tỉ lệ bản đồ lớp 4

Bài tập dượt Toán lớp 4

Bạn đang xem: tỉ lệ bản đồ lớp 4

Giải bài bác tập dượt trang 152 SGK Toán 4: Tỉ lệ bạn dạng vật dụng và ứng dụng với đáp án và chỉ dẫn giải cụ thể. Lời giải hoặc bài bác tập dượt Toán 4 này sẽ hỗ trợ những em hiểu ý nghĩa và nắm rõ tỉ lệ thành phần bạn dạng vật dụng là gì, cơ hội triển khai nhằm giải bài bác tập dượt tương quan cho tới tỉ lệ thành phần bạn dạng vật dụng. Sau trên đây mời mọc những em nằm trong tìm hiểu thêm cụ thể lời nói giải.

  • Các Việc về phần mềm tỉ lệ thành phần bạn dạng đồ
  • Giải bài bác tập dượt trang 153 SGK Toán 4: Luyện tập dượt cộng đồng (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4 trang 155 câu 1

Trên bạn dạng vật dụng với tỉ lệ: 1 : 1000, từng chừng lâu năm 1mm, 1cm, 1dm ứng với chừng lâu năm thiệt này mang đến bên dưới đây?

1000dm; 1000cm; 1000 mm

Phương pháp giải:

Trên bạn dạng vật dụng tỉ lệ thành phần 1: 1000, chừng lâu năm 1mm ứng với chừng lâu năm thiệt là 1000mm.

Các câu không giống thực hiện tương tự động.

Đáp án:

Trên bạn dạng vật dụng tỉ lệ thành phần 1 : 1000 tao có:

Độ lâu năm 1mm ứng với chừng lâu năm thiệt là 1000mm

Độ lâu năm 1cm ứng với chừng lâu năm thiệt là 1000cm

Độ lâu năm 1 dm ứng với chừng lâu năm thiệt là 1000 dm

Giải Toán lớp 4 trang 155 câu 2

Viết số tương thích nhập khu vực chấm:

Tỉ lệ bạn dạng đồ

1: 1000

1: 300

1: 10 000

1: 500

Độ lâu năm thu nhỏ

1cm

1dm

1mm

1m

Độ lâu năm thật

… cm

... dm

... mm

... m

Phương pháp giải:

Trên bạn dạng vật dụng tỉ lệ thành phần 1: 1000, chừng lâu năm 1cm ứng với chừng lâu năm thiệt là 1000cm.

Các câu không giống thực hiện tương tự động.

Lời giải chi tiết:

Tỉ lệ bạn dạng đồ

Xem thêm: cro3 + nh3

1: 1000

1: 300

1: 10 000

1: 500

Độ lâu năm thu nhỏ

1cm

1dm

1mm

1m

Độ lâu năm thật

1000cm

300dm

10 000mm

500m

Giải Toán lớp 4 trang 155 câu 3

Đúng ghi Đ; sai ghi S:

Trên bạn dạng vật dụng tỉ lệ thành phần 1 : 10000, quãng lối kể từ A cho tới B đo được 1dm. Như vậy chừng lâu năm thiệt của quãng lối kể từ A cho tới B là:

a) 1000m

b) 10000dm

c) 10000cm

d) 1km

Phương pháp giải:

Trên bạn dạng vật dụng tỉ lệ thành phần 1: 10 000, chừng lâu năm 1dm ứng với chừng lâu năm thiệt là 10 000dm. Sau cơ tao thay đổi số đo chừng lâu năm cơ rời khỏi những đơn vị chức năng ứng không giống.

Đáp án

Độ lâu năm thiệt của quãng lối kể từ A cho tới B là:

1 x 10 000 = 10 000dm = 1km

Vậy tao điền chính, sai như sau:

a) S

b) Đ

c) S

d) Đ

>> Bài tiếp theo: Giải bài bác tập dượt trang 157 SGK Toán 4: Ứng dụng của tỉ lệ thành phần bạn dạng đồ

Lý thuyết Tỉ lệ bạn dạng đồ

Ở góc phía bên dưới của một bạn dạng vật dụng nước Việt Nm với ghi: Tỉ lệ 1 : 10000000. Tỉ lệ cơ gọi là tỉ lệ thành phần bạn dạng vật dụng.

  • Tỉ lệ 1 : 10000000 cho thấy tình hình nước nước ta được vẽ thu nhỏ lại 1000000 chuyến. Chẳng hạn: Độ lâu năm 1cm bên trên bạn dạng vật dụng ứng với chừng lâu năm thiệt là 10000000 centimet hoặc 100km
  • Tỉ lệ bạn dạng vật dụng rất có thể viết lách bên dưới dạng phân số với tử số là 1

\dfrac{1}{1000} ; \dfrac{1}{500} ; \dfrac{1}{1\;000 \;000} ; ....

>> Chi tiết: Lý thuyết Tỉ lệ bạn dạng vật dụng - Ứng dụng của tỉ lệ thành phần bạn dạng đồ

Xem thêm: fecl3+agno3

Bài tập dượt Tỉ lệ bạn dạng vật dụng lớp 4

  • Giải Toán lớp 4 VNEN bài bác 96: Tỉ lệ bạn dạng đồ
  • Giải vở bài bác tập dượt Toán 4 bài bác 147: Tỉ lệ bạn dạng đồ