, khử khuẩn.
- Chữa căn bệnh bé xương.
- Tìm khe nứt bên trên mặt phẳng sắt kẽm kim loại.
* phần mềm của tia mặt trời là : - Sấy thô, sưởi giá.
- Sử dụng vô cỗ điều khiển và tinh chỉnh kể từ xa xôi.
- Chụp hình họa mặt trời.
- Trong quân sự chiến lược phần mềm thực hiện ống dòm mặt trời, cù phim ban đêm…
* phần mềm của tia X là : - Sấy thô, sưởi giá.
- Sử dụng vô cỗ điều khiển và tinh chỉnh kể từ xa xôi.
- Chụp hình họa mặt trời.
- Trong quân sự chiến lược phần mềm thực hiện ống dòm mặt trời, cù phim ban đêm…

. 29/12/2017

Lã Huy Hoàng key C ?

2 Trả điều . 29/12/2017

Đẹp zaiii A,B,C bị nockout chỉ từ D nên lựa chọn D. 7/3/2017

. 07/03/2017

Đặng Sơn Đông Tia mặt trời mới nhất dùng để làm tự sướng mặt phẳng trái khoáy khu đất kể từ vệ tinh anh.→ Chọn D.nghe nó cứ sao sao á =.= 7/3/2017

. 07/03/2017

Đẹp zaiii chính nhưng mà các bạn 7/3/2017

. 07/03/2017

Đặng Sơn Đông chừng như key sai... . 7/3/2017

3 Trả điều . 07/03/2017

Xem thêm: so2+cl2