thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit thu được chất nào sau đây

Câu hỏi:

24/02/2020 31,029

Chọn đáp án A

Tinh bột bao gồm nhiều đôi mắt xích α – glucozơ link cùng nhau nên thủy phân trọn vẹn tinh anh bột vô môi trường thiên nhiên axit, chiếm được glucozơ.

(C6H10O5)n + nH2O toH+ nC6H12O6

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho một phù hợp hóa học cơ học X đem tỉ trọng về lượng C : H : O : N theo thứ tự là 3 : 1 : 4 : 7. Hợp hóa học X đem công thức đơn giản và giản dị nhất trùng với công thức phân tử. Đem m1 gam hóa học X tính năng một vừa hai phải đầy đủ với 300ml hỗn hợp NaOH 2M, đun rét nhẹ nhõm đ những phản xạ xẩy ra trọn vẹn rồi cô cạn hỗn hợp sau phản xạ thì chiếm được m2 gam hóa học rắn khan. Giá trị của m1 và m2 theo thứ tự là

A. 18,0 và 31,8

B. 24,6 và 38,1

C. 28,4 và 46,8

D. 36,0 và 49,2

Câu 2:

Khi xà chống hóa tristearin bởi vì hỗn hợp NaOH (đun nóng), chiếm được thành phầm là

A. C17H35COONa và glixerol

B. C15H31COOH và glixerol.

C. C17H35COOH và glixerol

D. C15H31COONa và etanol

Câu 3:

Cho 22,5 gam lếu phù hợp những amino axit (chỉ đem Gly, Ala, Val) tính năng với 0,6 mol HCl, toàn cỗ thành phầm sau phản xạ tính năng một vừa hai phải đầy đủ với cùng 1,2 mol NaOH. Khối lượng muối hạt chiếm được là

A. 70,8

A. 70,8

Xem thêm: cảm nhận bài thơ quê hương

C. 70,5.

D. 91,8

Câu 4:

Oxi hoá trọn vẹn m gam lếu phù hợp nằm trong số mol Cu và Al chiếm được 13,1 gam lếu phù hợp oxit. Giá trị của m là

A. 7,4 gam

B. 8,7 gam

C. 9,1 gam

D. 10 gam

Câu 5:

Hòa tan trọn vẹn 37,22 gam lếu phù hợp X bao gồm Ba, BaO, Al và Al2O3 vô nước dư, chiếm được 3,584 lít khí (đktc) H2 và hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp H2SO4 dư vô Y, chiếm được 41,94 gam kết tủa. Nếu hít vào trọn vẹn 0,3 mol khí CO2 vô Y, chiếm được m gam kết tủa và hỗn hợp Z chỉ có một hóa học tan độc nhất. Giá trị của m là

A. 42,36

B. 30,54

C. 44,82

D. 34,48

Câu 6:

Hòa tan trọn vẹn 28,96 gam lếu phù hợp E bao gồm Fe, Cu, Fe3O4 và MgO vô hỗn hợp chứa chấp NaNO3x mol H2SO4, sau thời điểm kết đốc phản úng, chiếm được hỗn hợp X chỉ chứa chấp những muối hạt sunfat của sắt kẽm kim loại và 0,2 mol lếu phù hợp Y bao gồm nhì khí ko màu sắc, vô tê liệt mang trong mình một khí hóa nâu. Tỉ khối của Y đối với H2 bởi vì 12,2. Trong ĐK không tồn tại O2, mang đến Ba(OH)2 dư vô X chiếm được 192,64 gam kết tủa. Giá trị của x

A. 0,64

B. 0,58

C. 0,68

Xem thêm: cảnh quan tiêu biểu của phần lãnh thổ phía bắc là

D. 0,54