thực vật góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường bằng cách

Câu hỏi:

01/12/2021 24,439

A. Giảm lớp bụi và khí độc, tăng dung lượng CO2 

Bạn đang xem: thực vật góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường bằng cách

B. Giảm lớp bụi và khí độc, thăng bằng dung lượng CO2 và O2 

Đáp án chủ yếu xác

C. Giảm lớp bụi và khí độc, rời dung lượng O2

D. Giảm lớp bụi và loại vật làm cho bệnh dịch, tăng dung lượng CO2

Đáp án: B

Thực vật quang quẻ phù hợp sở hữu tài năng thanh lọc rời lớp bụi và khí độc, gom thăng bằng dung lượng CO2 và O2 trong không gian.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thực vật được tạo thành những ngành nào?

A. Nấm, Rêu, Tảo và Hạt kín 

B. Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín 

C. Hạt kín, Quyết, Hạt trần, Nấm 

D. Nấm, Dương xỉ, Rêu, Quyết

Câu 2:

Ngành thực vật nào là tại đây sở hữu mạch, sở hữu rễ thiệt và sinh đẻ vị bào tử?

A. Rêu 

B. Dương xỉ 

C. Hạt trần 

D. Hạt kín

Câu 3:

Trong những group cây tại đây, group bao gồm những cây nằm trong ngành Hạt kín là?

A. Cây dương xỉ, cây hoả hồng, cây ổi, cây rêu. 

Xem thêm: quá trình khử nitrat là quá trình chuyển hóa

B. Cây nhãn, cây hoa ly, cây bào tấm, cây vạn tuế. 

C. Cây bòng, cây táo, cây hồng xiêm, cây lúa. 

D. Cây thông, cây rêu, cây lúa, cây vạn tuế.

Câu 4:

Bộ phận nào là tiếp sau đây chỉ xuất hiện tại ở ngành Hạt trần tuy nhiên ko xuất hiện tại ở những ngành khác?

A. Quả 

B. Hoa 

C. Noãn 

D. Rễ

Câu 5:

Vì sao rằng Hạt kín là ngành sở hữu ưu thế lớn số 1 trong những ngành thực vật?

A. Vì bọn chúng sở hữu hệ mạch

B. Vì bọn chúng sở hữu phân tử nằm trong quả

C. Vì bọn chúng sinh sống bên trên cạn

D. Vì bọn chúng sở hữu rễ thật

Câu 6:

Theo phân loại của Whittaker thay mặt nào là tại đây ko nằm trong group Thực vật?

Bài luyện trắc nghiệm Thực vật sở hữu đáp án - Khoa học tập bất ngờ lớp 6 Kết nối tri thức

A. (1)

B. (2) 

C. (3) 

Xem thêm: ngôn ngữ nào gần với ngôn ngữ tự nhiên nhất

D. (4)